Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Комментарий к Налоговому разъяснению положений Порядка проведения органами государственной налоговой службы прощения (списания) и рассрочки (отсрочки) налогового долга налогоплательщиков на основании заключенного мирового соглашения по делу о банкротстве

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Комментарии от 05.04.2002
Утратил силу

Коментар
до Податкового роз’яснення положень Порядку проведення органами державної податкової служби прощення (списання) i розстрочення (відстрочення) податкового боргу платників податків на підставі укладеної мирової угоди у справі про банкрутство

 

2 лютого поточного року набрали чинності Зміни та доповнення до Порядку проведення органами державної податкової служби прощення (списання) i розстрочення (відстрочення) податкової заборгованості платників податків при укладенні мирової угоди у справі про банкрутство, затверджені наказом ДПА України від 28.12.2001 р. № 524, зареєстрованим у Мін’юсті України 22.01.2002 р. за № 52/6340 (далі – Зміни та доповнення до Порядку).

Зазначені Зміни та доповнення до Порядку розроблено з метою забезпечення практичного впровадження вимог частини другої ст. 36 Закону України від 14.05.92 р. № 2343-ХІІ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», яку Законом України від 21.12.2000 р. № 2181-III «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» було викладено в новій редакції.

З метою забезпечення однозначного розуміння окремих положень податкового законодавства ДПА України підготовлено Податкове роз’яснення положень Порядку проведення органами державної податкової служби прощення (списання) i розстрочення (відстрочення) податкового боргу платників податків на підставі укладеної мирової угоди у справі про банкрутство (далі – Податкове роз’яснення), затверджене наказом ДПА України від 15.03.2002 р. № 111.

Податковим роз’ясненням передбачено, що після отримання органами державної податкової служби за місцем реєстрації платника податків ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство та введення мораторію на задоволення вимог кредиторів копія такої ухвали того ж дня передається підрозділам обліку i звітності та стягнення податкової заборгованості для швидкого i оперативного реагування. Така норма дає можливість тісніше співпрацювати різним підрозділам органів державної податкової служби, своєчасно вносити зміни до карток особових рахунків, що, в свою чергу, забезпечує якісний облік сум податкового боргу, в тому числі пені та штрафних санкцій.

Одночасно з рішенням про розстрочення (відстрочення) сум податкового боргу орган державної податкової служби укладає з боржником договір про розстрочення (відстрочення).

Однією з основних умов при підписанні рішення про розстрочення (відстрочення) сум податкового боргу та відповідного договору є оформлення їх однією датою.

Опрос