Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Операции с давальческим сырьем

ЛІГА:ЗАКОН
Статьи от 23.03.2000
Утратил силу

Операції з давальницькою сировиною 

 

У зв’язку із набранням чинності Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та низкою національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – ПБО), в економічних  джерелах з’явилася ціла низка публікацій, присвячених цій темі. У консультації економіста-аналітика Видавничого будинку «Фактор» О. Савченко «розглянуто порядок здійснення розрахунків між замовником і виконавцем по операціях з давальницькою сировиною між резидентами з урахуванням вимог ПБО».

Автор, зокрема, зупиняється на загальних питаннях стосовно бухгалтерського обліку давальницької сировини і готової продукції у замовника і виконавця і зазначає, що «залежно від того, як провадяться розрахунки між виконавцем і замовником при здійсненні операцій з давальницькою сировиною (грошовими коштами, сировиною або готовою продукцією), порядок відображення в обліку таких операцій буде різним». 

«Давальницька сировина, передана для переробки виконавцю, є власністю замовника, право власності на цю сировину до виконавця не переходить. Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій... (далі – План рахунків), у бухгалтерському обліку виконавця давальницька сировина, передана замовником, враховується на забалансовом субрахунку 022 «Матеріали, прийняті для переробки» за цінами, передбаченими в договорах, приймально-передаточных актах тощо. Підприємства, які ще не перейшли на новий план рахунків (дата переходу встановлюється керівником підприємства самостійно протягом 2000 року), обліковують отриману від замовника давальницьку сировину (матеріали) на забалансовому рахунку 002 «Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне збереження».

Автор зупиняється на «питанні формування вартості, за якою готова продукція, виготовлена з давальницької сировини, має відображатися в бухгалтерському обліку замовника», і доходить висновку, що «до вартості готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, що формується в обліку замовника по дебету рахунка 28 «Товари», включається вартість послуг з перероблення давальницької сировини, вартість сировини (матеріалів), використовуваної для перероблення в готову продукцію, транспортні витрати та інші витрати, передбачені ПБО 9». 

У статті з використанням умовних числових прикладів докладно розглянуто такі питання: 

– відображення в обліку операцій з давальницькою сировиною у випадку оплати за перероблення грошовими коштами;

– відображення в обліку операцій з давальницькою сировиною у випадку оплати за перероблення сировиною;

Опрос