Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О присуждении Премии Верховной Рады Украины наиболее талантливым молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок за 2010 год

Проект постановления Верховной Рады Украины от 02.12.2010 № 7417
Дата рассмотрения: 02.12.2010 Карта проходжения проекта

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2010 рік

Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 17, ст. 258) присудити Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2010 рік:

за роботу "Дискретні та неперервні спектральні задачі і їх застосування":

Молибозі Володимиру Миколайовичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту математики НАН України;

Мохоньку Олексію Анатолійовичу - кандидату фізико-математичних наук, асистенту кафедри Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

за роботу "Розробка інструментальних засобів для верифікації та тестування формальних моделей розподілених програмних систем":

Колчину Олександру Валентиновичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України;

Потієнку Степану Валерійовичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України;

Песчаненку Володимиру Сергійовичу - кандидату фізико-математичних наук, доценту кафедри інформатики Херсонського державного університету;

за роботу "Розробка методів керування примежовим шаром за рахунок генерації когерентних вихрових структур":

Воскобійнику Андрію Володимировичу - кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту гідромеханіки НАН України;

за роботу "Новітні нанобіосистеми на основі ДНК з вуглецевими нанотрубками та барвниками":

Гламазді Олександру Юрійовичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України;

Карачевцеву Максиму Вікторовичу - молодшому науковому співробітнику Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України;

Лосицькому Михайлу Юрійовичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

за роботу "Нові органічні структуровані матеріали для реєстрації найшкідливіших для людини випромінювань":

Касян Наталії Олександрівні - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;

Мартиненко Євгенії Вікторівні - молодшому науковому співробітнику Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;

Міненку Сергію Сергійовичу - молодшому науковому співробітнику Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;

Караваєвій Наталії Леонідівні - аспіранту Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;

за роботу "Розробка способу отримання з бурого вугілля синтез-газу для його переробки у моторне паливо":

Косячкову Олексію В'ячеславовичу - кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту вугільних енерготехнологій НАН України;

за роботу "Нові мультиспінові поліядерні комплекси як основа для створення магнітних матеріалів і нанорозмірних сорбентів різного функціонального призначення":

Колотілову Сергію Володимировичу - кандидату хімічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України;

Гавриленку Костянтину Сергійовичу - кандидату хімічних наук, науковому співробітнику Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

за роботу "Мутації геному людини, що призводять до нейродегенерації та репродуктивних втрат":

Лівшиць Ганні Борисівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту молекулярної біології і генетики НАН України;

Грищенко Наталії Володимирівні - молодшому науковому співробітнику Інституту молекулярної біології і генетики НАН України;

за роботу "Інтродукція та селекція квітниково-декоративних рослин":

Буйдіну Юрію Валерійовичу - кандидату біологічних наук, в.о. завідувача відділу Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України;

Щербаковій Тетяні Олександрівні - кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України;

Кикоть Ларисі Михайлівні - кандидату біологічних наук, молодшому науковому співробітнику Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України;

за роботу "Клітинні механізми відповіді рослин на дію абіотичних факторів":

Литвину Дмитру Івановичу - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки" НАН України;

Шеремет Ярині Олександрівні - молодшому науковому співробітнику Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки" НАН України;

Красиленко Юлії Андріївні - інженеру 1-ї категорії Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки" НАН України;

за роботу "Економіко-екологічні основи розвитку природно-господарських систем особливо цінних природних територій":

Рубелю Олегу Євгеновичу - кандидату економічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України;

за роботу "Іменна словозмінна парадигма у сучасній турецькій мові":

Широкову Костянтину Володимировичу - кандидату філологічних наук, науковому співробітнику Українського мовно-інформаційного фонду НАН України;

за роботу "Моделювання випадкових процесів та полів із даною точністю та надійністю":

Розорій Ірині Василівні - кандидату фізико-математичних наук, асистенту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

за роботу "Пошук нових біологічно активних сполук з практично корисними властивостями на основі прохідних хінонів":

Стасевич Марині Володимирівні - кандидату хімічних наук, асистенту Національного університету "Львівська політехніка";

за роботу "Прогресивні технології та математичне забезпечення для моделювання, оптимізації та інтелектуальної автоматизації процесів виготовлення й експлуатації деталей авіадвигунів нового покоління":

Богуслаєву Олександру В'ячеславовичу - кандидату технічних наук, провідному інженеру Відкритого акціонерного товариства "Мотор Січ";

Олійнику Андрію Олександровичу - кандидату технічних наук, старшому викладачу Запорізького національного технічного університету;

Павленку Дмитру Вікторовичу - кандидату технічних наук, доценту Запорізького національного технічного університету;

Субботіну Сергію Олександровичу - кандидату технічних наук, доценту Запорізького національного технічного університету;

за роботу "Фінансове право в ринкових системах":

Ковальчуку Андрію Трохимовичу - доктору юридичних наук, професору Київського університету ринкових відносин;

за роботу "Розробка ефективного способу кріоконсервування ооцитів миші і корови":

Саліній Аллі Сергіївні - кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту тваринництва НААН України;

за роботу "Науково-методологічне забезпечення обліку орендних операцій аграрних підприємств":

Братчук Людмилі Михайлівні - кандидату економічних наук, старшому науковому співробітнику Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" НААН України;

за роботу "Розробка інноваційних науково-виробничих заходів по створенню високоефективних функціонально-стабільних універсальних зернових сепараторів з підвищеною продуктивністю та якістю технологічних процесів":

Харченку Сергію Олександровичу - кандидату технічних наук, доценту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

Бердихіну Вадиму Вікторовичу - кандидату технічних наук, доценту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

Абдуєвій Фаріді Магомедівні - асистенту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

за роботу "Шляхи вдосконалення розвитку іноземного інвестування сільськогосподарських підприємств в умовах ринку":

Клєцовій Наталії Володимирівні - старшому викладачу Сумського національного аграрного університету.

2. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України забезпечити виготовлення дипломів лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2010 рік та виплату лауреатам грошової частини Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

3. Управлінню кадрів Апарату Верховної Ради України забезпечити оформлення і вручення дипломів лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

Вручення дипломів та відповідної грошової частини лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок приурочити до Дня науки.

 

Голова Верховної Ради України 

В. ЛИТВИН 

Опрос