Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Предприятие, с 01.10.2007 г. перешедшее с упрощенной системы налогообложения на общую, получает на расчетный счет денежные средства за услуги, предоставленные до момента перехода, и увеличивает валовой доход на эту сумму. Имеет ли право предприятие включить расходы, связанные с получением этого дохода, в состав валовых расходов?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 21.04.2008
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»; передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.);
e-mail: mail@visnuk.com.ua;
http://www.visnuk.com.ua; тел.: (044) 501-06-43

? Підприємство, що з 01.10.2007 р. перейшло зі спрощеної системи оподаткування на загальну, одержує на розрахунковий рахунок кошти за послуги, надані до моменту переходу, та збільшує валовий дохід на цю суму. Чи має право підприємство включити витрати, пов'язані з одержанням цього доходу, до складу валових витрат?

(ТОВ «Сумське підприємство обслуговування житла», м. Суми)

 

Згідно з пп. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами та доповненнями) до валового доходу включаються загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи, а також доходи від продажу цінних паперів, деривативів, іпотечних сертифікатів участі, іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (за винятком операцій з їх первинного випуску (розміщення), операцій з їх кінцевого погашення (ліквідації) та операцій з консолідованим іпотечним боргом згідно із законом).

Відповідно до пп. 11.3.1 п. 11.3 ст. 11 Закону № 334/94-ВР датою збільшення валового доходу вважається дата, що припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівку – дата її оприбуткування в касі платника податку, а за відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) – дата фактичного надання результатів робіт (послуг) платником податку.

Опрос