Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Юридическое лицо имеет дочерние предприятия. Доля материнского предприятия в уставном фонде дочерних предприятий составляет 100 %. Все торговые операции между материнским и дочерним предприятиями осуществляются на основании договоров купли-продажи и товарного кредита. В каком порядке в бухгалтерском учете отражается доход у материнского предприятия? Как с учетом норм П(С)БО 12 отразить доходы будущих периодов?

ЛІГА:ЗАКОН
Вопросы-ответы от 16.11.2000
Утратил силу

Юридична особа має дочірні підприємства. Частка материнського підприємства у статутному фонді дочірніх підприємств становить 100 %. Усі торговельні операції між материнським і дочірнім підприємствами здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу і товарного кредиту. В якому порядку в бухгалтерському обліку відображається дохід у материнського підприємства? Як з урахуванням норм П(С)БО 12 відобразити доходи майбутніх періодів?

 

Фахівці аналітичного відділу видавничого будинку «Фактор» вважають, що згідно з п. 13 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» сума прибутку (збитку) від продажу дочірньому підприємству активів, що припадають на частку інвестора, включається до складу доходів (витрат) майбутніх періодів з визнанням їх прибутком (збитком) інвестора тільки після продажу дочірнім підприємством цього активу іншим особам або в періодах амортизації отриманих чи придбаних необоротних активів. 

«Якщо інвестор (материнське підприємство) продає активи дочірньому підприємству і передає ризики та вигоди, пов'язані з володінням ними, то у складі фінансових результатів звітного періоду відображається тільки та частка прибутку, що припадає на частку інших інвесторів.»

Опрос