Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Институт семьи в Украине: состояние, проблемы и пути их решения"

Проект постановления Верховной Рады Украины от 08.11.2011 № 9431
Дата рассмотрения: 08.11.2011 Карта проходжения проекта

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Інститут сім'ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення"

Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань на тему: "Інститут сім'ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення" (додаються).

2. Кабінету Міністрів України до 1 жовтня 2012 року проінформувати Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Інститут сім'ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення".

3. Апарату Верховної Ради України в установленому порядку забезпечити видання збірника матеріалів за результатами цих парламентських слухань.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

 

Голова Верховної Ради України 

В. ЛИТВИН

 

Проект

РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань на тему "Інститут сім'ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення"

Учасники парламентських слухань на тему: "Інститут сім'ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", що відбулися 21 вересня 2011 року, відзначають, що незважаючи на суттєві соціально-економічні, культурні та політичні трансформації в Україні зберігаються традиції сімейного способу життя населення.

Водночас, заходи, що здійснюються державними органами влади, зокрема, щодо стимулювання народжуваності в Україні, не забезпечують рівень відтворення населення, незважаючи на певне збільшення рівня народжуваності. Найпоширенішим типом сім'ї є однодітна. При цьому кількість сімей, які обмежуються народженням і вихованням лише однієї дитини, з року в рік збільшується, а кількість сімей з трьома і більше дітьми зменшується. Основою причиною такої ситуації є недостатність матеріального забезпечення, відсутність належних житлових та інших необхідних умов для забезпечення майбутнього дітей, належної пропаганди сімейних цінностей.

Ці проблеми породжують напруженість у сімейних стосунках, і, насамперед, пов'язані з обмеженими можливостями щодо здійснення витрат на виховання і навчання дітей, що змушує батьків до пошуку додаткового заробітку, а це, в свою чергу, призводить до фізичного і, головне - психологічного їх перевантаження, що не дає змоги забезпечувати повноцінний процес виховання дітей.

Наслідком цього є соціальне сирітство, дитяча бездоглядність та безпритульність, інвалідність, підліткова злочинність тощо.

Учасники слухань мають всі підстави констатувати, що за останні 10 років соціально-економічне, моральне становище сім'ї в Україні значно погіршилося. Це призвело до посилення цілої низки негативних явищ: низької народжуваності, збільшення випадків насильства у сім'ї, недостатнього рівня виконання батьківських обов'язків, що, відповідно, приводить до високого рівня розлучень, збільшення кількості неповних сімей, позашлюбної народжуваності, масового поширення соціального сирітства. В рази зросла кількість одиноких матерів.

Ситуація, що склалася в державі на даний час, потребує пошуку шляхів створення цілісної, комплексної системи державної сімейної політики. Пріоритетом діяльності всіх гілок влади, органів місцевого самоврядування повинна стати українська родина.

Враховуючи вищезазначене, учасники парламентських слухань на тему "Інститут сім'ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення" рекомендують:

1. Верховній Раді України:

прискорити розгляд та прийняття проектів Законів України про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (щодо визначення статусу одиноких батьків) (р. N 8088) та до Сімейного кодексу України (щодо підвищення рівня мінімального шлюбного віку) (р. N 8588);

2. Кабінету Міністрів України:

1) у сфері вдосконалення нормативно-правової бази:

розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти Законів України:

про загальні засади державної сімейної політики;

про внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" щодо запровадження замовлення соціальних послуг;

про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування" щодо повноважень органів місцевого самоврядування з розвитку системи соціальних послуг в громаді з підтримки вразливих сімей з дітьми, формування засад відповідального батьківства;

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження оподаткування податком з доходів фізичних осіб сукупного доходу сім'ї (а не кожного працюючого члена сім'ї окремо);

про внесення змін до законодавства України щодо накладення штрафів при вчиненні насильства в сім'ї, визначених Кодексом України про адміністративні правопорушення; віднесення функцій погодження винесення захисного припису та проходження корекційної програми до компетенції судів;

при підготовці проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати щорічне збільшення видатків для пільгового довгострокового державного кредитування молодих сімей та молодих громадян на будівництво (реконструкцію), придбання житла та на реалізацію програми часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

2) з метою посилення заходів щодо підтримки інституту сім'ї:

розробити та затвердити національний план дій з підтримки сім'ї;

створити Державний реєстр закладів та установ, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді;

розробити та затвердити Положення про надання цільової допомоги сім'ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, з урахуванням потреб сім'ї та дитини;

збільшити частку телепрограм соціальної спрямованості, що створюються за державним замовленням, зокрема, щодо пропагування та поширення сімейних цінностей;

міністерствам і відомствам включати до переліку питань, що виносяться на розгляд колегій, питання посилення пропагування інституту сім'ї, батьківства, моральних та духовних цінностей тощо;

3) доручити Міністерству соціальної політики України:

здійснити нормативно-правове забезпечення реалізації соціальних програм і заходів для сімей з дітьми, включаючи розробку державних соціальних нормативів;

здійснити заходи з оптимізації та впорядкування мережі соціальних закладів, які надають соціальні послуги різним категоріям населення;

вжити заходів щодо підвищення ролі сім'ї, зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;

сприяти підвищенню рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізації їх соціального захисту;

вжити заходів для пропагування та поширення позитивних сімейних цінностей;

запровадити систему правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної допомоги для повноцінного виховання дітей у сім'ї;

забезпечити розробку програм щодо підготовки молоді до подружнього життя та формування відповідального батьківства;

забезпечити розробку та затвердження положення про домашнього вихователя;

відпрацювати механізми запровадження "патронату над дітьми" як форми підтримки сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах;

запровадити уніфіковану систему мінімальних (обов'язкових) стандартів надання соціальних послуг різним категоріям сімей, що базується на індивідуальній оцінці їх потреб;

запровадити мережу єдиних "соціальних вікон" для надання послуг сім'ям;

сприяти підвищенню дієвості податкової соціальної пільги для працюючих громадян, які мають на утриманні неповнолітніх дітей;

забезпечити соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

удосконалити процедуру позбавлення батьківських прав, передбачити обов'язкове інформування органами опіки та піклування судів про здійснення ними діяльності з надання допомоги сім'ям у виконанні ними батьківських прав;

розробити програми і забезпечити систему підготовки спеціалістів соціальних служб та служб у справах дітей щодо надання відповідної допомоги сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах;

удосконалити систему звітності щодо реалізації соціального супроводу та надання індивідуальних соціальних послуг сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах;

вжити заходів щодо забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних обов'язків, підтримки сім'ї;

вжити заходів для інформування та просвіти громадськості щодо попередження насильства в сім'ї;

створити ефективну систему надання необхідної допомоги потерпілим від насильства в сім'ї;

4) доручити Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України:

забезпечити розширення інфраструктури дошкільних закладів, в першу чергу закладів, що працюють на засадах державних установ;

в навчальних закладах забезпечити впровадження програм підготовки молоді до подружнього життя та формування відповідального батьківства;

забезпечити роботу батьківського всеобучу в навчальних закладах;

розглянути можливість створення Інституту сім'ї на базі Національного педагогічного університету імені П. Драгоманова;

розглянути можливість включення до навчальних програм вищих навчальних закладів, що готують фахівців з відповідних спеціальностей, курсів з питань попередження насильства в сім'ї, допомоги його жертвам та проведення корекційної роботи з кривдниками;

5) доручити Міністерству охорони здоров'я України вжити заходів для:

покращення системи охорони материнства і дитинства;

прискорення створення інституту сімейної медицини;

формування та збереження репродуктивного здоров'я та подолання демографічної кризи;

забезпечення ефективного функціонування при медичних закладах центрів здоров'я та центрів планування сім'ї;

внесення змін до нормативно-правових актів міністерства щодо штатних розкладів центрів медико-психологічної реабілітації з урахуванням їх реальних потреб;

6) доручити Міністерству внутрішніх справ України:

вжити заходів для створення ефективної системи надання допомоги та захисту потерпілим від насильства в сім'ї;

забезпечити ефективність правоохоронних дій та судового переслідування порушників щодо насильства в сім'ї;

7) доручити Державному комітету телебачення і радіомовлення України:

забезпечити поширення інформації щодо формування позитивного іміджу сім'ї та сімейних цінностей;

вжити заходів щодо недопущення поширення в засобах масової інформації продукції, що містить елементи жорстокості та насильства в сім'ї;

3. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, міським, районним, сільським та селищним радам:

вжити заходів для забезпечення раннього виявлення та своєчасного надання адресної комплексної соціальної допомоги сім'ям з дітьми, що її потребують;

забезпечити створення системи цілеспрямованої підготовки молоді до подружнього життя, формування відповідального материнства і батьківства;

вжити заходів щодо забезпечення соціальним житлом вразливих категорій сімей, що його потребують;

створити базу даних сімей - потенційних одержувачів соціальної допомоги та соціальних послуг;

запровадити систему оцінки потреб місцевих громад у підтримці сімей з дітьми;

забезпечити ефективне функціонування закладів реабілітації та соціального обслуговування кризових сімей;

при формуванні місцевих бюджетів передбачати збільшення обсягів фінансування соціальних програм і заходів стосовно різних категорій сімей;

4. Генеральній прокуратурі України:

посилити правозахисну діяльність у сфері соціального забезпечення сімей з дітьми.

____________

Опрос