Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Ликвидация малоценных необоротных активов: бухгалтерский учет

ЛІГА:ЗАКОН
Статьи от 21.11.2000
Утратил силу

Ліквідація малоцінних необоротних активів: бухгалтерський облік

 

Бухгалтер-експерт газети «Все про бухгалтерський облік» Наталія Соколовська розглядає порядок відображення в обліку ліквідації малоцінних необоротних активів на умовному прикладі: 

«На балансі підприємства до 01.01.2000 р. знаходились МШП (гральні автомати) (знос нараховано у розмірі 50 % первинної вартості), які у зв'язку з переходом на національні стандарти бухгалтерського обліку були переведені до складу малоцінних необоротних матеріальних активів. Дані гральні автомати морально та фізично застаріли, завезення запасних частин для їх ремонту і подальша експлуатація є недоцільними. Як правильно відобразити у бухгалтерському обліку списання цих гральних автоматів?» 

Спираючись у своїх роздумах на п. 33 П(С)БО 7, автор доходить висновку, що «у даному випадку відсутній один з критеріїв визнання активом об'єкта основних засобів, оскільки підприємство не одержить в майбутньому економічних вигід від використання гральних автоматів», а отже, вони підлягають списанню з балансу. «З цією метою директору підприємства необхідно призначити комісію, яка складе Акт на списання цих малоцінних необоротних активів і обґрунтує, з яких причин. До комісії, крім бухгалтера, обов'язково повинні входити особи, які за своєю спеціальністю, кваліфікацією, професією можуть судити про непридатність об'єкта, що списується.» 

Далі автор робить припущення, що «первинна вартість гральних автоматів, які списуються, складала 500 грн. Всього на балансі підприємства знаходилось три автомати. Станом на 01.07.2000 р. знос нараховано в сумі 750 грн. (50 %)». Таким чином, залишкова вартість склала 750 грн. На рахунках бухгалтерського обліку дану операцію автор схильний відобразити таким чином:

1. Списано залишкову вартість об'єкта малоцінних необоротних матеріальних активів, що ліквідується (750 грн.), – Дт 976 «Списання необоротних активів», Кт 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи». 

2. Списано знос об'єкта малоцінних необоротних матеріальних активів, що ліквідується (750 грн.), – Дт 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів», Кт 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

Неполный текст документа!

ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны:
  • все законодательство Украины
  • аналитика и отчетность
  • консультации и справочная информация
Опрос