Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об одобрении Концепции внедрения системы электронного голосования в Украине

Проект постановления Верховной Рады Украины от 18.06.2012 № 10629
Дата рассмотрения: 18.06.2012 Карта проходжения проекта

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про схвалення Концепції запровадження системи електронного голосування в Україні

У зв'язку із стрімким розвитком новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, враховуючи високий рівень комп'ютерної грамотності населення, прагнучи досягнення європейських стандартів якості послуг при проведенні голосування, Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Концепцію запровадження системи електронного голосування в Україні (додається).

2. Кабінету Міністрів України:

2.1. До 1 серпня 2013 року розробити та подати на розгляд до Верховної Ради України Державну програму запровадження системи електронного голосування в Україні та відповідні проекти законів, необхідні для її реалізації.

2.2. У проектах закону про Державний бюджет України на 2015 рік та наступні роки передбачити кошти на фінансування Державної програми запровадження системи електронного голосування в Україні.

 

Голова Верховної Ради України

В. Литвин

 

КОНЦЕПЦІЯ
запровадження системи електронного голосування в Україні

Проблема, на розв'язання якої спрямована Концепція

Протягом 20 років, що минули з дня проголошення незалежності України, наша держава стрімко розвивається за напрямом створення громадянського суспільства. Варто сподіватися, що в подальшому право голосу кожного громадянина ставатиме домінуючим у суспільних відносинах, а всі відповідальні рішення прийматимуться шляхом загальнодержавного або загальнотериторіального голосування. Адже воля народу повинна бути основою влади Уряду, виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах, що мають проводитись згідно загальним і рівним виборчим правом шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу голосування

Вже сьогодні спостерігається тенденція до збільшення кількості виборчих кампаній, місцевих та загальноукраїнських референдумів тощо.

Існуючі алгоритми, системи і засоби забезпечення вільного волевиявлення громадян, його формалізації, збереження, захисту та гарантій об'єктивного врахування в процесі підрахунку, узагальнення та підбиття підсумків піддаються великим сумнівам і є морально застарілими, що викликає у виборців недовіру, політичну апатію та призводить до різкого падіння кількості голосуючих від загальної чисельності виборців, а відтак легітимність прийнятих рішень стає надто сумнівною.

Окрім того, чинна система голосування не забезпечує захист виборця та його права на вибір від адміністративного тиску, фальсифікацій, несанкціонованих втручань, підробок тощо.

Існуюча система голосування є громіздкою, витратною та консервативною, - потребує накладення великої кількості обмежень та має низку інших суттєвих недоліків, зокрема:

- за термінами голосування і обов'язково у вихідні дні;

- закріплення виборців за конкретними виборчими дільницями зі складним алгоритмом відкріплень та перереєстрацій на іншій виборчій дільниці у разі виникнення такої потреби;

- незахищеність від фіктивних та повторних голосувань;

- потребує виїзду членів виборчої комісії до інвалідів, хворих та інших категорій громадян, при цьому вільне волевиявлення і таємність їхніх голосувань не може бути гарантовано.

Вищенаведені та інші вади суттєво зменшують кількість громадян, бажаючих скористатися своїм правом голосу.

Запровадженню в Україні електронної системи голосування сприяє висока комп'ютерна грамотність населення, особливо молодих і підростаючих поколінь виборців, масове використання мобільного зв'язку (на сьогодні майже кожен громадянин України, бажаючий скористатися електронним голосуванням, забезпечений мобільним зв'язком), суцільне покриття території України стільниковим та E-mail зв'язком, наявність серверного обладнання в ЦВК та окружних виборчих комісіях, прагнення суттєвої кількості громадян користуватися новітніми комунікаційними технологіями.

Тобто існують усі підстави оцінювати готовність суспільства для застосування досконалішої системи голосування як достатню.

У даному контексті, електронне голосування варто розуміти як процес здійснення голосування за допомогою електронних засобів, у тому числі процес автоматичного підрахунку голосів за допомогою електронних пристроїв та спеціального програмного забезпечення.

Електронне голосування - це спосіб волевиявлення громадян на основі інформаційних та комунікаційних технологій, що охоплює різні форми голосування (вибори, референдуми, вивчення громадської думки, проведення громадських слухань та обговорень) та здійснюється за допомогою використання ідентифікаторів особи, які визначає розробник системи.

Основним призначенням електронних технологій голосування є здійснення людиною свого волевиявлення, а також здійснення процесу підрахунку голосів, без стороннього втручання, що може вплинути на результат.

З економічної точки зору, запровадження електронної системи голосування також є доцільним, оскільки одноразові витрати на її впровадження будуть набагато нижчими за постійні витрати на існуючу систему голосування бюлетенями (списки виборців, урни, бюлетені, чисельні виборчі комісії) з її величезними витратами під конкретну виборчу кампанію в той час, як для варіанту електронних голосувань буде забезпечена постійна готовність системи до проведення голосувань, а у міжвиборчі періоди стає технічно можливим її використання, зокрема на комерційній основі й за іншими призначеннями з метою прискорення самоокупності, адже стає можливим надання послуг фізичним та юридичним особам приватного права, що здійснюють відповідні голосування, опитування тощо.

Зважаючи на викладене, система здійснення голосування в Україні потребує вдосконалення з урахуванням світового досвіду застосування новітніх електронних та комунікаційних технологій.

Мета, принципи і завдання Концепції

Метою концепції впровадження електронного голосування є:

- поліпшення умов при здійсненні голосування для виборців, організаторів та інших учасників виборчих кампаній на території України з одночасним підвищенням достовірності, волевиявлення та захисту результатів голосувань від можливих помилок та фальсифікацій, а відтак забезпечення гарантованої легітимності прийнятих рішень з питань як державного, так і місцевого управління, а також щодо програм розвитку територій і держави в цілому за широкою участю громадян;

- модернізація виборчої системи в Україні шляхом досягнення європейських стандартів якості електронних, адміністративних, комунікаційних послуг;

- забезпечення відкритості і прозорості діяльності як державних, так і місцевих органів влади під час проведення голосування шляхом ефективного використання широкого спектра функціональних можливостей електронних технологій.

Основними принципами електронного голосування є:

універсальність та рівність права голосу;

свобода волевиявлення;

конфіденційність, інформаційна безпека, таємність права голосу;

єдині технічні стандарти і взаємна сумісність.

Завданням запровадження електронного голосування в Україні є:

- забезпечення права і можливості громадян на віддалений доступ до системи голосування;

- залучення набагато більшої кількості громадян до участі у вирішенні державних проблем внаслідок суттєвого зниження ризиків щодо фальсифікацій результатів, а відтак зростання довіри до об'єктивності виборчої системи;

- суттєве зменшення впливу людського фактору під час проведення виборів;

- підвищення явки виборців;

- забезпечення належних конституційних прав особам, відсутніх у період голосування за місцем проживання або нездатних самостійно пересуватися, тобто інвалідів, людей похилого віку тощо.

Переваги застосування засобу електронного голосування

Громадяни, які будуть брати участь у голосуванні, поділятимуться на такі категорії:

1. Виборці, які не бажають користуватися новими технологіями та віддають перевагу існуючим. Для них процес голосування відбувається традиційно за допомогою паперових бюлетенів (Категорія "А") на конкретних виборчих дільницях (крім тих, хто за законом голосує на дому) та в єдиній визначеній для цього даті.

2. Виборці, які бажають скористатися електронною технологією голосувань, але не мають технічних можливостей (мобільних телефонів, ПК тощо), реалізують право свого волевиявлення на будь-якій виборчій дільниці, на яку виборцю зручніше потрапити, також у єдиний визначений день, користуючись кінцевими електронними пристроями будь-якої виборчої дільниці (Категорія "Б").

3. Виборці, які бажають скористатися електронною системою голосувань та при цьому мають власні технічні можливості, можуть скористатися системою віддаленого голосування шляхом відправки СМС, ММС або іншим передбаченим розробником способом повідомлення на електронні пристрої системи (Категорія "В").

Запровадження технології електронного голосування розраховане тільки на бажаючих і є такою, що використовується поряд з традиційними технологіями та дозволяє:

- проголосувати дистанційно, тобто відвідання виборчої дільниці для вищезгаданої категорії виборців стає необов'язковим, що суттєво знижує ризики тиску на особисте волевиявлення громадянина і підвищує достовірність його особистого вибору;

- забезпечити можливість проведення голосувань протягом декількох днів, оскільки стає технічно можливим здійснити надійний захист від несанкціонованого втручання в систему голосування, а відтак стає необов'язковим призначати єдиний день голосування. Це може бути і тиждень, і два. Визначатися має тільки перший та останній дні та часи виконання виборцями електронних голосувань, що дозволяє створити комфортні умови виборцю, якому не потрібно долати відстань до виборчої дільниці, залишати місце роботи, оскільки він має можливість за допомогою електронної системи проголосувати через мережу Інтернет, мобільний телефон, інші електронні інформаційні пристрої;

- уникнути таких явищ, як підробка бюлетенів (внаслідок використання їх електронних образів, справжність яких може гарантуватися цифровим підписом виборців або їх біометричними даними), фотографування порахованих бюлетенів, їх спотворення з метою зробити фіктивними і багато чого іншого.

Ці обставини, окрім зручності, вирішують і таку проблему як відсутність необхідності закріплення виборця за певною виборчою дільницею, бо на яку б дільницю він не спрямував своє повідомлення - на сервері ЦВК воно обов'язково відображатиметься;

Такі фактори безпосередньо сприятимуть підвищенню кількості громадян і перш за все молоді, які беруть участь у голосуванні, оскільки зростає довіра виборців до об'єктивності системи голосування, а, окрім того, застосування електронних технологій дає можливість взяти участь у голосуваннях всім бажаючим незалежно від місця їхнього перебування, зокрема громадянам, які не можуть самостійно пересуватися, а членам ДВК непотрібно буде забезпечувати здійснення клопіткої процедури голосування на дому, виконувати надскладну процедуру відкріплень та перереєстрації виборців на виборчих дільницях за місцем їх фактичного перебування;

- розширенню сфери дії системи, оскільки внаслідок її застосування можна не лише вдосконалити і модернізувати виборчі процеси, а й вирішувати шляхом голосування інші важливі питання, наприклад, висловлювати у такий спосіб свою думку щодо певних проектів Закону або державних програм як за принципом "так" чи "ні", так і з можливістю відповісти на питання анкет та визначити сильні чи слабкі сторони певного проекту.

- забезпеченню можливості проведення електронного референдуму і можливості встановлення на його основі діалогу між владою та суспільством, що матиме проривний соціальний ефект, який важко переоцінити, бо виникає ще й можливість проводити соціологічні та маркетингові дослідження, виявляти найактуальніші питання та проблеми громадян, окремих територій, територіальних громад. Поточна інформація електронних голосувань за певних умов може бути використана для формування екзит-полів в режимі реального часу з їх візуалізацією на екранах телебачення та плазмових моніторах у людних місцях, що значно підвищує довіру громадян до достовірності результатів голосувань.

Електронне голосування здатне охоплювати різні форми волевиявлення у сфері публічного права, починаючи з вивчення громадської думки, опитування та проведення референдумів і, закінчуючи політичними виборами, що проводяться через мережу Інтернет, при цьому виборець відкриває своїм унікальним кодом, як варіант, у вигляді біометричного параметра або електронного підпису, електронний бюлетень на відповідному сайті ЦВК та голосує через комп'ютер, телефон або інший електронний пристрій віддаленого доступу.

Здійснювати електронне голосування та електронні референдуми у деяких розвинутих державах вже сьогодні є складовою електронного уряду, тобто в майбутньому стає можливим побудувати електронну модель управління державою, за якою вся сукупність як внутрішніх, так і зовнішніх зв'язків і процесів підтримується й забезпечується відповідними новітніми інформаційно-комп'ютерними технологіями і, таким чином, виводить державне управління на якісно новий рівень ефективності.

Значною мірою стає можливою відмова від паперових носіїв інформації, зокрема бюлетенів, що призведе до значної економії матеріальних ресурсів, а саме:

- внаслідок широких технічних можливостей стає можливим значно скоротити (з кількох днів до кількох годин) терміни здійснення кінцевого об'єктивного електронного підрахунку голосів, що є додатковим запобіжником фальсифікацій, оскільки виключає можливість несанкціонованих втручань;

- суттєво зменшити час, що є необхідним для підготовки до виборів, референдумів, опитувань тощо.

Запровадження системи електронного голосування потребуватиме чималих разових витрат з державного бюджету, але з часом вони можуть окупитися і тим скоріше, чим більша частина виборців побажає скористатися цим засобом голосування.

Орієнтування України на європейські цінності і європейську демократію, де системи електронного голосування застосовуються вже багато років, є додатковим і вагомим аргументом для їх запровадження в Україні.

Слід також зазначити, що не тільки розвинуті Європейські держави, а й колишні республіки СРСР, вже використовують електронні технології при здійсненні виборчого процесу.

Шляхи і засоби розв'язання проблеми, строки реалізації Концепції

З метою реалізації даної Концепції необхідно забезпечити виконання таких заходів:

1. Визначення переліку адміністративних та комунікаційних послуг, які надаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування при проведенні голосування, переведення їх в електронну форму.

2. Забезпечення можливості дистанційного голосування з будь-якої місцевості та з будь-якої виборчої дільниці чи без її відвідання.

3. Визначення мінімального обсягу переліку персональних даних про виборців, які мають збиратися відповідно до мети цієї Конвенції.

4. Створення інформаційної інфраструктури електронного голосування.

5. Можливість максимального використання при здійсненні електронного голосування наявного в Україні електронного комунікаційного обладнання, зокрема того, що перебуває у власності громадян (мобільні телефони, ноутбуки, комп'ютери, телевізори тощо).

6. Проведення підготовки кваліфікованих фахівців, які забезпечуватимуть впровадження засобів для проведення електронного голосування, та їх сервісного обслуговування.

7. Інструктування громадян щодо застосування технологій електронного голосування.

8. Створення механізму підтвердження голосуючому зарахування його голосу на будь-якому етапі голосувань та підрахунків.

9. Здійснення підрахунку голосів у режимі реального часу безпосередньо в процесі голосувань та забезпечення їх візуалізації як через електронні системи зв'язку, так і через телевізійні канали.

10. Розроблення надійної та захищеної від несанкціонованих втручань електронної системи голосування, враховуючи наявність таких характеристик:

а) стійкість від хакерських атак;

б) виключення можливості перепрограмувань під час проведення голосувань;

в) одночасного здійснення підрахунків і візуалізації інформації;

г) виключення збоїв системи за кластерним принципом;

д) відповідність програми встановленим вимогам конфіденційності та таємності голосувань, захищеності електронних архівувань та відповідального використання підсумків;

е) забезпечення захисту від помилок користувачів та обслуговуючого персоналу;

є) базування на модульному принципі, який би дозволяв розширювати масштаби і функціональні можливості системи та подальшого її інтегрування в систему "Електронний уряд";

f) створення поточного контролю за перебігом голосування та підведенням їх підсумків.

11. Взаємодія з електронним реєстром виборців (учасників голосувань), електронними підписами або з біометричними даними виборців та їхніми іншими унікальними кодами доступу, що буде обрано розробниками системи.

Реалізація Концепції передбачена на період до кінця другого кварталу 2013 року та складається з двох основних етапів:

I етап (до кінця 2012 року) - підготовка необхідної нормативано-технічної бази щодо надання адміністративних та комунікаційних послуг в електронній формі при здійсненні голосування та взаємодії суб'єктів електронного голосування з максимальним використанням вітчизняного інтелектуального потенціалу та з урахуванням світового досвіду;

II етап (до 1 січня 2013 року) - розробка в установленому порядку проекту Державної програми запровадження системи електронного голосування в Україні та відповідних проектів законів, необхідних для реалізації державної програми, з подальшим їх поданням на розгляд до Верховної Ради України, проведення економічних розрахунків та оцінки разових витрат для їх подальшого врахування під час формування державного і місцевих бюджетів, а також залучення інвестицій, кредитів, інших матеріальних ресурсів для реалізації програми.

Орієнтовна модель виконання основних технічних вимог

Сервер ЦВК

1. Під час підготовки до проведення виборів кожен виборець, який має намір скористатися електронною системою голосувань, у визначені терміни перевіряє на сайті ЦВК наявність інформації про нього в електронному реєстрі виборців.

2. У разі відсутності інформації, наявності в ній помилок або з інших причин виборець має можливість виправити ситуацію шляхом входу за допомогою обраних розробниками ідентифікаторів (біометричних параметрів, електронного підпису та інших) в електронну базу реєстру з власного комп'ютера, або шляхом відвідання будь-якої виборчої дільниці і таким чином Єдиний комп'ютерний реєстр виборців актуалізується в автоматичному режимі особисто виборцями.

3. Кандидати, які балотуються на виборах, в електронних виборчих бюлетенях і виборчих списках мають бути позначені відкритими і загальнодоступними цифровими ідентифікаторами та популяризуватися виборчими комісіями через мережу Інтернет, канали телебачення і друковані засоби масової інформації, що дозволяє протягом виборчої кампанії ретельно ознайомитися з усіма подробицями про всіх, хто є гідним уваги та скласти об'єктивне враження про них, а отже зробити свій свідомий вибір та посилити його на зустрічах або інших агітаційних заходах.

4. Система електронних голосувань має забезпечити взаємодію декількох електронних баз даних і перш за все: електронного реєстру виборців та режиму його функціонування; електронних бюлетенів чи виборчих списків; електронних голосувань виборців шляхом введення ними у систему власних ідентифікаторів та цифрових ідентифікаторів відповідних кандидатів (питань референдуму тощо).

Єдиний комп'ютерний реєстр повинен мати закриті поля з ідентифікаторами кожного конкретного виборця, що відкриватимуть доступ до системи голосування тільки шляхом розпізнання введених ним власних ідентифікаторів і, таким чином, надання можливості контролювати зарахування тільки його голосу та отримувати доступ до електронної системи голосування в межах, необхідних для здійснення ним тільки власного волевиявлення.

Взаємодія виборця з системою електронних голосувань може здійснюватися наступним чином: виборець, що обрав електронний спосіб голосування, через свій або належний будь-якій ДВК кінцевий електронний пристрій вводить у єдиний комп'ютерний реєстр скажімо свої відбитки пальців чи електронний підпис, або передає через СМС чи ММС повідомлення з відповідним власним ідентифікатором з мобільного телефону. У разі розпізнання ідентифікатора система в автоматичному режимі відкриває йому доступ до його особистого файлу в системі електронних голосувань, до якої він має можливість ввести цифровий ідентифікатор обраного ним кандидата чи питання, яке він підтримує, та в подальшому контролювати відсутність несанкціонованих змін прийнятого ним рішення, аж до кінцевого підрахунку голосів. При цьому має бути передбачена сувора і незворотна кримінальна відповідальність навіть за намагання несанкціонованих втручань і фальсифікацій в особистий електронний файл виборця.

5. Варто умовно поділити всіх виборців на такі категорії:

5.1. Виборці, які не бажають користуватися новими технологіями та віддають перевагу існуючим. Для них процес голосування відбувається традиційно за допомогою паперових бюлетенів.

5.2. Виборці, які бажають скористатися електронною технологією голосувань, але не мають технічних можливостей (мобільних телефонів, ПК і т. і.). Такі виборці реалізують своє право волевиявлення на виборчих дільницях, користуючись кінцевими електронними пристроями будь-якої ДВК, на яку виборцю зручніше потрапити.

5.3. Виборці, бажаючі скористатися електронними технологіями голосувань, та при цьому мають власні технічні можливості. Ця категорія виборців зможе скористатися системою віддаленого голосування шляхом відправки СМС, ММС або іншого обумовленого повідомлення на електронні пристрої системи.

Перевага для виборців останніх двох категорій відносно першої полягатиме в тому, що вони матимуть можливість здійснювати свій вибір у будь-який зручний для них день і на будь-якій зручній для них ДВК.

Розповсюдження інформації про такі переваги серед громадян обов'язково призведе до їх впевненості в об'єктивності підсумків голосування та до збільшення кількості бажаючих скористатися електронними технологіями голосування.

6. Механізми взаємодії виборців, які виявили бажання скористатися електронними технологіями із системою електронного голосування можуть бути забезпечені таким чином:

6.1. Виборець отримує доступ до електронної системи голосувань у спосіб, деталізований у п. 2. Для цього необхідно попередньо, у разі необхідності, законодавчо врегулювати питання щодо використання біометричних параметрів та електронних підписів у системі голосування (якщо розробник обере такі ідентифікатори).

6.2. Доступ виборця до системи має бути відкритим протягом визначеного ЦВК терміну для здійснення голосування, що дозволяє виборцю протягом цього терміну голосувати декілька разів у разі наявності у нього такої потреби. Після цього в системі має блокуватися голосування і залишатися тільки функція контролю власного голосування кожного виборця до встановленого моменту, що настає після офіційного оголошення кінцевих результатів голосування, за результатами якого блокується і функція контролю до настання наступної виборчої кампанії (референдуму).

Очікувані результати реалізації Концепції

Основним очікуваним результатом запропонованої Концепції є перехід української системи голосування на новий рівень високих стандартів якості послуг, що застосовується в європейських країнах при проведенні голосування, створення модернізованої моделі системи голосування в Україні, яка буде заснована на використанні сучасних інформаційних та комунікаційних технологій з метою підвищення ефективності та прозорості проведення голосування, а також встановлення суспільного контролю над нею. Зрештою, створення та застосування моделі електронного голосування лише посилює Концепцію розвитку Електронного уряду в Україні, схвалену розпорядженням КМУ від 13 грудня 2010 р. N 2250-р, однією з необхідних умов якої є "широка інформатизація всіх процесів у звичайній діяльності міністерств, відомств, місцевих органів виконавчої влади, причому як внутрішніх, так і зовнішніх".

 

Автор: Народний депутат України О. Тищенко

Опрос