Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Расчет налоговых разниц по данным бухгалтерского учета

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Статьи от 26.03.2007
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»; передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.);
e-mail: mail@visnuk.com.ua;
http://www.visnuk.com.ua; тел.: (044) 501-06-43

Розрахунок податкових різниць
за даними бухгалтерського обліку

 

Виникнення у XIX ст. податку на прибуток значною мірою вплинуло на становлення концепції визначення фінансового результату діяльності суб'єктів господарювання. У сучасних умовах прибуток, який відображається у звіті підприємства про фінансові результати, і прибуток, який є об'єктом оподаткування і зазначається в декларації з податку на прибуток, у багатьох країнах, у тому числі в Україні, відрізняються за методикою розрахунку. Відмінність цих показників є об'єктивною. Хоча вони стосуються одного й того самого господарського процесу, є результатом здійснення одних і тих самих операцій, відображених в одних і тих самих документах, однак розраховані за різними правилами.

Прагнення мінімізувати або й зовсім скасувати відмінність бухгалтерського і податкового прибутків викликало в Україні проблему зближення бухгалтерського і податкового обліку, або проблему їх уніфікації. У дослідженнях, які проводяться в цьому напрямі, доводиться, що необхідно вдосконалювати нормативну базу бухгалтерського обліку або податкове законодавство, або і те й інше одночасно (однак податкове законодавство пропонується вдосконалювати більшою мірою) з метою встановлення єдиних підходів до визнання й оцінки витрат і доходів, активів і зобов'язань у розрахунку бухгалтерського і податкового прибутків.

Деякі дослідники не вбачають проблему в незбігу бухгалтерського і податкового прибутків і пропонують взагалі дві автономні системи обліку – бухгалтерський і податковий облік. При такому підході створення системи податкового обліку пояснюють тим, що міжнародні стандарти бухгалтерського обліку передбачають обчислення прибутку лише для складання фінансової звітності.

Абсолютно погоджуючись з аргументами, які наводять представники обох напрямів, важко поділити їх позицію щодо висновків, які є недостатньо обгрунтованими і, головне, не враховують усю різноманітність міжнародного досвіду і виключають можливість розвитку теорії бухгалтерського обліку, пошуку нових, нетрадиційних рішень старих проблем.

Розбіжність між фінансовим результатом, що є об'єктом оподаткування, і бухгалтерським прибутком – проблема не лише в умовах країн, у яких складають фінансову звітність за міжнародними стандартами, а й країн, де ще тільки ставиться така мета, як перехід до міжнародних стандартів, тобто країн, які мають національні системи обліку. Ця ситуація обумовлена різним економічним змістом бухгалтерського і податкового прибутків, а точніше – різними економічними інтересами замовників розрахунку цих показників. У сучасній літературі таких замовників називають користувачами бухгалтерської інформації. Отже, замовником розрахунку бухгалтерського прибутку є дійсний або потенційний власник (інвестор) підприємства. Його зацікавленість щодо показника прибутку полягає в отриманні інформації про ефективність діяльності підприємства, його фінансову стійкість у майбутньому.

Податковий прибуток визначається за тим самим методом, що й бухгалтерський, однак користувач інформації в цьому разі інший – це держава. Вимоги держави до показника прибутку як об'єкта оподаткування дещо інші, оскільки вона переслідує абсолютно іншу мету щодо фінансового результату суб'єкта господарювання. Мета держави – створення фінансових ресурсів, тобто державного бюджету, для виконання певних соціальних програм. При цьому держава в особі податкової адміністрації прагне зібрати певну суму коштів у вигляді податку на прибуток суб'єктів господарювання, тобто її цікавить достовірність обчислення об'єкта оподаткування.

Достовірність розрахунку податкового прибутку характеризується трьома чинниками:

дотримання податкового законодавства щодо складу доходів і витрат суб'єкта господарювання;

дотримання податкового законодавства при розрахунку податкової бази доходів, витрат, активів і зобов'язань суб'єкта господарювання;

об'єктивність інформаційної бази, за даними якої складається декларація з податку на прибуток.

Опрос