Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Переоценка необоротных материальных и нематериальных активов банками Украины

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Статьи от 06.10.2003
Утратил силу

Переоцінка необоротних матеріальних та нематеріальних активів банками України

 

Із прийняттям та введенням у дію Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92 (зареєстровано в Мін’юсті України 18.05.2000 р. за № 288/4509, зі змінами та доповненнями), та Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів i нематеріальних активів комерційних банків України, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 11.12.2000 р. № 475, банки України отримали змогу самостійно оцінювати власні необоротні матеріальні та нематеріальні активи, приймати рішення щодо необхідності переоцінки, а отже, приводити залишкову вартість активів у відповідність із справедливою вартістю.

Після первісного визнання об’єкта основних засобів як активу його подальший облік слід здійснювати за переоціненою вартістю. Переоцінку слід провадити, якщо залишкова вартість об’єкта основних засобів суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату складання балансу. У разі переоцінки об’єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об’єктів цієї групи основних засобів, до якої відноситься цей об’єкт. Група основних засобів або нематеріальних активів складається з однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання основних засобів або нематеріальних активів.

Переоцінка групи основних засобів, об’єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має провадитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості. Дата балансу – це дата, на яку складено баланс банку. Датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду. Отже, переоцінку необхідно здійснювати станом на 31 грудня. При інвентаризації основних засобів та нематеріальних активів слід визначити об’єкти, які підлягають переоцінці.

Не підлягають переоцінці малоцінні необоротні матеріальні активи i бібліотечні фонди, якщо амортизація їх вартості здійснюється у першому місяці використання об’єкта у розмірі 50 відсотків його вартості, що амортизується, а решта 50 відсотків вартості, що амортизується, – у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання їх активом або у першому місяці використання об’єкта у розмірі 100 відсотків його вартості. Порядок проведення переоцінки банк визначає самостійно з урахуванням вимог законодавства України та нормативно-правових актів Нацбанку України.

Якщо залишкова вартість об’єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об’єкта.

Справедлива вартість активу – це сума, за якою можна обміняти актив або оплатити зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. Справедливою для придбаних ідентифікованих активів є ринкова вартість (земля, будівлі). Для машин та устаткування – також ринкова вартість, а за відсутності даних про неї – відновна (сучасна собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки. Для інших основних засобів – відновна вартість (сучасна собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки. Справедливою вартістю нематеріальних активів є поточна ринкова вартість. За її відсутності – оцінна вартість, яку банк сплатив би за актив у разі здійснення операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, за наявною інформацією. Справедлива вартість визначається на підставі оцінки незалежних експертів, інформації підприємств-виробників або організацій, що збувають активи, а також за даними прайс-листів тих газет, які опубліковують інформацію про ціну, надану їм конкретними торговельними організаціями, а в разі відсутності даних (наприклад, за активами, що вже перебували в експлуатації) або специфічного використання активу – на підставі оцінки незалежних експертів.

Переоцінена первісна вартість i сума зносу об’єкта основних засобів визначаються шляхом множення його первісної вартості та суми зносу об’єкта основних засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається шляхом ділення справедливої вартості об’єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

Розглянемо на прикладі облік операцій з переоцінки (дооцінки) основних засобів.

Неполный текст документа!
ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете получить в рамках акции и БЕСПЛАТНОГО доступа на 72 часа к информационно-правовым системам ЛІГА:ЗАКОН
Сэкономь 30% при покупке продуктов от ЛІГА:ЗАКОН
Полный доступ на 72 часа
Попробовать бесплатно
Купить
Опрос