Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Концепции реформирования земельных отношений

Проект постановления Верховной Рады Украины от 24.06.2011 № 8724
Дата рассмотрения: 24.06.2011 Карта проходжения проекта

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Концепцію реформування земельних відносин

Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Концепцію реформування земельних відносин (додається).

2. Доручити Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин у строк до 1 вересня 2011 року підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів України, які випливають з положень цієї Концепції.

3. Постанова вступає в силу з моменту її прийняття.

 

Голова Верховної Ради України  

В. ЛИТВИН 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ
реформування земельних відносин

Розділ I
Загальні положення

Концепція реформування земельних відносин (далі - Концепція) є програмним документом, який визначає основні завдання та заходи спрямовані на: забезпечення ефективного використання земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва, організацію ефективного сільськогосподарського виробництва, здатного забезпечити продовольчу безпеку держави та збільшення експорту сільськогосподарської продукції, забезпечення зростання доходів сільського населення та визначення засад законодавчого регулювання у цій сфері.

Реформування земельних відносин повинно забезпечити контроль держави у сфері використання земель сільськогосподарського призначення, запобігти земельним спекуляціям та унеможливити перехід права власності на землю сільськогосподарського призначення до іноземних громадян та іноземних юридичних осіб.

Основними завданнями при проведенні реформи є:

- законодавче закріплення особливостей обігу земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва, обов'язково передбачивши: надання державі переважного права на купівлю земельних ділянок сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва, надання громадянам України права на купівлю земельних ділянок загальною площею не більше 300 га;

- запровадження оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва виключно на конкурентних засадах;

- встановлення заборони на надання в оренду громадянами України земельних ділянок сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва (крім власників земельних ділянок, які їх отримали внаслідок розпаювання);

- надання державі пріоритетного права на оренду земельних ділянок;

- запровадження механізму кредитування власників земельних ділянок під заставу земельних ділянок Державним земельним банком;

- проведення інвентаризації земель;

- завершення розмежування земель державної та комунальної власності;

- створення електронного загальнодержавного земельного кадастру та відповідної земельно-інформаційної бази даних;

- створення умов для розвитку сільськогосподарської кооперації.

1.1 Основні положення законодавчого забезпечення проведення реформи.

Законодавче регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва має базуватися на наступних підходах:

- землі сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва можуть бути лише у власності громадян України, у державній та комунальній власності;

- переважне право на викуп земельних ділянок сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва надається державі;

- дотримання конкурентного принципу надання в оренду земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва, які знаходяться у державній власності;

- створення Державного земельного банку, надавши йому виключне право на надання кредитів під заставу земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва;

- створення Державного земельного фонду, який має забезпечити консолідацію земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва у державній власності та надання їх в оренду на конкурсних засадах;

- сертифікат (дозвіл) уповноваженого органу у сфері земельних відносин є умовою для купівлі або отримання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва.

1.2 Особливості набуття права приватної власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва

Громадянам України надається право продавати та купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва. Державі надається переважне право на викуп земельних ділянок сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва.

Встановлюються наступні вимоги:

- право на купівлю земельної ділянки надається фермерам або громадянам України, які отримали відповідну кваліфікацію та мають досвід роботи в сільському господарстві;

- обсяг земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва у власності одного громадянина України та членів його сім'ї не може перевищувати 300 га;

- продаж земельної ділянки громадянином України громадянину України здійснюється тільки у разі відмови держави від її викупу;

- в разі наміру продажу земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва громадянином України державі, договір оренди може розриватися достроково, але не раніше збору урожаю орендарем;

- в разі продажу громадянином України земельної ділянки протягом 5 років після моменту її купівлі, стягується державне мито в розмірі 50 % від вартості земельної ділянки;

- громадяни України мають провести відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва, в разі якщо такі ділянки не обробляються протягом трьох років;

- кредити під заставу земельних ділянок надаються лише Державним земельним банком;

- можливе встановлення дозвільного принципу на купівлю певних категорій земель;

- купівля земельних ділянок сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва може здійснюватися лише громадянами України, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції.

Органи державної влади зобов'язуються у встановлені терміни інформувати громадян України щодо рішення про викуп або відмову викупу земельних ділянок.

Цивільно-правові угоди, укладені під час дії мораторію, які передбачають в тій чи іншій формі відчуження земельних ділянок вважаються нікчемними.

1.3 Особливості оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва

Право на оренду земельних ділянок мають: громадяни України, юридичні особи-резиденти України та підприємства, утворені територіальними громадами, для ведення сільськогосподарського виробництва.

Земельні ділянки державної форми власності сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва надаються в оренду лише Державним земельним фондом з урахуванням позиції територіальної громади за виключенням земельних ділянок, що надаються в оренду власниками паїв.

Надання ділянок державної форми власності в оренду відбувається виключно на конкурентних умовах, при цьому в умовах оренди визначаються вимоги щодо обсягів площі під певними культурами, сівозміни, заходи щодо збереження родючості ґрунтів.

Забезпечення конкурентного принципу оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва відбувається шляхом встановлення бального принципу визначення переможця. При підбитті підсумків конкурсу сумарна кількість балів нараховується претенденту відповідно до наданих пропозицій щодо:

- орендної плати;

- пайової участі в розвитку сільської інфраструктури;

- кількості робочих місць з заробітною платою не нижчою за середню по регіону;

- підтримки територіальною громадою.

Механізм проведення конкурсу передбачає наступні кроки:

- Державний земельний фонд формує лоти, які можуть бути надані в оренду з зазначенням площі та терміну оренди;

- публікація оголошень щодо оренди земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва не менш як за 3 місяці до початку робіт щодо культивації озимих культур;

- територіальні громади у цей же термін формують свої побажання щодо пайової участі орендатора у розвитку соціальної інфраструктури на даній території;

- територіальний підрозділ уповноваженого органу формує замовлення щодо сільськогосподарських культур, для вирощування яких надається в оренду земельна ділянка, з урахуванням дотримання науково обґрунтованих сівозмін, запровадження яких передбачено проектами землеустрою;

- після подання заявок претендентами на земельну ділянку відповідна територіальна громада на загальних зборах визначається з підтримкою потенційних орендарів. При підведенні підсумків конкурсу рішення територіальної громади враховується шляхом надання претенденту підтриманого територіальною громадою додаткових балів.

Крім цього, орендар має відповідати кваліфікаційним вимогам необхідними для забезпечення організації ефективного виробництва (наявність відповідного досвіду, кваліфікованих кадрів, фінансових та виробничих ресурсів, проекту виробничої діяльності). Перед укладанням договору оренди орендар має застрахувати відповідні ризики.

Договір оренди достроково припиняється в разі зміни складу засновників юридичної особи більше ніж на 40 %.

Встановлюються обмеження щодо максимального терміну оренди ріллі - 10 років, а максимальна площа, яка надається в оренду не має перевищувати 12 тис. га. та не більше 10 % для пов'язаних суб'єктів в межах адміністративно-територіальної одиниці.

Передбачити, що термін оренди земельних ділянок для створення виноградників, садів, тепличних комплексів не повинен перевищувати 30 років.

В разі невиконання орендарем встановлених вимог договір оренди може бути достроково розірваний за ініціативи держави.

Плата за оренду земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва зараховується у співвідношенні 50/50, з яких 50 направляються до Державного бюджету України. Решта 50 направляються до місцевих бюджетів та використовується для розвитку інфраструктури й забезпечення належного функціонування закладів освіти, охорони здоров'я та культури у сільській місцевості.

Орендар земельної ділянки має бути зареєстрований на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Забороняється надавати в оренду земельні ділянки сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва, які знаходяться у приватній власності, за виключенням власників паїв.

У разі передачі власником земельної ділянки сільського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва в оренду, держава має переважне право на оренду цих земельних ділянок.

Суб'єкт господарювання (та афільовані з ним структури) не може орендувати землі сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва приватної власності площею понад 6000 га, при цьому укладається типова угода з визначенням орендної плати не нижче середньої по даному регіону.

Договори оренди підлягають обов'язковій реєстрації та обліку уповноваженим органом виконавчої влади.

Термін дії договорів оренди, укладених на момент набрання чинності Законом, обмежується 10 роками за умови приведення розміру орендної плати до економічно-обґрунтованого рівня.

1.4 Інші особливості використання земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва

Забороняється зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва, окрім заліснення малоцінних земель (переведення в землі рекреації).

Пасовища та сіножаті передаються у власність територіальних громад й не дозволяється зміна їх цільового призначення або передача їх в оренду.

Будівництво на землях сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва не дозволяється (за виключенням будівництва об'єктів тепличного господарства, ферм та елеваторів в межах населеного пункту). В разі використання не за призначенням об'єктів, задекларованих як об'єкти тепличного господарства, договір оренди достроково розвивається без компенсацій суб'єкту господарювання та з застосуванням штрафних санкцій до нього.

На землях сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва в межах населених пунктів, які знаходяться в приватній власності громадян дозволяється будівництво, необхідних у виробничому процесі споруд. В разі використання зазначених будівель не за призначенням власник зобов'язаний провести їх демонтаж за власний рахунок та сплатити відповідні штрафні санкції.

Дозволяється зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва державної власності з метою розвитку інфраструктури.

1.5 Забезпечення фінансовими ресурсами сільського господарства

З метою забезпечення кредитними ресурсами сільськогосподарського товаровиробника створюється Державний земельний банк. Його основними функціями є:

- надання кредитів під заставу земельних ділянок сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва;

- надання кредитів громадянам України на купівлю земельних ділянок (кредит на купівлю земельних ділянок сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва може бути наданий лише громадянам України, які мають у власності не менше ніж 1 га землі сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва та протягом одного року, який передує купівлею, основною діяльністю таких громадян України було виробництво сільськогосподарської продукції).

Забезпечення фінансовими ресурсами Державного земельного банку при його створенні здійснюється за рахунок випуску державних облігацій.

Державним земельним банком надаються кредити під заставу земельних ділянок у розмірі, який не перевищує 70 % від експертної оцінки ціни земельної ділянки.

Земельні ділянки, які перебували в заставі у Державного земельного банку і право власності на які перейшло до нього внаслідок невиконання кредиторами фінансових зобов'язань перед Державним земельним банком продаються Державному земельному фонду.

Наглядова рада Державного земельного банку формується на паритетних засадах Президентом України та Верховною Радою України з урахуванням пропозицій асоціацій сільгоспвиробників.

1.6 Консолідація державою земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва та підвищення ефективності використання земельних ресурсів

З метою консолідації суцільних масивів ріллі та підвищення ефективності використання земельних ресурсів Державний земельний фонд здійснює викуп земельних ділянок сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва.

Державний земельний фонд може звертатися до громадян України з пропозиціями щодо викупу у них земельних ділянок чи їх обміну на рівноцінні.

Також, Державний земельний фонд здійснює на аукціонах продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва, які неможливо консолідувати в суцільні масиви ріллі.

Крім цього, встановлюється заборона на здійснення продажу чи надання в оренду незначних частин суцільних мотивів ріллі, внаслідок чого буде неможлива їх суцільна обробка.

1.7 Використання земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва комунальної власності

Пропонується визначити за територіальними громадами право власності лише на землі сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів, які використовуються для випасу худоби та сінокосів.

1.8 Екологічні вимоги та сервітути

Власники та користувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва мають вживати вичерпних заходів задля збереження родючості ґрунтів, запобігання забруднення водойм та підземних вод.

Власники та користувачі земельних ділянок мають забезпечити доступ громадян до лісів, озер, річок, а також об'єктів інфраструктури в разі розташування сільськогосподарських угідь навколо зазначених об'єктів.

Питання мисливства та туризму на землях сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва вирішується за погодженням з власниками земель відповідно до чинного законодавства.

1.9 Розвиток сільськогосподарської кооперації

З метою розвитку сільськогосподарської кооперації пропонується визначати сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи як неприбуткові організації та передбачити певні заходи щодо їх державної підтримки шляхом внесення змін до Податкового кодексу України, законів України "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про сільськогосподарську кооперацію" та "Про фермерське господарство".

Розділ II
Основні етапи реалізації реформи

1. Протягом 2012 року - створення електронного загальнодержавного земельного кадастру та відповідної земельно-інформаційної бази даних. Проведення інвентаризації земель.

З цією метою необхідне прийняття у 2011 року Закону "Про державний земельний кадастр" та при формуванні проекту Державного бюджету України на 2012 рік передбачити видатки на створення земельно-інформаційної бази проведення інвентаризації земель.

2. Протягом 2011 року законодавчо врегулювати особливості обігу земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва, прийнявши Закони:

- Про особливості обігу земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва;

- Про внесення змін до Земельного кодексу України;

- Про внесення змін до Закону України "Про оренду землі".

- Внести відповідні зміни до урядових та відомчих нормативно-правових актів.

3. До 15 липня 2011 року прийняти закони, які регламентують створення та діяльність Державного земельного банку, Державного земельного фонду та передбачити у проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки на їх створення та функціонування.

4. Протягом 2012 року провести інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва державної власності та забезпечити проведення інвентаризації земель в межах територій відповідних рад за умови повного їх фінансування.

5. Протягом 2012 року провести розмежування земель державної та комунальної власності.

6. Протягом першого півріччя 2012 року уповноважений орган виконавчої влади у сфері аграрної політики має підготувати пропозиції щодо обсягів земель, які доцільно викупити до державної власності протягом 2013 року та подати пропозиції щодо врахування зазначених видатків у проекті Державного бюджету України на 2013 рік.

7. Протягом 2011 року внести зміни до законодавства щодо підтримки діяльності обслуговуючих кооперативів.

 

ПЕРЕЛІК законопроектів, розробка яких необхідна для реалізації запропонованої концепції земельної реформи

N з/п

Назва законопроекту

Мета законопроекту

1.

Про особливості обігу земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва

Визначити особливості обігу земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва, особливості реалізації права власності на них, особливості їх оренди, порядок проведення конкурсів щодо надання в оренду земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва тощо

2.

Про внесення змін до Закону України "Про оренду землі"

Внести зміни щодо особливостей оренди земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва

3.

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

Передбачити розподіл та використання доходів від оренди земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва Державної власності, а також порядок використання бюджетних коштів необхідних для викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва

4.

Про Державний земельний банк

Визначити порядок створення та функціонування Державного земельного банку

5.

Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність"

Визначити особливості створення Державного земельного банку

6.

Про Державний земельний фонд

Визначити порядок створення та функціонування Державного земельного фонду

7.

Про внесення змін до Закону України "Про землеустрій"

Визначити порядок проведення інвентаризації земель

8.

Про внесення змін до Закону України "Про розмежування земель державної та комунальної власності"

Необхідно внести зміни щодо спрощення проведення розмежування та конкретизувати, які землі передаються у комунальну власність

9.

Про внесення змін до Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію"

Необхідно запровадити дієву підтримку створенню та функціонування обслуговуючих с/г кооперативів

10.

Про внесення змін до Закону України "Про фермерське господарство"

11.

Про внесення змін до Податкового кодексу України

 

____________

Опрос