Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Как быть в случае, если предприятия торговли возвращают водку? Марки акцизного сбора, при приобретении которых был уплачен акцизный сбор, утилизированы. Предприятие не выдавало налоговый вексель, поскольку полностью уплатило акцизный сбор с водки до получения спирта. Может ли предприятие после дополнительной обработки купажа возвращенной из торговой сети водки опять получить акцизные марки для маркирования новой водки без уплаты акцизного сбора, поскольку акцизный сбор уже был уплачен раньше?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 21.12.2004
Утратил силу

? Як бути у випадку, коли підприємства торгівлі повертають горілку? Марки акцизного збору, під час придбання яких було сплачено акцизний збір, утилізовано. Підприємство не видавало податкового векселя, оскільки повністю сплатило акцизний збір з горілки до отримання спирту. Чи може підприємство після додаткової обробки купажу повернутої з торгівлі горілки знову отримати акцизні марки для маркування нової горілки без сплати акцизного збору, оскільки акцизний збір уже було сплачено раніше?

 

У разі отримання суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового, призначеного для переробки на алкогольну продукцію, такі платники протягом трьох днів після отримання спирту зобов'язані видати податковому органу податковий вексель, авальований банком, який підтверджує зобов'язання платника податку у термін до 90 календарних днів, починаючи від дня видачі векселя, сплатити суму акцизного збору, розраховану за ставками для цієї продукції (п. 20 ст. 7 Закону України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» від 15.09.95 р. № 329/95-ВР (зі змінами та доповненнями) та Порядок видачі та погашення податкових векселів, що підтверджують зобов'язання зі сплати суми акцизного збору i видаються суб'єктами підприємницької діяльності у разі отримання спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на іншу підакцизну продукцію, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.99 р. № 275).

Згідно з абзацом третім п. 20 ст. 7 Закону № 329/95-ВР податковий вексель може не видаватися підприємством тільки за однієї умови – повної сплати акцизного збору, яку можна здійснити як до отримання спирту, так i протягом трьох днів після отримання спирту.

Якщо вексель не видано у зв'язку з повною сплатою акцизного збору до отримання спирту чи протягом трьох днів після його отримання, у графі 14 розрахунку акцизного збору (додаток 3 до Положення про порядок нарахування, терміни сплати i подання розрахунку акцизного збору, затвердженого наказом ДПА України від 19.03.2001 р. № 111) вказується сума акцизного збору, яка підлягає сплаті у звітному місяці й не підтверджується виданим податковим векселем на сплату цієї суми до бюджету.

Сплачена підприємством до бюджету сума акцизного збору є не просто попередньою сплатою суми акцизного збору, а вважається сплатою суми податкового зобов'язання з акцизного збору на горілку, яке виникає в тому звітному місяці, в якому підприємство фактично отримує спирт для виробництва цієї горілки. Виходячи зі сплати такої суми податкового зобов'язання з акцизного збору до бюджету та відповідно до заявки-розрахунку на купівлю марок акцизного збору підприємство отримало акцизні марки, якими промаркувало горілку й реалізувало її покупцю. Підприємство здійснює свою діяльність на основі комерційного розрахунку та власного комерційного ризику.

Виробник горілки та лікеро-горілчаних виробів несе відповідальність за правильність обчислення i своєчасність сплати акцизного збору до бюджету (ст. 7 Декрету Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» від 26.12.92 р. № 18-92 (зі змінами та доповненнями) та ст. 8 Закону № 329/95-ВР). За ст. 17 Господарського кодексу України податки та інші обов'язкові платежі, що відповідно до закону включаються до ціни товарів (робіт, послуг) або відносяться на їх собівартість, сплачуються суб'єктами господарювання незалежно від результатів їх господарської діяльності. Згідно з пп. 3.2.1 п. 3.2 ст. 3 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ у будь-яких випадках, коли платник податків відповідно до законів з питань оподаткування уповноважений утримувати акцизний збір, сума такого збору вважається бюджетним фондом, який належить державі.

Опрос