Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Производитель ликеро-водочной продукции в связи со сложным финансово-хозяйственным положением, а также плановой реконструкцией желает отсрочить свои налоговые обязательства по акцизному сбору. Можно ли это сделать, учитывая, что налоговые обязательства, которые определены в налоговых векселях, выданных после получения спирта, были плательщиком частично согласованы и погашены? Как потом получить акцизные марки?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 21.12.2004
Утратил силу

? Виробник лікеро-горілчаної продукції у зв'язку із скрутним фінансово-господарським становищем, а також плановою реконструкцією бажає відстрочити свої податкові зобов'язання з акцизного збору. Чи можна це зробити, враховуючи те, що податкові зобов'язання, які визначені у податкових векселях, виданих після отримання спирту, були платником частково узгоджені й погашені? Як потім отримати акцизні марки?

 

Відстрочення термінів сплати узгоджених сум податкових зобов'язань відповідно до Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ здійснюється у порядку, передбаченому ст. 14, шляхом розстрочення (відстрочення) податкових зобов'язань.

Платник податків, який звертається до податкового органу із заявою про розстрочення (відстрочення) податкових зобов'язань з акцизного збору, вважається таким, що узгодив суму такого податкового зобов'язання.

Підстави для прийняття рішення щодо розстрочення чи відстрочення визначені тільки для податкових зобов'язань платника, а не для його податкового боргу (підпункти 14.2.1 та 14.2.2 п. 14.2 ст. 14 Закону № 2181-III).

Розстрочення (відстрочення) надається окремо по кожному платежу на умовах податкового кредиту під проценти, розмір яких визначається із розрахунку 120 % річних облікової ставки Нацбанку України. Договір про розстрочення (відстрочення) укладається з платником податків податковим органом після прийняття або отримання останнім рішення про розстрочення (відстрочення).

Для розстрочення (відстрочення) податкових зобов'язань платник податків звертається до підрозділу стягнення боргу податкового органу за місцем своєї реєстрації або за місцем обліку такого податкового зобов'язання з письмовою заявою, в якій зазначаються суми податків, зборів, інших платежів, сплату яких просить розстрочити (відстрочити), а також термін розстрочення (відстрочення). До заяви додається економічне обгрунтування.

Розстрочення (відстрочення) податкового боргу в межах процедури відновлення платоспроможності боржника відповідно до законодавства з питань банкрутства здійснюється виключно на умовах, передбачених мировою угодою. Порядок проведення органами державної податкової служби прощення (списання) i розстрочення (відстрочення) податкового боргу платників податків на підставі укладеної мирової угоди у справі про банкрутство затверджено наказом ДПА України від 21.11.2000 р. № 600.

Опрос