Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Содержание, порядок проведения и совершенствования методических приемов инвентаризации

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Статьи от 06.02.2001
Утратил силу

Зміст, порядок проведення і вдосконалення методичних прийомів інвентаризації

 

Статтею 10 Закону України від 16.07.99 р. № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік i фінансову звітність в Україні» передбачено проведення інвентаризації активів i зобов’язань. Зокрема, для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов’язані провадити інвентаризацію активів i зобов’язань, під час якої перевіряються i документально підтверджуються їх наявність, стан i оцінка. Об’єкти i періодичність проведення інвентаризації визначає власник (керівник) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим згідно з законодавством.

Пункт 12 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, передбачає обов’язкове проведення інвентаризації активів та зобов’язань підприємства перед складанням річної фінансової звітності.

Крім того, проведення інвентаризації є також обов’язковим у разі: передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворення державного підприємства в акціонерне товариство; зміни матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ); встановлення фактів крадіжок або зловживань, зіпсуття цінностей, а також за приписом судово-слідчих органів; пожежі, стихійного лиха або техногенної аварії; ліквідації підприємства, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

На практиці підготовка до складання річної фінансової звітності для забезпечення її достовірності починається з проведення обов’язкової щорічної інвентаризації майна та зобов’язань. Щоправда, трапляються випадки й формального ставлення до інвентаризації, діє так званий зворотний спосіб заповнення інвентаризаційних описів та актів, коли до цих документів заносять дані з регістрів бухгалтерського обліку.

Під інвентаризацією слід розуміти певну послідовність практичних дій із документального підтвердження наявності, стану та оцінки майна й зобов’язань підприємства для забезпечення достовірності даних обліку й звітності. Водночас інвентаризація сприяє реалізації контрольної функції обліку, дає змогу виявляти випадки необгрунтованого зменшення капіталу господарського суб’єкта, вкладеного в різноманітні види майна (активів).

Основу будь-якої інвентаризації становить повна або вибіркова перевірка фактичної наявності матеріальних цінностей, майнових прав i обов’язків силами спеціально створеної на підприємстві комісії.

На нашу думку, необхідно розрізняти два види перевірок: натуральну й документальну.

Натуральна (матеріальна) перевірка передбачає спостереження об’єктів i визначення їх кількості шляхом підрахунку, зважування, обміру. Натуральну перевірку провадять у разі інвентаризації основних засобів, матерільно-виробничих запасів, наявних грошових коштів i бланків документів сурової звітності.

У разі документальної перевірки наявність на підприємстві майнових прав (нематеріальних активів, витрат майбутніх періодів, дебіторської заборгованості тощо) й фінансових зобов’язань підтверджується безпосередньо документами.

У складі документальної перевірки іноді виділяють бухгалтерську, або книжкову, перевірку, яка являє собою порівняння записів безпосередньо в регістрах бухгалтерського обліку (наприклад, у разі інвентаризації сум нарахованої амортизації, створених резервів тощо).

Опрос