Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Арендатор, основным видом деятельности которого является оптовая торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, сдает арендованное помещение в субаренду. Договор аренды позволяет проводить улучшение арендованного помещения, но предусматривает, что арендодатель стоимость такого ремонта не возмещает. По договоренности с арендатором субарендатор осуществил неотъемлемые улучшения помещения. Арендатор согласен возместить субарендатору понесенные им расходы. Может ли договор субаренды предусматривать возмещение расходов на ремонт, если договор аренды содержит противоположные нормы? Имеет ли право арендатор амортизировать или отнести в состав валовых расходов такие расходы на улучшение основных фондов, а сумму НДС включить в состав налогового кредита?

ЛІГА:ЗАКОН
Вопросы-ответы от 24.09.2004
Утратил силу

Орендар, основним видом діяльності якого є оптова торгівля лікарськими засобами та виробами медичного призначення, здає орендоване приміщення в суборенду. Договір оренди дозволяє проводити поліпшення орендованого приміщення, але передбачає, що орендодавець вартість такого ремонту не відшкодовує. За домовленістю з орендарем суборендар здійснив невід’ємні поліпшення приміщення. Орендар згоден відшкодувати суборендареві понесені ним витрати. Чи може договір суборенди передбачати відшкодування витрат на ремонт, якщо договір оренди містить протилежні норми? Чи має право орендар амортизувати чи віднести до складу валових витрат такі витрати на поліпшення основних фондів, а суму ПДВ віднести до складу податкового кредиту?

 

Економісти-аналітики Видавничого будинку «Фактор» зазначають, що передача наймачем речі у користування іншій особі (піднайм) можлива лише за згодою наймодавця, а строк договору піднайму не може перевищувати строку договору найму (ст. 774 Цивільного кодексу України). Тож якщо наймодавець забороняє здійснювати ремонт переданого в найм майна, договір піднайму теж не може містити дозволу на здійснення ремонту такого майна. У протилежному випадку орендар має повне право дозволити проведення такого ремонту суборендарю. 

Якщо ремонт орендованого майна зроблено за згодою орендодавця, орендар має право на відшкодування або на зарахування орендодавцем вартості понесених ремонтних витрат в рахунок орендної плати (ст. 778 ЦКУ). Умови ж відшкодування в договорах оренди та суборенди можуть відрізнятися. 

Слід зазначити, що до договору піднайму застосовуються ті ж положення Кодексу, що й до договору найму (ч. 3 ст. 774 ЦКУ). 

Тож відшкодовані суборендодавцем суборендарю витрати на ремонт слід розцінювати як витрати, понесені на ремонт самим орендодавцем.

Неполный текст документа!
ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете получить в рамках акции и БЕСПЛАТНОГО доступа на 72 часа к информационно-правовым системам ЛІГА:ЗАКОН
Сэкономь 30% при покупке продуктов от ЛІГА:ЗАКОН
Полный доступ на 72 часа
Попробовать бесплатно
Купить
Опрос