Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Во время командировки за границу в связи со служебной необходимостью приходится посещать такие страны, как Германия, Франция и Великобритания. Очень часто при пересечении границ Польши с Германией, Германии с Францией и Франции с Великобританией пограничные службы этих стран не ставят отметки о въезде и выезде в заграничном паспорте. В нем есть отметки только пограничной службы Украины о выезде с территории Украины и въезде на ее территорию. В то же время в командировочном удостоверении есть отметки о прибытии и выбытии из фирм указанных стран. Обязательно ли наряду с авансовым отчетом в бухгалтерию предоставлять ксерокопию заграничного паспорта с отметками пограничных служб Германии, Франции и Великобритании?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 05.03.2003
Утратил силу

? Під час відрядження за кордон у зв’язку зі службовою необхідністю доводиться відвідувати такі країни, як Німеччина, Франція та Велика Британія. Дуже часто під час перетину кордонів Польщі з Німеччиною, Німеччини з Францією та Франції з Великою Британією прикордонні служби цих країн не ставлять відмітки про в’їзд та виїзд у закордонному паспорті. У ньому є відмітки лише прикордонної служби України про виїзд з території України та в’їзд на її територію. Водночас у посвідченні про відрядження є відмітки про прибуття та вибуття з фірм зазначених країн. Чи є обов’язковим разом з авансовим звітом до бухгалтерії надавати ксерокопію закордонного паспорту з відмітками прикордонних служб Німеччини, Франції та Великої Британії?

(В. Латишев, м. Луцьк)

 

Відповідно до пп. 1.5 п. 1 розділу другого Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Мінфіну України від 31.03.98 р. № 59 (зі змінами та доповненнями), фактичний час перебування у відрядженні за кордоном визначається за відмітками контрольно-пропускних пунктів Прикордонних військ України в закордонному паспорті або документі, що його замінює, у разі відрядження до країн, з якими встановлено повний прикордонний контроль, або згідно з відмітками сторон, яка відряджає та яка приймає, у посвідченні про відрядження у разі відрядження до країн, з якими не встановлено або спрощено прикордонний контроль. Відмітки в посвідченні про відрядження щодо прибуття i вибуття працівника завіряються тією печаткою, якою користується у господарській діяльності підприємство для засвідчення підпису відповідної службової особи, на яку наказом (розпорядженням) керівника підприємства покладено обов’язки здійснювати реєстрацію осіб, які вибувають у відрядження та прибувають з нього. У разі відсутності перерахованих вище відміток добові витрати відрядженому не відшкодовуються.

Так, згідно з Положенням про зону прикордонного контролю, затвердженим наказом Голови Держкомкордону України – командуючого Прикордонними військами від 06.02.98 р. № 61, прикордонний контроль визначається як перевірка у громадян документів на право перетинання державного кордону, огляд транспортних засобів, вантажів та іншого майна, пропуск їх через державний кордон України та виконання інших завдань згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до Закону України від 04.11.91 р. № 1777-ХІІ «Про державний кордон України» (зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 18.06.96 р. № 245/96-ВР) державний кордон України – лінія i вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України – суші, вод, надр, повітряного простору.

Відповідно до Методичних рекомендацій по перевірці витрат на відрядження, затверджених наказом ГоловКРУ України від 21.03.2000 р. № 24, здійснені витрати на відрядження (у тому числі за кордон) оформляються авансовим звітом за встановленою формою. Кожна сума, що включена до авансового звіту, повинна бути підтверджена документально, із зазначенням форми оплати (готівкою, чеком, кредитною карткою, безготівковим перерахунком). Авансовий звіт має бути подано до бухгалтерії особою, що звітується, у триденний термін. Крім того, до авансового звіту додається посвідчення про відрядження, оформлене в установленому порядку (посвідчення про відрядження має містити відмітки про вибуття з місця постійної роботи та прибуття до місця постійної роботи; відмітки про прибуття на підприємства (в організації, фірми) та вибуття з підприємств (організацій, фірм), які відвідував працівник під час відрядження). При закордонних відрядженнях до звіту додається ксерокопія відміток у закордонному паспорті, завірена відділом кадрів або керівником. Витрати, не підтверджені відповідними документами (крім добових), працівникові не відшкодовуються. А якщо у посвідчені про відрядження відсутні відмітки про вибуття та прибуття, то добові працівникові не відшкодовуються.

Опрос