Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об отчете об исполнении Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год"

Проект постановления Верховной Рады Украины от 10.04.2012 № 10160-д
Дата рассмотрения: 10.04.2012 Карта проходжения проекта

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Розглянувши звіт Кабінету Міністрів України про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" та висновки Рахункової палати щодо виконання Державного бюджету України за 2011 рік, Верховна Рада України відмічає таке.

У 2011 році, незважаючи на ряд негативних тенденцій у світовій економіці, забезпечено подальшу стабілізацію економічної ситуації в Україні та досягнуто враховані при затвердженні державного бюджету на 2011 рік основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку. Зокрема, реальне зростання валового внутрішнього продукту за звітний рік становило за попередніми даними 5,2 відсотка при прогнозі 4,7 відсотка, індекс споживчих цін (грудень 2011 року до грудня 2010 року) при прогнозованому рівні 108,9 відсотка становив 104,6 відсотка.

Виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" здійснювалося в умовах запровадження з 1 січня 2011 року Податкового кодексу України та нової редакції Бюджетного кодексу України.

До зазначеного Закону протягом звітного періоду внесено зміни, у результаті яких суттєво змінено планові показники державного бюджету: зокрема, збільшено доходи на 22,4 млрд гривень і видатки на 20,8 млрд гривень та зменшено дефіцит на 3,5 млрд гривень. Загалом прийнято 22 закони про внесення змін до такого Закону, що є найбільшим показником законодавчих змін порівняно із попередніми законами про державний бюджет і свідчить про необхідність підвищення якості та реалістичності планування і затвердження бюджетних показників.

Загалом через зведений бюджет України у 2011 році перерозподілено 30,3 відсотка валового внутрішнього продукту (за попередніми даними) проти 29,1 відсотка у 2010 році.

Доходи Державного бюджету України за 2011 рік становили 314,6 млрд гривень, або 103,5 відсотка затверджених (із змінами) показників. Доходи загального фонду державного бюджету надійшли в обсязі 265,8 млрд гривень, що становило 103,3 відсотка затверджених (із змінами) показників, або більше на 8,5 млрд гривень. Такий стан виконання затверджених показників відбувся в основному за рахунок понадпланового надходження податку на прибуток підприємств (+7,2 млрд гривень), податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів (+7 млрд гривень), коштів, що перераховуються Національним банком України (+2,2 млрд гривень), рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні (+1,2 млрд гривень). Разом з тим, не виконані планові надходження до загального фонду акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (2,6 млрд гривень), вивізного мита (0,9 млрд гривень), збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію (0,7 млрд гривень) та деяких інших платежів.

Встановлений законом обсяг доходів спеціального фонду державного бюджету на 2011 рік виконано на 104,8 відсотка, або більше на 2,2 млрд гривень переважно за рахунок перевиконання окремих затверджених показників, зокрема щодо: власних надходжень бюджетних установ (+5,9 млрд гривень); акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (+2 млрд гривень). Водночас за окремими джерелами спеціального фонду затверджені показники не виконані, насамперед щодо: акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (-3 млрд гривень); податку на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовану ними молочну та іншу продукцію переробки тварин (-1,4 млрд гривень); коштів від реалізації надлишкового озброєння, іншого майна Збройних Сил України та інших військових формувань (-1,2 млрд гривень).

При цьому, незважаючи на щорічне значне перевиконання визначених законом показників власних надходжень бюджетних установ (у 2011 році - на 34,1 відсотка), уточнені розпорядниками коштів державного бюджету плани таких надходжень загалом не виконуються (у 2011 році - на 12,2 відсотка). Це свідчить про недостатність заходів, вжитих розпорядниками коштів державного бюджету для виконання вимоги частини восьмою статті 51 Бюджетного кодексу України щодо обов'язковості внесення змін до планових показників власних надходжень бюджетних установ відповідно до фактичних надходжень та належного упорядкування бюджетних зобов'язань за спеціальним фондом.

Відповідно до звіту Державної казначейської служби України у 2011 році відшкодовано з державного бюджету податку на додану вартість в обсязі 42,8 млрд гривень, що на 3,4 млрд гривень більше затвердженого показника на 2011 рік та перевищує відповідний показник 2010 року на 2,1 млрд гривень.

За даними Державної податкової служби України станом на 1 січня 2012 року податковий борг за податковими зобов'язаннями до зведеного бюджету становив 8,7 млрд гривень, що на 45,6 відсотка менше, ніж на початок 2011 року. При цьому розстрочено та відстрочено податкових зобов'язань до зведеного бюджету на суму 6,3 млрд гривень, відповідно до законодавства списано 22,3 млрд гривень податкового боргу до зведеного бюджету, що майже у 2 рази більше, ніж у 2010 році. Натомість загальний обсяг переплат податків і зборів (обов'язкових платежів) до зведеного бюджету збільшився на 4,4 млрд гривень і становив на 1 січня 2012 року 20,9 млрд гривень.

Втрати доходів бюджету внаслідок податкових пільг за 2011 рік загалом становили 103,1 млрд гривень або 25,9 відсотка доходів зведеного бюджету, у тому числі за даними Державної податкової служби України - 59,2 млрд гривень (в 1,6 раза більше, ніж за попередній рік) та за даними Державної митної служби України - 43,9 млрд гривень (в 2 рази більше, ніж за попередній рік). Така негативна динаміка втрат доходів бюджету спричинена розширенням бази пільгового оподаткування відповідно до податкового та митного законодавства, а також недостатнім контролем відповідними державними органами щодо обліку податкових пільг та правомірності їх отримання суб'єктами господарювання.

За підсумками виконання державного бюджету за 2011 рік дефіцит становив 23,56 млрд гривень, або 1,8 відсотка валового внутрішнього продукту (за попередніми даними), у тому числі по загальному фонду 20,9 млрд гривень та по спеціальному фонду 2,6 млрд гривень, при затвердженому із змінами граничному обсязі дефіциту - 35,3 млрд гривень.

У звітному періоді вперше за останні роки виконано план надходжень від приватизації державного майна: до державного бюджету надійшло 11,5 млрд гривень при затвердженому показнику 10 млрд гривень.

Державні запозичення у 2011 році здійснені у сумі 80,6 млрд гривень (91,6 відсотка затвердженого показника), з них внутрішні запозичення 53,4 млрд гривень (118,4 відсотка затвердженого показника).

Додаткове здійснення внутрішніх запозичень відбулося на виконання статей 31, 32 і 33 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", згідно з якими проведено випуск облігацій внутрішньої державної позики з метою придбання у державну власність акцій додаткової емісії Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (12,5 млрд гривень) та банків (публічного акціонерного товариства "Укргазбанк" у сумі 4,3 млрд гривень, публічного акціонерного товариства "Родовід банк" у сумі 3,95 млрд гривень, відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" у сумі 0,6 млрд гривень), а також оплати послуг радників для проведення заходів з приватизації банків, у капіталізації яких взяла участь держава (15 млн. гривень), та передачі коштів Аграрному фонду на умовах кредитування (5 млрд гривень).

Крім того, до спеціального фонду державного бюджету надійшли кредити (позики), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів), понад визначені законом обсяги на 1,3 млрд гривень, що дозволено частиною другою статті 27 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік".

Державний борг на кінець звітного періоду становив 357,3 млрд гривень або 27,1 відсотка валового внутрішнього продукту (за попередніми даними), збільшився за рік на 10,4 відсотка, але утримався у межах встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" граничного обсягу (375,6 млрд гривень) при наявності права його коригувати згідно з вищенаведеними статтями цього Закону.

У 2011 році державні гарантії надано загалом в обсязі 12,8 млрд гривень, що на 2,2 млрд гривень менше затвердженого граничного обсягу. Разом з тим, у місячній звітності про виконання державного бюджету у звітному періоді передбачалися окремі гарантійні угоди, які у річному звіті не відображені через не набрання ними чинності, що потребує удосконалення порядку відображення гарантійних угод з метою наведення достовірного стану гарантійних зобов'язань держави. Станом на 1 січня 2012 року гарантований державою борг становив 115,8 млрд гривень і зріс за рік на 6,5 відсотка.

Загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець звітного періоду становив 473,1 млрд гривень або 35,9 відсотка валового внутрішнього продукту (за попередніми даними) проти 39,9 відсотка на кінець 2010 року.

Протягом звітного року залишки коштів державного бюджету збільшилися на 1,6 млрд гривень і на кінець року становили 39 млрд гривень, з них по загальному фонду 17,7 млрд гривень.

Видатки Державного бюджету України за 2011 рік становили 333,5 млрд гривень або 97,3 відсотка бюджетних призначень, з них по загальному фонду 287,3 млрд гривень або на 8,7 млрд гривень менше бюджетних призначень.

Захищені видатки державного бюджету за даними звіту Державної казначейської служби України проведені загалом в обсязі 245,35 млрд гривень або 99,6 відсотка бюджетних асигнувань та становили 85,4 відсотка видатків загального фонду державного бюджету. Поряд з тим, відображені у звіті показники окремих захищених видатків (насамперед, виплата процентів за зобов'язаннями) звужують поняття захищених видатків, визначених статтею 55 Бюджетного кодексу України (зокрема, щодо обслуговування державного боргу).

За звітний період середньозважені місячні розміри прожиткового мінімуму на одну особу (914 гривні), мінімальної заробітної плати (963 гривень) та мінімальної пенсії (767 гривень) збільшилися проти аналогічних показників 2010 року відповідно на 8,4, 8,4 та 8,2 відсотка. При цьому посадовий оклад працівника першого тарифного розряду, виходячи з якого розраховуються посадові оклади (тарифні ставки) на основі Єдиної тарифної сітки, збільшився до 70,1 відсотка мінімальної заробітної плати. Однак, питання відновлення диференціації міжгалузевих та міжпосадових співвідношень в оплаті праці у бюджетній сфері залишається актуальним і потребує поетапного вирішення, забезпечивши у перспективі встановлення посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетних установ на основі мінімальної заробітної плати.

Пенсійному фонду України спрямовано видатки державного бюджету у сумі 58,3 млрд гривень. Поряд з тим, у 2011 році продовжувалася практика покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку. Станом на 1 січня 2012 року заборгованість Пенсійного фонду за такими коштами становила 37,2 млрд гривень, за рік зросла на 12,1 млрд гривень. Однак, відповідно до частини п'ятої статті 43 Бюджетного кодексу України надання вказаних коштів належить здійснювати на умовах їх повернення до кінця поточного бюджетного періоду.

Бюджетна заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за загальним фондом за звітний період збільшилася більш ніж у 2 рази та на кінець 2011 року становила: дебіторська заборгованість - 2,5 млрд гривень (з якої прострочена - 0,5 млрд гривень) та кредиторська - 2,2 млрд гривень. При цьому, зростання дебіторської заборгованості спричинено суттєвим розширенням протягом останніх років переліку товарів (робіт і послуг), щодо яких можливе здійснення попередньої оплати. Зокрема, лише у 2011 році 18 разів вносилися відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 року N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти", що має наслідком відволікання коштів з бюджетної сфери та погіршення фінансової дисципліни розпорядників і одержувачів бюджетних коштів.

Витрати з резервного фонду державного бюджету у 2011 році при бюджетних призначеннях 1,5 млрд гривень здійснені в обсязі 0,4 млрд гривень, що на 0,7 млрд. гривень менше ніж у 2010 році.

Протягом звітного періоду Комітет Верховної Ради України з питань бюджету відповідно до частин шостої та восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснював погодження рішень Кабінету Міністрів України щодо передачі окремих бюджетних призначень та перерозподілу деяких видатків державного бюджету. Загалом надійшло 180 відповідних звернень щодо 76 головних розпорядників коштів державного бюджету, що свідчить про неналежну якість бюджетного планування та послаблює відповідальність головних розпорядників коштів державного бюджету за результативність виконання бюджетних програм. При цьому, передача бюджетних призначень і перерозподіл видатків державного бюджету за бюджетною програмою "Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України" здійснювалися з постійним внесенням змін щодо головних розпорядників коштів державного бюджету, обсягів і напрямів використання коштів.

За 2011 рік надано кредитів з державного бюджету у сумі 7 млрд гривень (з них за спеціальним фондом - у сумі 6,9 млрд гривень), що на 2,3 млрд гривень більше ніж за 2010 рік. При цьому, за бюджетною програмою "Формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників" надано кредитів в обсязі 2,7 млрд гривень, з яких 2,6 млрд гривень - за рахунок коштів від випуску облігацій внутрішньої державної позики відповідно до статті 32 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік". Проте, такі кошти не були повернені до державного бюджету до кінця 2011 року, що не відповідає постанові Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року N 43 "Про випуск у 2011 році облігацій внутрішньої державної позики для кредитування Аграрного фонду".

Повернення кредитів до державного бюджету у звітному періоді здійснено у сумі 2,3 млрд гривень або 22,4 відсотка затверджених показників, що менше на 1,1 млрд гривень ніж у 2010 році. Проблемним залишається стан розрахунків підприємств-позичальників за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, обсяг простроченої заборгованості за якими станом на 1 січня 2012 року становив 14,7 млрд. гривень. Зазначене свідчить про недієвість контролю щодо здійснення розрахунків за кредитами (позиками), наданими з державного бюджету, та недостатність вжиття заходів щодо застосування механізмів погашення відповідної простроченої заборгованості, визначених статтею 17 Бюджетного кодексу України.

Відповідно до частини другої статті 61 Бюджетного кодексу України зазначений річний звіт вперше містить інформацію про досягнення в 2011 році запланованої мети, завдань та результативних показників головними розпорядниками коштів державного бюджету в межах бюджетних програм, що є позитивним кроком в контексті поглиблення застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Однак, подана інформація не дозволяє проаналізувати якісні зрушення у сферах компетенції головних розпорядників коштів державного бюджету та конкретні результати їх діяльності через представлення переважно кількісних індикаторів виконання бюджетних програм, а не показників ефективності та якості.

За 2011 рік до місцевих бюджетів надійшло в цілому 86,7 млрд гривень доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів), що становило 107 відсотка розрахункового показника Міністерства фінансів України. Порівняно з 2010 роком доходи місцевих бюджетів зросли на 6,1 млрд гривень або на 7,6 відсотка. Надходження податку на доходи фізичних осіб, який є основним джерелом доходів місцевих бюджетів, становили 54,1 млрд гривень або 103,8 відсотка розрахункового показника і збільшилися порівняно з 2010 роком на 3 млрд гривень. Разом з тим, питома вага доходів бюджету розвитку у доходах місцевих бюджетів становила лише 4,4 відсотка.

Видатки місцевих бюджетів (без урахування коштів, що передаються до державного бюджету) за 2011 рік проведені загалом в обсязі 178,3 млрд гривень із зростанням проти 2010 року на 26,2 млрд гривень або на 17,3 відсотка. Виконання розрахункового обсягу видатків становило 101,9 відсотка, у тому числі за загальним фондом 94,9 відсотка, за спеціальним фондом 165,7 відсотка. Як і у попередніх роках, переважна частина видатків місцевих бюджетів спрямована на соціально-культурну сферу та соціальний захист (81,7 відсотка), залишаючи вкрай обмеженим фінансове забезпечення власних повноважень місцевого самоврядування (насамперед, житлово-комунального господарства).

У 2011 році з державного бюджету надано трансфертів місцевим бюджетам у сумі 94,9 млрд гривень, що становить 98,7 відсотка бюджетних призначень, у тому числі за загальним фондом 89,8 млрд гривень та спеціальним фондом 5,1 млрд гривень.

Дотацію вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам перераховано в повному обсязі (43,6 млрд гривень), з місцевих бюджетів до загального фонду державного бюджету передано кошти у сумі 2,5 млрд гривень або 98,9 відсотка затвердженого показника.

Додаткові дотації надані у сумі 4,5 млрд гривень, що більше бюджетних призначень на 17 відсотків. Таке перевищення відбулося лише за додатковою дотацією на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів (внаслідок здійснених Кабінетом Міністрів України перерозподілів бюджетних призначень) і обумовлено необхідністю забезпечення бюджетними ресурсами видатків місцевих бюджетів на оплату праці та розрахунки за енергоносії, які на час затвердження державного бюджету не були враховані.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам проведені в обсязі 46,8 млрд гривень, або 96,2 відсотка бюджетних призначень, з них за загальним фондом 41,6 млрд гривень. При цьому, за спеціальним фондом державного бюджету субвенція місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах проведена понад бюджетні асигнування на 3,5 млн. гривень, що не відповідає вимогам статей 48 та 49 Бюджетного кодексу України і свідчить про неналежне здійснення контролю за відповідністю платежів бюджетним асигнуванням.

Крім того, окремі рішення Кабінету Міністрів України щодо розподілу та перерозподілу обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету між місцевими бюджетами (зокрема, за субвенціями на: соціально-економічний розвиток, фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження) не були подані на погодження до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Відповідно до статті 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" Верховній Раді України щокварталу подавалися звіти про виконання кошторисів фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування. При цьому, такі звіти не відображали фактичного стану виконання кошторисів фондів за плановими показниками, а звіти Пенсійного фонду України та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття містили лише узагальнені показники.

Враховуючи наведене, Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити звіт Кабінету Міністрів України про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", взявши до відома, що державний бюджет виконано за доходами у сумі 314.616,9 млн гривень, видатками 333.459,5 млн гривень, обсягом повернення кредитів 2.288,7 млн гривень та обсягом надання кредитів 7.003,6 млн гривень, з дефіцитом у сумі 23.557,5 млн гривень.

2. Кабінету Міністрів України:

1) проаналізувати висновки Рахункової палати щодо виконання Державного бюджету України за 2011 рік та вжити заходів щодо недопущення порушень бюджетного законодавства у поточному і наступних бюджетних періодах;

2) забезпечити дотримання головними розпорядниками коштів державного бюджету вимог частини восьмої статті 51 Бюджетного кодексу України щодо обов'язковості уточнення планових показників власних надходжень бюджетних установ відповідно до фактичних надходжень та належного упорядкування бюджетних зобов'язань за спеціальним фондом;

3) посилити контроль за правомірністю отримання податкових пільг суб'єктами господарювання та цільовим використанням таких пільг;

4) удосконалити форму інформації про втрати доходів бюджету внаслідок податкових пільг, яка подається на виконання частини третьої статті 60 Бюджетного кодексу України, забезпечивши її повноту, деталізацію за формою звіту про суми податкових пільг (затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1233 "Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг") та співставлення з формою інформації, визначеною пунктом 3 частини першої статті 38 цього Кодексу;

5) переглянути процедуру підготовки інформації про надані державні гарантії у складі звітності про виконання державного бюджету з метою забезпечення відображення достовірного стану гарантійних зобов'язань держави на кожну звітну дату;

6) вжити заходів щодо посилення відповідальності головних розпорядників коштів державного бюджету за якість планування бюджетних програм, забезпечивши дотримання методологічних рекомендацій щодо розрахунку видатків та надання кредитів на плановий період та середньострокову перспективу;

7) посилити контроль за станом здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань з метою недопущення зростання кредиторської і дебіторської бюджетної заборгованості та погашення простроченої бюджетної заборгованості;

8) обмежити випадки попередньої оплати товарів (робіт і послуг) за бюджетні кошти шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 року N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти";

9) удосконалити процедуру виконання бюджету за витратами, унеможливлюючи здійснення платежів понад встановлені бюджетні асигнування;

10) забезпечити комплексне вирішення питання щодо повернення позик, наданих Пенсійному фонду України за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, визначивши механізм погашення простроченої заборгованості та недопущення її утворення у наступних бюджетних періодах;

11) активізувати роботу з погашення простроченої заборгованості перед державним бюджетом за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та за кредитами з державного бюджету, з обов'язковим застосуванням механізмів погашення такої заборгованості, визначених статтею 17 Бюджетного кодексу України, і надати інформацію про вжиті заходи до 1 вересня 2012 року;

12) забезпечити повернення до державного бюджету у 2012 році наданих для кредитування Аграрного фонду у 2011 році коштів у сумі 2,6 млрд гривень та врахувати стан виконання статті 32 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" при реалізації статті 18 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік";

13) звернути увагу на необхідність обмеження кількості та обсягів перерозподілів витрат державного бюджету, забезпечивши прийняття відповідних рішень виключно за наявності об'єктивних підстав і фінансово-економічної доцільності здійснення таких перерозподілів;

14) здійснити у 2012 році розподіл коштів за бюджетною програмою "Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України", спрямувавши бюджетні кошти переважно на реалізацію інвестиційних програм (проектів) та не допускаючи розпорошення таких коштів на вирішення поточних питань;

15) продовжити роботу з подальшого впровадження оцінки ефективності бюджетних програм і покращити якість підготовки головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників в межах бюджетних програм;

16) упорядкувати інформацію про виконання захищених видатків Державного бюджету України у частині забезпечення повноти відображення показників, визначених частиною другою статті 55 Бюджетного кодексу України;

17) встановити вимогу щодо обов'язковості подання рішень Кабінету Міністрів України щодо розподілу і перерозподілу трансфертів місцевим бюджетам між місцевими бюджетами на погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України;

18) удосконалити порядок та форму подання звітів про виконання бюджетів та кошторисів фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування з метою забезпечення повноти та співставності відповідних планових та звітних показників;

19) подати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету інформацію про виконання цього пункту Постанови: підпункту 1 - до 1 липня 2012 року, підпунктів 2-18 - до 1 грудня 2012 року.

3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

 

Голова Верховної Ради України

В. ЛИТВИН

Опрос