Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Рекомендациях парламентских слушаний по вопросам оздоровления и отдыха детей и молодежи

Проект постановления Верховной Рады Украины от 22.02.2011 № 8144
Дата рассмотрения: 22.04.2011 Карта проходжения проекта

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Рекомендації парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді

Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді (додаються).

2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2012 року проінформувати Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді.

3. Апарату Верховної Ради України в установленому порядку забезпечити видання збірника матеріалів за результатами цих парламентських слухань.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

 

Голова Верховної Ради України

В. М. Литвин

 

Проект

РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді

Учасники парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, що відбулися 9 лютого 2011 року, відзначають, що керуючись принципами турботи щодо поліпшення оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, одним із стратегічних завдань в Україні визначено організацію якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді.

Стан здоров'я дітей в Україні викликає стурбованість. Упродовж останніх років зберігається тенденція до його погіршення, обумовлена впливом різних негативних факторів соціально-економічного, екологічного та психо-емоційного характеру.

Так, за даними державної статистики, при щорічному зменшенні кількості дітей віком до 17 років показник рівня їх захворюваності збільшується. Академія медичних наук України констатує, що 80 % випускників шкіл мають хронічні захворювання.

Просліджується негативна динаміка щодо зменшення кількості стаціонарних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і неналежного їх використання, трапляються випадки їх перепрофілювання, що створює передумови для відчуження майнових комплексів дитячих оздоровчих закладів з вилученням земель, на яких вони розташовані.

Незадовільний стан матеріально-технічної бази цих оздоровчих закладів призводить до того, що за таких умов більшість з них не відповідає сучасним вимогам і не в змозі надати дитині якісні оздоровчі послуги, що призводить до припинення експлуатації об'єктів.

Потребують вирішення на державному рівні питання запровадження підтримки дитячих закладів оздоровлення та відпочинку шляхом встановлення пільг із землекористування, оплати комунально-побутових послуг, сплати місцевих податків і зборів, оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки. Саме ці фактори зумовлюють високу вартість путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Важливим чинником є належне і своєчасне фінансування за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та позабюджетних коштів.

Подальше завдання полягає у необхідності консолідації зусиль всіх зацікавлених органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів, що забезпечують оздоровлення та відпочинок дітей та молоді, щодо забезпечення поліпшення стану здоров'я дітей та молоді, реалізації права кожної дитини на оздоровлення та відпочинок шляхом запровадження комплексу заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення стану здоров'я дітей та молоді і організацію змістовного відпочинку.

Враховуючи вищезазначене, учасники парламентських слухань рекомендують:

1. Кабінету Міністрів України:

1) у сфері вдосконалення нормативно-правової бази:

розробити та затвердити державну цільову соціальну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2012 - 2016 роки;

- розробити та затвердити державну програму розвитку державного підприємства "Міжнародний дитячий центр "Артек" на 2012 - 2016 роки;

розробити та затвердити державну програму розвитку державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія" на період до 2015 року;

- забезпечити координацію роботи органів виконавчої влади щодо реалізації Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

внести зміни до своїх нормативно-правових актів щодо визначення організаційно-правових засад діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з урахуванням специфіки кожного типу;

2) визначити єдиний уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;

3) доручити центральним органам виконавчої влади, до сфери управління яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, провести державну атестацію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку державної форми власності відповідно до законодавства;

4) доручити Міністерству соціальної політики України:

- забезпечити автоматизоване ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей;

- розробити пропозиції щодо законодавчого врегулювання забезпечення оздоровлення студентської молоді;

- започаткувати підготовку щорічної доповіді за результатами оздоровлення та відпочинку дітей;

5) доручити Міністерству охорони здоров'я України:

- забезпечити контроль за достовірністю оформлення медичних довідок дітям до закладів оздоровлення та відпочинку, з урахуванням протипоказань для оздоровлення та відпочинку;

- переглянути норми харчування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку відповідно до фізіологічних потреб та сучасних вимог;

- розробити санітарні правила і норми улаштування та організації режиму діяльності наметових містечок;

- забезпечити направлення кваліфікованих медичних кадрів для роботи в дитячих закладах оздоровлення і відпочинку та започаткувати систему підвищення їх кваліфікації;

- переглянути та поновити перелік лікарських засобів для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, оснастити ці заклади необхідним медичним обладнанням;

6) доручити Міністерству інфраструктури України забезпечити безкоштовне перевезення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до місць оздоровлення та відпочинку і в зворотному напрямку;

7) доручити Міністерству внутрішніх справ України забезпечити контроль за безпекою перевезення груп дітей до місць оздоровлення та відпочинку і в зворотному напрямку, під час екскурсій із забезпеченням безоплатного супроводу автобусів працівниками Державної автомобільної інспекції;

2. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, міським, районним, сільським та селищним радам:

- забезпечити своєчасне проведення процедур закупівлі з метою надання послуг із оздоровлення та відпочинку дітей;

- вжити заходів щодо збереження життя і здоров'я дітей під час перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, забезпечення якісними продуктами харчування, лікарськими засобами, а також створення належних умов їх проживання

- сприяти організації в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку змістовного дозвілля: проведення культурно-масових, фізкультурно-спортивних заходів тощо;

- залучати молодіжні та дитячі громадські організації до участі в патріотично-виховній, культурно-просвітницькій, спортивній та краєзнавчій роботі з дітьми в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

- створити єдиний регіональний централізований реєстр дітей пільгових категорій, зокрема тих, які потребують оздоровлення та відпочинку;

- вжити заходів щодо розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, не допускати скорочення їх кількості, перепрофілювання та використання не за призначенням;

- провести у 2011 році державну атестацію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку комунальної чи приватної форми власності відповідно до законодавства;

- забезпечити підтримку діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку шляхом надання пільг щодо землекористування, оплати комунально-побутових послуг, придбання продуктів харчування, сплати місцевих податків і зборів;

- сприяти отриманню дитячими закладами оздоровлення та відпочинку державних актів на право постійного користування земельними ділянками;

- проводити безоплатний медичний огляд працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

3. Генеральній прокуратурі посилити вимоги до органів прокуратури щодо здійснення нагляду за дотриманням законодавства стосовно організації та проведення оздоровлення та відпочинку дітей.

____________

Опрос