Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Имеет ли право филиал предприятия (без права юридического лица) самостоятельно уплачивать в бюджет арендную плату за землю, на которой расположено здание филиала, если договор аренды этой земли заключен между городским советом и головным предприятием?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 06.03.2006
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»; передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.);
E-mail: mail@visnuk.com.ua; 
http://www.visnuk.com.ua; тел. : (044) 501-06-43)

? Чи має право філія підприємства (без права юридичної особи) самостійно сплачувати до бюджету орендну плату за землю, на якій розташовано будівлю філії, якщо договір оренди цієї землі укладено між міською радою і головним підприємством?

Земельним кодексом визначено, що земельні ділянки можуть передаватись у власність, надаватися в постійне користування або оренду.

Орендарі набувають права на оренду земельної ділянки в порядку і на підставах, установлених Земельним, Цивільним та Господарським кодексами, Законом України «Про оренду землі» від 06.10.98 р. № 161-XIV (у редакції Закону України від 02.10.2003 р. № 1211-IV, зі змінами та доповненнями), іншими законами України, а також договором оренди землі.

Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, здійснюється згідно з договором оренди між власником земельної ділянки та орендарем. Право на оренду земельної ділянки виникає після укладення договору оренди та його державної реєстрації. Використовувати земельну ділянку до одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації заборонено (статті 124 – 126 Земельного кодексу).

Статтею 13 Закону № 161-XIV встановлено, що договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння або користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства. У договорі, зокрема, зазначаються сторони, які його уклали, для яких визначено умови договору, їх права, обов'язки та відповідальність.

Орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою (ст. 21 Закону № 161-XIV), а оренда землі – передача земельної ділянки в користування на певний строк та одержання орендної плати за землю. При цьому відповідний орган (особа), який надає земельну ділянку в оренду, стає орендодавцем, а той, хто орендує земельну ділянку згідно з договором оренди, – орендарем.

Платником плати за землю до бюджету відповідно до ст. 5 Закону України «Про плату за землю» від 03.07.92 р. № 2535-XII (у редакції Закону України від 19.09.96 р. № 378/96-ВР, зі змінами та доповненнями) є власник земельної ділянки, земельної частки (паю) і землекористувач, у тому числі орендар, тобто безпосередньо той суб'єкт господарювання, якому земельну ділянку передано у власність або надано в користування, в тому числі на умовах оренди.

У разі коли орендодавцем земельної ділянки є відповідний орган місцевого самоврядування або орган виконавчої влади, то орендар є самостійним платником орендної плати за землю до бюджету.

Опрос