Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Особенности налогообложения земельных участков под торфоразработками

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Статьи от 29.10.2007
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»; передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.);
e-mail: mail@visnuk.com.ua;
http://www.visnuk.com.ua; тел.: (044) 501-06-43

Особливості оподаткування земельних ділянок під торфорозробками

 

Процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками визначає державний земельний кадастр, який згідно зі ст. 193 Земельного кодексу є єдиною державною системою земельно-кадастрових робіт та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів.

Наявність земель за їх категоріями, а також розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності в межах територій, які входять до адміністративно-територіальних одиниць, у тому числі окремо – в межах населених пунктів, розподіл земель за формами власності обліковується землевпорядними органами, підпорядкованими Держкомзему України відповідно до Інструкції з заповнення державної статистики, затвердженої наказом Держкомстату України «Про затвердження форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми № № 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)» від 05.11.98 р. № 377 (зареєстровано в Мін'юсті України 14.12.98 р. за № 788/3228, за текстом – Інструкція № 6-зем).

У рядку 59 Інструкції № 6-зем враховуються дані про промислові та інші підприємства, які складаються із суми даних рядків 60–65, а саме: підприємства з видами економічної діяльності, зазначеними в додатках 1, 2 та 6 (групи 40.1, 40.2, 40.3).

Опрос