Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

В обеспечение возврата ссуды предприятию – производителю алкогольных напитков, предоставленной ему банком, был заключен договор залога товаров в обороте (коньяки и вино). Предприятие не смогло выполнить обязательства по возврату ссуды. Банк с помощью Государственной исполнительной службы хочет в принудительном порядке взыскать задолженность с предприятия. Как можно реализовать эти напитки, уплачивается ли с них акцизный сбор (если уплачивается, то как), а также по какой цене может реализовываться эта продукция?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 21.12.2004
Утратил силу

? У забезпечення повернення позики підприємству – виробнику алкогольних напоїв, наданої йому банком, було укладено договір застави товарів в обороті (коньяки та вино). Підприємство не спромоглося виконати зобов'язання з повернення позики. Банк за допомогою Державної виконавчої служби хоче в примусовому порядку стягнути заборгованість з підприємства. Як можна реалізувати ці напої, чи сплачується з них акцизний збір (якщо сплачується, то яким чином), а також за якою ціною може реалізовуватися ця продукція?

 

Платники акцизного збору на алкогольні напої визначені ст. 2 Закону України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» від 15.09.95 р. № 329/95-ВР (зі змінами та доповненнями). Серед цих платників – суб'єкти підприємницької діяльності – українські виробники алкогольних напоїв. Банківські установи не входять до складу платників акцизного збору на алкогольні напої.

Декретом Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» від 26.12.92 р. № 18-92 (зі змінами та доповненнями) (ст. 1) визначено, що акцизний збір – це непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів (продукції). Відповідно до ст. 3 Декрету № 18-92 обороти з реалізації вироблених в Україні алкогольних напоїв шляхом їх продажу, обміну на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безплатної передачі товарів (продукції) або з частковою їх оплатою, а також обороти з реалізації (передачі) товарів (продукції) для власного споживання, для промислової переробки (крім оборотів з реалізації (передачі) для виробництва підакцизних товарів) та для своїх працівників є об'єктом оподаткування акцизним збором.

Статтею 20 Закону України «Про заставу» від 02.10.92 р. № 2654-ХІІ (зі змінами та доповненнями) передбачено, що заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави у разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано, якщо інше не передбачено законом чи договором. Звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням суду (господарського або третейського суду), на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо інше не передбачено законом або договором застави. Звернення стягнення на заставлене майно державного підприємства (підприємства, не менше 50 % акцій (часток, паїв) якого є у державній власності) здійснюється за рішенням суду або господарського суду. Реалізація заставленого майна, на яке звернено стягнення, провадиться державним виконавцем на підставі виконавчого листа, суду або наказу господарського суду, або виконавчого напису нотаріусів у встановленому порядку, якщо інше не передбачено Законом № 2654-ХІІ чи договором.

Відповідно до пп. 7.9.5 п. 7.9 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами та доповненнями) відчуження об'єкта застави для заставодавця (підприємство-виробник) прирівнюється до продажу такого об'єкта у податковий період такого відчуження, а якщо об'єкт застави відчужується у власність заставодержателя (банк) в рахунок погашення боргових зобов'язань, таке відчуження прирівнюється до купівлі заставодержателем такого об'єкта застави у податковий період такого відчуження. Тобто у випадку відчуження при виконавчому проваджені коньяків та вин підприємства-виробника як боржника-заставодавця у власність заставодержателя (в рахунок погашення заборгованості перед ним) у підприємства-виробника коньяків та вин виникає об'єкт оподаткування акцизним збором згідно зі ст. 3 Декрету № 18-92.

Підприємства – виробники коньяків та сухих вин сплачують акцизний збір на третій робочий день після здійснення обороту з реалізації (п. 4 ст. 7 Закону № 329/95-ВР), а підприємства – виробники кріплених вин сплачують акцизний збір не за фактом реалізації, а при придбанні марок акцизного збору на суму, розраховану зі ставок акцизного збору на готове вино, вироблене з виноматеріалів, які виготовлені зі спирту (п. 20 ст. 7 Закону № 329/95-ВР). Суми акцизного збору, що підлягають сплаті, визначаються платниками самостійно за встановленими ставками акцизного збору (ст. 6 Закону № 329/95-ВР).

Підтвердженням сплати акцизного збору є наявність на алкогольних напоях марок акцизного збору, які відповідно до п. 7 Положення про марки акцизного збору, затвердженого Указом Президента України від 18.09.95 р. № 849/95 «Про запровадження марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби», повинні використовуватися виробниками алкогольних напоїв безпосередньо в процесі виробництва.

Таким чином, ціна вироблених підприємством коньяків та вин, які згідно з договором застави стали заставним майном, повинна визначатися з урахуванням акцизного збору. Відповідно до ст. 57 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.99 р. № 606-XIV (зі змінами та доповненнями) оцінка майна боржника провадиться державним виконавцем, якщо вартість майна не перевищує 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за ринковими цінами, які діють на день проведення оцінки, крім випадків, коли оцінка провадиться за регульованими цінами. Реалізація коньяків через оптову та роздрібну торговельну мережу може здійснюватися відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва i обігу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.95 р. № 481/95-ВР (зі змінами та доповненнями) та постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2001 р. № 700 «Про запровадження мінімальних цін на вітчизняні та імпортні алкогольні напої» за цінами, не нижчими за встановлені мінімальні ціни.

Опрос