Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Предприятие работает по упрощенной системе по единому налогу. Включаются ли в базу налогообложения неоперационные курсовые разницы по остаткам средств на валютном счете предприятия?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 12.09.2000
Утратил силу

? Підприємство працює за спрощеною системою за єдиним податком. Чи включаються до бази оподаткування неопераційні курсові різниці за залишками коштів на валютному рахунку підприємства?

 

Наказом ДПА України від 12.10.99 р. № 554 затверджено Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва – юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (зареєстровано в Мін'юсті України 19.10.99 р. за № 713/4006).

Згідно з Порядком у дохідній частині Книги обліку доходів і витрат відображаються всі надходження, отримані на розрахунковий рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи основні фонди, які належать суб'єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді, позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації.

Відповідно до абзацу третього п. 8 Правил застосування Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», затверджених Постановою Верховної Ради України від 27.06.95 р. № 247/95-ВР, позареалізаційна операція – це діяльність підприємства, що безпосередньо не пов'язана з реалізацією продукції (робіт, послуг) та іншого майна, включаючи основні фонди, нематеріальні активи, продукцію допоміжного й обслуговуючого виробництва.

При цьому п. 40 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затвердженого наказом Мінфіну України від 25.02.2000 р. № 39, визначено, що дохід від неопераційних курсових різниць, інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства, відображаються у статті «Інші звичайні доходи» фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва.

Враховуючи викладене, дохід від неопераційних курсових різниць у Книзі обліку доходів і витрат відображається у графі 5 «Позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації».

Таким чином, зазначене підприємство для оподаткування єдиним податком повинно враховувати всі надходження, отримані на розрахунковий рахунок та в касу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), суми позареалізаційних доходів та виручки від іншої реалізації.

Неполный текст документа!

ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны:
  • все законодательство Украины
  • аналитика и отчетность
  • консультации и справочная информация
Опрос