Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Между двумя Заказчиками и Исполнителем (все трое являются физическими лицами) заключен договор о предоставлении услуг по созданию веб-сайта, т. е. объекта интеллектуальной собственности. Согласно договору результат интеллектуальной деятельности Исполнителя является общей совместной собственностью Заказчиков. Заказчики хотят владеть всеми имущественными правами на объект интеллектуальной собственности в полном объеме и зарегистрировать за собой авторские права на объект в Госпатенте. Является ли вышеуказанный договор основанием для этого, или необходимо заключить отдельный договор о передаче Заказчикам имущественных прав? И можно ли передать их безвозмездно, поскольку по существу за создание веб-сайта уже заплачено?

АФ "Профі-Аудит"
Вопросы-ответы от 06.06.2006
Утратил силу

Матеріал підготовлено спеціально для ЛІГАБізнесІнформ
ТОВ  АФ  «Профі-Аудит»
e-mail: profi@profi-audit.kherson.ua;
http://www.profiaudit.com.ua
тел.: (0552) 42-33-31 

? Між двома Замовниками і Виконавцем (всі троє є фізичними особами) укладено договір про надання послуг зі створення веб-сайту, тобто об’єкта інтелектуальної власності. Згідно з договором результат інтелектуальної діяльності Виконавця є загальною спільною власністю Замовників.
Замовники хочуть володіти усіма майновими правами на об’єкт інтелектуальної власності в повному обсязі та зареєструвати за собою авторські права на об’єкт у Держпатенті. Чи є вищевказаний договір підставою для цього, або необхідно укласти окремий договір про передачу Замовникам майнових прав? І чи можна передати їх безоплатно, тому що по суті за створення веб-сайту вже заплачено?

 

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.93 р. № 3792-XII (далі – Закон) майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями ст. 31 Закону, після чого ця особа стає суб’єктом авторського права. Статтею 31 Закону передбачено, що така передача оформляється авторським договором.

У статті 33 Закону зазначено, що договори про передачу прав на використання творів укладаються у письмовій формі. В усній формі може укладатися договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо).

Договір про передачу прав на використання творів вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов (строку дії договору, способу використання твору, території, на яку поширюється передаване право, розміру і порядку виплати авторської винагороди, а також інших умов, щодо яких за вимогою однієї із сторін повинно бути досягнено згоди).

Авторська винагорода визначається у договорі у вигляді відсотків від доходу, отриманого від використання твору, або у вигляді фіксованої суми чи іншим чином. При цьому ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Кабінетом Міністрів України*.

Предметом договору про передачу прав на використання твору не можуть бути права, яких не було на момент укладання договору.

Усі майнові права на використання твору, які передаються за договором, мають бути у ньому визначені. Права, не зазначені в договорі як передані суб’єктом авторського права, вважаються не переданими, і зберігаються за ним.

Неполный текст документа!
ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете получить в рамках акции и БЕСПЛАТНОГО доступа на 72 часа к информационно-правовым системам ЛІГА:ЗАКОН
Сэкономь 30% при покупке продуктов от ЛІГА:ЗАКОН
Полный доступ на 72 часа
Попробовать бесплатно
Купить
Опрос