Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Предприятие зарегистрировано в одном из районов области, на территории которого имеет в постоянном пользовании земельный участок. Кроме того, в другом районе области арендует земельный участок, что подтверждается договором аренды земли с сельским советом. Сколько налоговых деклараций за использование земли и в какие учреждения (по местонахождению земельных участков или предприятия) должно представлять предприятие?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 06.03.2006
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»; передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.);
E-mail: mail@visnuk.com.ua; 
http://www.visnuk.com.ua; тел. : (044) 501-06-43)

? Підприємство зареєстровано в одному з районів області, на території якого має земельну ділянку в постійному користуванні. Крім того, в іншому районі області орендує земельну ділянку, що підтверджено договором оренди землі з сільською радою. Скільки податкових декларацій за використання землі та до яких установ (за місцезнаходженням земельних ділянок чи підприємства) має подавати підприємство?

 

Статтею 14 Закону України «Про плату за землю» від 03.07.92 р. № 2535-XII (у редакції Закону України від 19.09.96 р. № 378/96-ВР, зі змінами та доповненнями) визначено, що платники земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян) самостійно обчислюють суму земельного податку та орендної плати щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають до відповідного органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, затвердженою наказом ДПА України «Про затвердження форм Зведеного розрахунку суми земельного податку, Довідки до уточненого Розрахунку та Порядку їх подання до органу державної податкової служби» від 26.10.2001 р. № 434 (зареєстровано в Мін'юсті України 19.11.2001 р. за № 963/6154). Подання декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій.

Власники землі та землекористувачі (крім орендарів) складають розрахунок суми земельного податку на підставі:

• рішень відповідних органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади про передачу земельних ділянок у власність, надання їх у постійне користування або тимчасове користування згідно з договорами на право тимчасового користування землею, укладеними відповідно до вимог Земельного кодексу, який був чинним до 01.01.2002 р.;

• правовстановлюючих документів на землю – державних актів на землю та договорів на право тимчасового користування землею (які укладалися відповідно до вимог Земельного кодексу, який був чинним до 01.01.2002 р., та даних державного земельного кадастру).

Податкову декларацію з орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, затверджену наказом ДПА України від 20.12.2005 р. № 588 (зареєстровано в Мін'юсті України 30.12.2005 р. за № 1591/11871), орендарі складають на підставі укладеного з відповідним органом місцевого самоврядування чи відповідним органом виконавчої влади договору оренди землі.

Опрос