Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Коммунальный налог

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Статьи от 07.04.2006
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»; передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.);
е-mail: mail@visnuk.com.ua; 
http://www.visnuk.com.ua; тел.: (044) 501-06-43

Комунальний податок

 

Пунктами 24 і 28 ст. 26 Закону України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями) встановлено, що до компетенції сільських, селищних, міських рад належить встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом, прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг щодо місцевих податків і зборів.

Статтею 15 Закону України від 25.06.91 р. № 1251-XII «Про систему оподаткування» (зі змінами та доповненнями, за текстом – Закон № 1251-XII) та ст. 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. № 56-93 «Про місцеві податки і збори» (зі змінами та доповненнями, за текстом – Декрет № 56-93) до переліку місцевих податків і зборів віднесено комунальний податок. Пунктом 3 ст. 15 Закону № 1251-XII передбачено, що місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), механізм справляння та порядок їх сплати встановлюються сільськими, селищними, міськими радами відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законами України. При цьому комунальний податок є обов'язковим для встановлення сільськими, селищними та міськими радами за наявності об'єктів оподаткування або умов, з якими пов'язане запровадження цього податку.

Порядок справляння місцевих податків і зборів встановлено Декретом № 56-93, ст. 15 якого визначено, що комунальний податок справляється з юридичних осіб, крім бюджетних установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських підприємств. Його граничний розмір не повинен перевищувати 10 % річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Для розрахунку комунального податку відповідно до роз'яснення Мінстату України від 13.02.96 р. № 04-2-7/60 рекомендувалося застосовувати показник «середньоспискова (на даний час середньооблікова) чисельність штатних працівників спискового (на даний час облікового) складу», який вираховувався відповідно до Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату України від 07.07.95 р. № 171 (за текстом – Інструкція № 171) та зареєстрованої Мін'юстом України 07.08.95 р. за № 287/823.

Відповідно до пп. «ї» пп. 4.4.2 п. 4.4 ст. 4 Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-III «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (зі змінами та доповненнями, за текстом – Закон № 2181-III) форма податкової декларації (розрахунку) встановлюється центральним (керівним) органом контролюючого органу за узгодженням з Комітетом Верховної Ради України, що відповідає за проведення податкової політики. У такому самому порядку встановлюються форми податкових декларацій (розрахунків) з місцевих податків і зборів, що є обов'язковими для застосування платниками (податковими агентами).

Форму податкового розрахунку комунального податку затверджено наказом ДПА України від 24.12.2003 р. № 625, зареєстрованим Мін'юстом України 08.01.2004 р. за № 4/8603. У формі податкового розрахунку у виносці визначено, що кількісний склад працівників визначається відповідно до Інструкції № 171.

Наказом Держкомстату України від 28.09.2005 р. № 286, зареєстрованим Мін'юстом України 30.11.2005 р. за № 1442/11722, затверджено Інструкцію зі статистики кількості працівників (уведено в дію з 01.01.2006 р., за текстом – Інструкція № 286) та визнано таким, що втратив чинність з 1 січня 2006 р., наказ Мінстату України від 07.07.95 р. № 171.

З метою приведення у відповідність із нормативно-правовими актами, які регламентують визначення статистичної кількості працівників, форми податкового розрахунку комунального податку ДПА України затверджено наказ від 20.03.2006 р. № 143 «Про внесення змін до форми податкового розрахунку комунального податку» (за текстом – наказ № 143), узгоджений з Комітетом Верхової Ради України з питань фінансів і банківської діяльності рішенням від 16.03.2006 р. № 06-10/10-203, зареєстрований Мін'юстом України 27.03.2006 р. за № 331/12205.

Опрос