Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Следует ли изменять коэффициент функционального использования земельного участка, а соответственно и сумму земельного налога предприятий транспорта, промышленности (арендодателей) в случае сдачи ими в аренду зданий, сооружений субъектам для осуществления последними коммерческой деятельности?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 05.03.2003
Утратил силу

? Чи слід змінювати коефіцієнт функціонального використання земельної ділянки, а відповідно i суму земельного податку підприємств транспорту, промисловості (орендодавців) у разі здавання ними в оренду будівель, споруд суб’єктам для здійснення останніми комерційної діяльності?

(ВАТ «Київське автотранспортне підприємство 13068»)

 

Закон України від 03.07.92 р. № 2535-ХІІ «Про плату за землю» (у редакції Закону України від 19.09.96 р. № 378/96-ВР, зі змінами та доповненнями; далі – Закон № 2535-ХІІ) встановив різний порядок оподаткування землі залежно від того, встановлено чи ні її грошову оцінку.

Грошова оцінка земельної ділянки здійснюється Державним комітетом України по земельних ресурсах за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.95 р. № 213 (зі змінами та доповненнями).

Наказом Держкомзему України, Держкоммістобудування України, Мінсільгосппроду України та Української академії аграрних наук від 27.11.95 р. № 76/230/325/150, зареєстрованим у Мін’юсті України 30.11.95 р. за № 427/963 (зі змінами та доповненнями), на виконання зазначеної постанови Кабінету Міністрів України затверджено Порядок грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та земель населених пунктів.

Під час розрахунку грошової оцінки земель населених пунктів враховується, зокрема, коефіцієнт функціонального використання земель.

Відповідно до п. 3.4 зазначеного Порядку коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки, враховують відносну прибутковість наявних в її межах видів економічної діяльності (таблиця 3.1 Порядку). Зокрема, для земель транспорту і зв’язку встановлено коефіцієнт функціонального використання 0,8, житлової забудови – 1,0, земель промисловості – 1,2, земель комерційного використання – 2,5.

Опрос