Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Имеет ли право перерабатывающее предприятие начислять дотацию сельскохозяйственным товаропроизводителям за проданное ими перерабатывающему предприятию мясо в живом весе, если оно арендует убойный цех, а переработку мяса осуществляет на собственных перерабатывающих мощностях?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 04.12.2006
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»; передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.);
e-mail: mail@visnuk.com.ua; 
http://www.visnuk.com.ua; тел.: (044) 501-06-43

? Чи має право переробне підприємство нараховувати дотацію сільськогосподарським товаровиробникам за продане ними переробному підприємству м'ясо в живій вазі, якщо воно орендує забійний цех, а переробку м'яса здійснює на власних переробних потужностях?

(Запорізька обл.)

 

Пунктом 11.21 ст. 11 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями) установлено, що сума ПДВ, яка має сплачуватися до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі.

Порядок нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.99 р. № 805 (зі змінами та доповненнями). 

Цей Порядок поширюється виключно на переробні підприємства всіх форм власності, які мають власні переробні потужності, і не поширюється на операції з реалізації молока, молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів, виготовлених переробними підприємствами з імпортованої сировини та із сировини, закупленої не в живій вазі і не власного виробництва сільськогосподарського товаровиробника, з поставки імпортованої сировини, з поставки молока і м'яса в живій вазі посередниками та переробки сировини на давальницьких умовах.

Отже, якщо сільськогосподарський товаровиробник має статус переробного підприємства, підтверджений відповідною довідкою, виданою органами статистики, та має на балансі власні переробні потужності повного виробничого циклу переробки, які охоплюють всі процеси, що входять до категорії «Виробництво м'яса», то на нього поширюються зазначені законодавчі норми, порядок застосування яких затверджено постановою № 805.

Згідно з Державним класифікатором України видів економічної діяльності ДК-009–2005, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 р. № 375 (набрав чинності з 01.04.2006 р.), такі процеси, як виробництво свіжого, охолодженого, замороженого м'яса в м'ясних тушках тощо, входять до категорії «Виробництво м'яса» за відповідними кодами та підкодами «Переробна промисловість» і «Виробництво харчових продуктів, напоїв».

Опрос