Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Может ли предприятие получить разрешение органа государственной налоговой службы на реализацию имущества, находящегося в налоговом залоге, с целью использования средств от его реализации на погашение задолженности по уплате налогов и по заработной плате пропорционально размеру задолженности?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 01.08.2002
Утратил силу

? Чи може підприємство отримати дозвіл органу державної податкової служби на реалізацію майна, яке перебуває у податковій заставі, з метою використання коштів від його реалізації на погашення заборгованості зі сплати податків та по заробітній платі пропорційно розміру заборгованості?

 

Відповідно до пп. 8.6.1 п. 8.6 ст. 8 Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-III «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» платник податків, активи якого перебувають у податковій заставі, здійснює вільне розпорядження ними, за винятком операцій, що підлягають письмовому узгодженню з податковим органом, такими, як продаж, інші види відчуження або оренди (лізингу) нерухомого та рухомого майна, майнових чи немайнових прав, за винятком майна, майнових та немайнових прав, що використовуються у підприємницькій діяльності платника податків (інших видах діяльності, які за умовами оподаткування прирівнюються до підприємницької), а саме: готової продукції, товарів i товарних запасів, робіт (послуг) за кошти за їх звичайними цінами. 

Згідно з п. 17 постанови Кабінету Міністрів України від 15.04.2002 р. № 538 «Про затвердження Порядку стягнення коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі» орган державної податкової служби має право надати платнику податків письмовий дозвіл на самостійну реалізацію неописаних активів, які перебувають у податковій заставі, за умови спрямування отриманої у результаті такого продажу виручки на погашення податкового боргу.

Тобто керівник підприємства має право самостійно реалізовувати продукцію i розподіляти отриману виручку на виплату заробітної плати, сплату податків, закупівлю енергоресурсів, сировини, матеріалів тощо за умови, якщо цю продукцію не було попередньо описано чи арештовано органами державної податкової та виконавчої служби або правоохоронними органами.

Щодо основних фондів підприємства, цінних паперів або описаної готової продукції (сировини, матеріалів), то податковий орган за місцем реєстрації платника податків може видати письмове повідомлення (згоду) про звільнення окремих видів активів такого платника податків з-під податкової застави, якщо таким податковим органом визначено, що звичайна вартість інших активів, які залишаються в податковій заставі, більше суми податкового боргу, забезпеченого податковою заставою, у два чи більше разів з урахуванням сум будь-яких інших прав дійсних вимог до активів такого платника податків, які мають пріоритет над таким правом податкової застави.

Тому підприємство повинно звернутися до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації з письмовою заявою та конкретним переліком активів, які пропонується звільнити з податкової застави, а також переліком активів, що обліковуються на балансі підприємства, для вирішення зазначеного питання.

 

Неполный текст документа!

ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны:
  • все законодательство Украины
  • аналитика и отчетность
  • консультации и справочная информация
Опрос