Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Что следует знать частному предпринимателю о налоговой накладной

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Статьи от 02.11.2006
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»; передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.);
e-mail: mail@visnuk.com.ua; 
http://www.visnuk.com.ua; тел.: (044) 501-06-43

Що слід знати приватному
підприємцю про податкову накладну

 

Приватний підприємець, зареєструвавшись як платник ПДВ, має можливість виписувати податкові накладні та отримувати їх від продавця з метою формування свого податкового кредиту.

Податкова накладна – це документ, який є звітним податковим і розрахунковим документом. Складається податкова накладна в двох примірниках у момент виникнення податкових зобов'язань продавця, тобто в момент відвантаження товарів, надання послуг, виконання робіт, або в момент надходження оплати їх вартості залежно від того, яка з подій відбулася раніше. Оригінал податкової накладної надається покупцю, а копія залишається у продавця товарів (робіт, послуг). Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом «Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення» від 30.05.97 р. № 165 (зі змінами та доповненнями, за текстом – Порядок № 165). 

Як свідчить практика, помилки, допущені при складанні податкової накладної, можуть призвести до визнання її недійсною і, відповідно, спричинити проблеми щодо права платника податку – покупця на одержання податкового кредиту. Саме тому приватному підприємцю слід врахувати всі вимоги та рекомендації щодо складання цього документа і заповнення окремих його рядків.* Основні рекомендації щодо складання і заповнення податкової накладної систематизовано в табл. 1.

Таблиця 1

Порядок заповнення податкової накладної

№ з/п 

Реквізити 

Норма закону чи іншого нормативного документа 

Рекомендації щодо заповнення 

Порядковий номер 

п. 3 Порядку № 165 

Порядковий номер податкової накладної має відповідати порядковому номеру реєстру отриманих та виданих податкових накладних.
Номер податкової накладної, виписаної на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, має через дріб містити позначку «ЗЦ» 

Дата виписування 

п. 6 Порядку № 165 

Податкова накладна виписується у момент виникнення податкових зобов'язань продавця відповідно до вимог п. 7.3 ст. 7 Закону «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями), а саме:
або на дату зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають поставці, а у разі поставки товарів (робіт, послуг) за готівкові грошові кошти – дату їх оприбуткування в касі платника податку, а за відсутності такої – дату інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку;
або на дату відвантаження товарів, а для робіт (послуг) – на дату оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку 

Приватний підприємець може застосовувати касовий метод, відповідно до якого податкові зобов'язання виникають з оплати. При цьому, якщо товари (послуги) залишаються неоплаченими у повній сумі (з урахуванням ПДВ) протягом трьох податкових місяців, наступних за місяцем (кварталом), у якому відбулася їх поставка, і такий платник не розпочав процедуру врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості згідно із законодавством, то сума нарахованого ПДВ включається до складу податкових зобов'язань за наслідками наступного податкового періоду 

Назва продавця (покупця) 

пп. «в» пп. 7.2.1 п. 7.2 ст. 7 Закону № 168/97-ВР;
Лист «Деякі питання справляння податку на додану вартість» від 30.12.2005 р. № 26268/7/16-1117 (
п. 7

У податковій накладній зазначаються повна або скорочена назва згідно зі статутними документами юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник ПДВ 

Індивідуальний податковий номер платника податку (продавця та покупця) 

п. 8 Порядку № 165 

Зазначається 12-значний номер відповідно до свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (продавця та покупця) 

Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ 

  

Зазначається 8-значний номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (продавця та покупця) 

У разі поставки товарів (послуг) покупцю, не зареєстрованому як платник податку, включаючи поставку на експорт, здійснення операцій з натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, в рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» робиться позначка «Х».

У разі використання товарів (послуг), за якими суми ПДВ попередньо було включено до податкового кредиту, в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, у разі визнання умовного продажу товарних залишків та/або основних фондів, що перебувають на обліку платника податку на день анулювання його реєстрації як платника ПДВ, за якими було нараховано податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах, у рядках «Індивідуальний податковий номер продавця» та «Індивідуальний податковий номер покупця» зазначаються однакові номери. Це стосується і заповнення рядків «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» 

Місцезнаходження продавця (покупця) 

пп. «д» пп. 7.2.1 п. 7.2 ст. 7 Закону № 168/97-ВР 

Місце розташування юридичної особи або податкова адреса приватного підприємця, зареєстрованого як платник ПДВ 

До розділу першого податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури поставки товарів (послуг), а саме: 

Номенклатура поставки товарів (робіт, послуг) продавця (рядок 3) 

пп. «е» пп. 7.2.1 п. 7.2 ст. 7 Закону № 168/97-ВР 

Опис товарів (робіт, послуг), що поставляються покупцю 

Одиниця виміру товару (послуг) (рядок 4) 

пп. «е» пп. 7.2.1 п. 7.2 ст. 7 Закону № 168/97-ВР 

грн., шт., кг, м, см, м3, см3, л тощо 

Кількість (об'єм, обсяг) (рядок 5) 

п. 12.4 Порядку № 165;
Лист «Про деякі питання заповнення податкових накладних» від 02.12.2005 р. № 24078/7/16-1117 

У разі якщо послуги не мають таких показників, а вимірюються лише у вартісному вираженні, у графі 5 зазначається: «послуга/проценти тощо» (див. приклади 1 і 2

10 

Ціна поставки одиниці продукції без урахування ПДВ 

пункти 12.5 та 19 Порядку № 165 

У цьому рядку зазначається ціна поставки виходячи із договірної ціни.
Якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін, а звичайна ціна перевищує фактичну, продавець виписує дві податкові накладні: одну накладну – на суму виходячи з фактичної ціни поставки, другу – на суму перевищення звичайної ціни над фактичною (див. приклад 3) 

До розділу другого податкової накладної вносяться всі дані про товаротранспортні витрати продавця згідно з договором,
які не входять до договірної (контрактної) вартості товарів 

До розділу третього податкової накладної вносяться дані про зворотну (заставну) тару. Вартість тари визначається в контракті як зворотна (заставна) і не включається до бази оподаткування, а зазначається в графі 11 як загальна сума коштів, що підлягає сплаті 

11 

Печатка** та підпис 

п. 18 Порядку № 165;
Лист «Щодо визнання дійсними податкових накладних, скріплених печатками “Канцелярія”, “Фінансовий відділ”, “Для документів”, “Для довідок” та аналогічними іншими печатками» від 26.11.99 р. № 6666/6/16-1220-27;
Лист «Щодо застосування печатки на податковій накладній» від 21.12.2005 р. № 12922/6/16-1116 

Усі примірники податкової накладної підписуються особою, уповноваженою платником податку здійснювати поставку товарів (послуг), та скріплюються печаткою такого платника податку – продавця.
Право на податковий кредит надає лише податкова накладна, скріплена основною печаткою або круглою печаткою «Для податкової накладної».
Податкову накладну підписує особа, уповноважена платником ПДВ – продавцем. Приватні підприємці повинні скріплювати податкову накладну своєю печаткою.
Покупець не проставляє печатку і не підписує отриману від продавця податкову накладну  

Опрос