Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Учет передачи скважины в аренду с целью добычи нефти

Консалтинговая компания "ЭКСПЕРТ"
Статьи от 17.05.2007
Утратил силу

Матеріал підготовлено спеціально для ЛІГА:ЗАКОН
Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»
Е-mail: info@tax-expert.in.ua
http://www.tax-expert.in.ua
Тел.: (044) 360-28-35; факс (044) 501-91-56

Облік передачі свердловини в оренду з метою видобутку нафти

 

Бухгалтерський облік

Насамперед необхідно зауважити, що на орендні угоди, пов'язані з розвідкою та використанням природних ресурсів (за винятком оренди земельних ділянок), дія П(С)БО 14 «Оренда» не поширюється. 

Тобто у випадку передачі в оренду нафтогазової свердловини з метою видобутку нафти доцільно дотримуватись загальних вимог П(С)БО 15 «Дохід» та П(С)БО 16 «Витрати»

При цьому слід враховувати, що у розділі 3 «Бухгалтерський облік і податки компаній» Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18.03.2004 р. № 1629-IV зазначено, що запровадження в Україні системи бухгалтерського обліку, сумісної із застосуванням міжнародних стандартів, було визначено як мету реформи бухгалтерського обліку.

Як було відзначено в Меморандумі про основні напрями розвитку бухгалтерського обліку в Україні, застосування й удосконалення положень (стандартів) бухгалтерського обліку та розкриття інформації у фінансовій звітності підприємств і організацій від 08.11.2002 р. (далі – Меморандум), виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів забезпечило впровадження основних принципів, методів та оцінок за міжнародними стандартами фінансової звітності в облікову практику підприємств і організацій України.

Пунктом 1 Меморандуму передбачено, що учасники Круглого столу вважають за потрібне застосовувати основні принципи міжнародних стандартів фінансової звітності на всіх підприємствах. Проте слід встановити різні вимоги щодо обсягу розкриття інформації у фінансовій звітності для різних груп підприємств, зокрема, з урахуванням їх участі в операціях на ринках капіталу та обсягів діяльності. У зв'язку з цим:

• підприємства, цінні папери яких обертаються на фондовому ринку, а також підприємства, які відповідно до законодавства зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність (I рівень), для складання бухгалтерської (фінансової) та консолідованої бухгалтерської (фінансової) звітності застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності;

• підприємства, що не випускають в обіг цінних паперів і не зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність (II рівень), застосовують національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку;

• підприємства – суб'єкти малого підприємництва (III рівень) застосовують спрощену систему правил і процедур бухгалтерського обліку та бухгалтерської (фінансової) звітності, включаючи можливість оцінки активів за історичною собівартістю.

Відповідно до Концептуальних основ системи звітності учасників фондового ринку на 2001–2003 роки система звітності учасників фондового ринку України створюється та розвивається у відповідності з загальновизнаними міжнародними стандартами розкриття інформації – Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (IAS), стандартами розкриття інформації Європейського Союзу, стандартами розкриття інформації Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO). Програма запровадження фінансової звітності за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку компаніями, акції яких знаходяться у лістингу, та професійними учасниками ринку цінних паперів була затверджена рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2002 р. № 126.

Опрос