Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Каким образом осуществляется подтверждение форс-мажорных обстоятельств, которые возникли при выполнении бартерного внешнеэкономического контракта и являются причиной нарушения законодательно установленного 90-дневного срока расчетов?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 16.05.2000
Утратил силу

? Яким чином здійснюється підтвердження форс-мажорних обставин, що виникли при виконанні бартерного зовнішньоекономічного контракту та є причиною порушення законодавчо встановленого 90-денного терміну розрахунків?

 

Згідно зі ст. 3 Закону України від 23.12.98 р. № 351-XIV «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності», якщо заборгованість за бартерним договором виникла через обставини непереборної сили або форс-мажору, терміни, передбачені частиною першою ст. 2 цього Закону, зупиняються i пеня за їх порушення протягом дії цих обставин не стягується.

Настання та закінчення дії обставин непереборної сили повинно бути підтверджено довідкою офіційного органу, уповноваженого державою, де такі обставини мали місце. Обставини форс-мажору підтверджуються в установленому законом порядку.

При виникненні таких обставин в Україні форс-мажор підтверджується Торгово-промисловою палатою України, що передбачено п. 3 ст. 14 Закону України від 02.12.97 р. № 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати в Україні».

Підтвердження виникнення форс-мажору за кордоном також здійснюється, як правило, торгово-промисловими палатами. При цьому державні податкові органи приймають підтвердження за умови їх легалізації. Без легалізації такі документи приймаються у тих випадках, коли це передбачено міжнародними договорами, в яких бере участь Україна.

 

Опрос