Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Общество с ограниченной ответственностью – юридическое лицо зарегистрировано плательщиком единого налога по ставке 10 %. В течение 2006 г. предприятие не осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, и денежные средства на расчетный счет и в кассу не поступали. При закрытии общества по решению учредителя сумма денежных средств уставного фонда отнесена на покрытие убытков, образовавшихся до 01.01.2006 г. (Дт 40 «Уставный фонд» Кт 44 «Нераспределенная прибыль»). Облагаются ли единым налогом указанные денежные средства?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 13.02.2007
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»; передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.);
e-mail: mail@visnuk.com.ua; 
http://www.visnuk.com.ua; тел.: (044) 501-06-43

? Товариство з обмеженою відповідальністю – юридична особа зареєстровано платником єдиного податку за ставкою 10 %. Протягом 2006 р. підприємство не здійснювало фінансово-господарської діяльності, і грошові кошти на розрахунковий рахунок та в касу не надходили. Під час закриття товариства за рішенням засновника суму коштів статутного фонду віднесено на покриття збитків, утворених до 01.01.2006 р. (Дт 40 «Статутний фонд» Кт 44 «Нерозподілений прибуток»). Чи обкладаються єдиним податком зазначені кошти?

 

Статтею 1 Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98 (у редакції Указу від 28.06.99 р. № 746/99) встановлено, що виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). 

Наказом Державної податкової адміністрації України від 13.10.98 р. № 477 (зареєстровано в Мін'юсті України 27.10.98 р. за № 689/3129) затверджено Книгу обліку доходів і витрат, що підлягають оподаткуванню, і Порядок її ведення суб'єктами малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Згідно із зазначеним Порядком ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкти малого підприємництва – юридичні особи у графі 5* відображають всі надходження коштів, отримані на розрахунковий рахунок та в касу суб'єкта підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи основні фонди, які належать суб'єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді, позареалізаційні доходи та виручку від іншої реалізації.

Згідно з Порядком складання Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва – юридичною особою, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 28.02.2003 р. № 98 (зареєстровано в Мін'юсті України 19.03.2003 р. за № 221/7542), у рядку 4 Розрахунку відображається загальна сума коштів, отримана на розрахунковий рахунок або (та) в касу суб'єкта малого підприємництва, яка підлягає обкладанню єдиним податком.

Оскільки сума коштів статутного фонду, яку віднесено на покриття збитків, не підлягає відображенню у графі 5 Книги обліку доходів і витрат, а також у рядку 4 Розрахунку сплати єдиного податку, то вона не підлягає обкладанню єдиним податком.

Опрос