Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Применение упрощенного Плана счетов бухгалтерского учета

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Комментарии от 15.06.2001
Утратил силу

Застосування спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку

 

Відповідно до Закону України від 19.10.2000 р. № 2063-III «Про державну підтримку малого підприємництва», який набрав чинності наприкінці 2000 року, державою мають вживатися заходи із запровадження спрощеної системи бухгалтерського обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва.

Законом України від 16.07.99 р. № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено встановлення для суб’єктів малого підприємництва скороченої за кількістю показників фінансової звітності (як квартальної, так i річної) у складі балансу i звіту про фінансові результати.

Наказом Мінфіну України від 25.02.2000 р. № 39 затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», яке передбачає скорочену більш як у два рази кількість показників балансу i звіту про фінансові результати для зазначених суб’єктів порівняно із звітністю для інших господарюючих суб’єктів. Деякі процедури спрощення обліку витрат i визначення фінансових результатів суб’єктами малого підприємництва запроваджено наказом Мінфіну України від 24.02.2001 р. № 101.

Технологічним інструментом (методом) бухгалтерського обліку та узагальнення обліково-економічної інформації про фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання є План рахунків бухгалтерського обліку, який за умови його раціональної та змістовної побудови використовується з найменшими витратами i процедурами для складання проміжної i річної фінансової звітності. Як відомо, затверджений наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291 План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань i господарських операцій підприємств i організацій також передбачає застосування більш скороченого i спрощеного варіанту кореспонденції рахунків із використанням рахунків класу 8 «Витрати за елементами», в якому застосовуються тільки 6 рахунків проти 10, передбачених класом 9 «Витрати діяльності».

Опрос