Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Основным видом деятельности общества является распространение государственных денежных лотерей, выпуск и проведение которых осуществляются на основании соответствующей лицензии. Облагаются ли налогом на прибыль доходы, полученные оператором государственных денежных лотерей в качестве страхового возмещения по договору страхования лотерейных билетов (страхование риска в случае выигрыша джек-пота, других выигрышей и т. п.) и страхования лотерейного оборудования?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 31.10.2006
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»; передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.);
e-mail: mail@visnuk.com.ua; 
http://www.visnuk.com.ua; тел.: (044) 501-06-43

? Основним видом діяльності товариства є розповсюдження державних грошових лотерей, випуск та проведення яких здійснюються на підставі відповідної ліцензії. Чи обкладаються податком на прибуток доходи, одержані оператором державних грошових лотерей як страхове відшкодування за договорами страхування лотерейних білетів (страхування ризику у разі виграшу джек-пота, інших виграшів тощо) та страхування лотерейного обладнання?

 

Поряд з основним доходом, який одержує товариство від розповсюдження державних грошових лотерей, випуск та проведення яких здійснюються на підставі ліцензії Мінфіну України, товариство може отримувати страхове відшкодування від страхування лотерейного обладнання і лотерейних білетів, які передаються на реалізацію розповсюджувачам лотерей, та доходи від страхування ризиків комерційної діяльності оператора.

Порядок оподаткування доходів від грального бізнесу встановлено п. 10.2 ст. 10 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами та доповненнями, за текстом – Закон № 334/94-ВР).

Підпунктом 10.2.3 п. 10.2 ст. 10 Закону № 334/94-ВР встановлено, що не підлягають оподаткуванню виграші у державні грошові лотереї. Під державними грошовими лотереями слід розуміти лотереї, які передбачають наявність призового фонду у розмірах не менш як 50 % від суми отриманих доходів, а також відрахувань до Державного бюджету України в розмірі не менш як ставка податку, встановлена п. 10.1 цієї статті, яка застосовується до доходів, що залишаються у розпорядженні після відрахувань до призового фонду.

Мінфін України встановлює вимоги щодо порядку фінансового контролю за діяльністю з випуску та проведення лотерей, а також встановлює вимоги до статутного капіталу операторів, що не можуть бути меншими за ті, що висуваються Нацбанком України до банків, які здійснюють діяльність на всій території України. Податок на прибуток, передбачений п. 10.1 цієї статті, не справляється із суми перевищення доходів над витратами, пов'язаними з випуском та проведенням державних лотерей (абзац другий пп. 10.2.3 п. 10.2 ст. 10 Закону № 334/94-ВР).

Отже, для доходів, які отримує оператор безпосередньо від розповсюдження державних грошових лотерей, Законом № 334/94-ВР встановлено особливий механізм оподаткування, згідно з яким доходи розподіляються на суму призового фонду, яка має становити не менш як 50 % цих доходів, та суму, що залишилася, і з якої здійснюються відрахування до державного бюджету. Розмір відрахувань має бути не меншим за ставку податку, встановлену п. 10.1 ст. 10 Закону № 334/94-ВР.

Щодо доходів у вигляді страхового відшкодування від страхування лотерейного обладнання та лотерейних білетів, які передаються на реалізацію розповсюджувачам лотерей, а також доходів від страхування ризиків комерційної діяльності оператора, то такі доходи включаються до складу валового доходу оператора як доходи з інших джерел відповідно до пп. 4.1.6 ст. 4.1 ст. 4 Закону № 334/94-ВР. При цьому до складу валових витрат включаються витрати, безпосередньо пов'язані з отриманням таких доходів.

Опрос