Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Арендодатель (государственное предприятие) имеет перед нашим предприятием задолженность за выполненные работы. Разрешается ли погасить задолженность взаимозачетом по оплате за аренду и включить эту сумму в состав валовых расходов нашего предприятия?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 04.04.2003
Утратил силу

? Орендодавець (державне підприємство) має перед нашим підприємством заборгованість за виконані роботи. Чи дозволяється погасити заборгованість взаємозаліком по оплаті за оренду та включити цю суму до складу валових витрат нашого підприємства?

(Упроваджувальне конструкторське бюро «Вектор», м. Харків)

 

Відповідно до ст. 20 «Форми орендної плати» Закону України від 10.04.92 р. № 2269-XII «Про оренду державного та комунального майна» орендна плата встановлюється, як правило, у грошовій формі. Залежно від специфіки виробничої діяльності орендаря орендна плата за згодою сторін може встановлюватись у натуральній або грошово-натуральній формі.

У частині плати за оренду державного майна, що належить до доходів держбюджету ст. 51 Закону України від 26.12.2002 р. № 380-IV «Про Державний бюджет України на 2003 рік» заборонено здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах.

У разі якщо зазначену в запитанні операцію можна здійснити як таку, що не порушує вимог чинного законодавства України, то відповідно до п. 1.19 ст. 1 Закону України від 28.12.94 р. № 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» (у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР) зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 334/94-ВР) така операція є бартерною (товарообмінною).

Неполный текст документа!

ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны:
  • все законодательство Украины
  • аналитика и отчетность
  • консультации и справочная информация
Опрос