Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О современном состоянии, заданиях и дальнейших перспективах преодоления последствий Чернобыльской катастрофы (24-тая годовщина Чернобыльской катастрофы)

Проект постановления Верховной Рады Украины от 29.03.2010 № 6238
Дата рассмотрения: 19.05.2010 Карта проходжения проекта

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про сучасний стан, завдання і подальші перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (24-ті роковини Чорнобильської катастрофи)

Розглянувши сучасний стан подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, Верховна Рада України відзначає, що прийняті парламентом законодавчі акти, спрямовані на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, загалом відіграли позитивну роль.

Водночас Верховна Рада України звертає увагу Кабінету Міністрів України на відсутність системної діяльності центральних органів виконавчої влади із забезпечення соціально-економічних, організаційних умов і гарантій у сфері соціального захисту постраждалого населення, відродження та розвитку радіоактивно забруднених територій, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, а також на недостатнє дотримання рекомендацій парламенту, що містяться в постановах Верховної Ради України за підсумками щорічних парламентських слухань з чорнобильських питань.

У зв'язку із щорічним скороченням обсягів фінансування заходів, передбачених Законом України "Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки", не в повному обсязі виконуються зобов'язання щодо забезпечення соціальних прав і гарантій постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які їм надано відповідно до законодавства.

Найбільше соціально-психологічне напруження серед населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, викликає різке скорочення фінансування надання спеціалізованої медичної допомоги, забезпечення безоплатними ліками та житлом, відсутність оптимальної та прозорої системи організації оздоровлення.

Фінансування заходів щодо комплексного медико-санітарного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється лише на 14 відсотків мінімальної потреби, яку визначено Загальнодержавною програмою подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки.

Незадовільним залишається стан забезпечення за рецептами лікарів безоплатними ліками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. За постійного зростання цін на ліки не виконані рекомендації минулорічних парламентських слухань щодо збільшення у 2009 році бюджетних видатків на ці цілі та вдосконалення системи забезпечення ліками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

До цього часу не виконані рекомендації підпункту 1 пункту 1 Постанови Верховної Ради України від 20 квітня 2007 року N 975-V "Про стан, заходи і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (21-ші роковини Чорнобильської катастрофи)" щодо вдосконалення норм Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Як наслідок, у зв'язку з невідповідністю розмірів компенсаційних виплат, доплат та допомоги, встановлених відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", розмірам, які встановлені постановами Кабінету Міністрів України, продовжує зростати кількість позовів постраждалих громадян до судових органів, які частково задовольняються. Таким чином, одержувачі вищезазначених компенсаційних виплат, доплат та допомоги поставлені в нерівні умови - частина з них одержує соціальну підтримку від держави на підставі судових рішень, більшість - відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, значно нижчу за розміром.

Особливу тривогу викликає ситуація, що склалася останнім часом з виплатою компенсації сім'ям з дітьми та організацією безоплатного харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. У дошкільних та шкільних навчальних закладах на радіоактивно забруднених територіях не забезпечено харчування потерпілих дітей відповідно до фізіологічних норм.

Невідкладним є завдання законодавчого вдосконалення системи пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, насамперед механізму нарахування пенсій, що призначаються відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

У 2009 році забезпечено житлом 351 сім'ю громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за рахунок придбаного житла державною іпотечною установою, однак на початок 2010 року на квартирному обліку залишаються 39426 сімей постраждалих громадян, із них 10312 сімей інвалідів. Разом з тим Законом України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" взагалі не передбачалося фінансування бюджетної програми "Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", що суперечить Закону України "Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки".

Актуальними залишаються проблеми забезпечення путівками на оздоровлення дорослих і дітей, якості надання санаторно-курортних послуг, виплати компенсації вартості санаторно-курортного лікування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Зменшення фінансування за бюджетною програмою "Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення" зумовило зупинення впровадження комплексу протирадіаційних заходів на цих територіях та скорочення у 2 рази чисельності фахівців-радіологів в областях.

Природно-техногенний комплекс - "Чорнобильська АЕС - об'єкт "Укриття" - зона відчуження" досі залишається епіцентром Чорнобильської катастрофи.

Виходячи з наявного фінансування, уповноважені центральні органи виконавчої влади забезпечують дотримання вимог законодавства із забезпечення функціонування системи захисту населення та довкілля від впливу зони відчуження, виконання заходів із створенням нових та експлуатації діючих виробництв щодо поводження з техногенними відходами, їх інфраструктурного забезпечення, забезпечення бар'єрних функцій та практичної реабілітації екосистем зони відчуження.

Проблемні питання, що виникають на майданчику Чорнобильської АЕС у зв'язку із залишковим принципом фінансування відповідних бюджетних програм, постійно перебувають у центрі уваги Верховної Ради України та її Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи..

За ініціативи парламенту Кабінетом Міністрів України протягом 2009 року прийнято цілий ряд постанов та розпоряджень, якими:

врегульовано ритмічність та збільшено обсяги фінансування у 2009 році бюджетних програм щодо забезпечення сталої та безпечної діяльності Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" (далі - ДСП "ЧАЕС") та інших підприємств зони відчуження, а також місцевого бюджету міста Славутича;

забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам ДСП "ЧАЕС" у розмірі, не нижчому від середньої заробітної плати працівників відповідних професій та посад на діючих атомних електростанціях України;

поновлено діяльність Міжвідомчої комісії з комплексного розв'язання проблем Чорнобильської АЕС;

розпочато фінансування з Державного фонду поводження з радіоактивними відходами;

здійснено підготовчі заходи щодо внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні" (далі - ЧФУ) щодо збільшення внеску України до ЧФУ;

визначено алгоритм щодо вирішення питання пільгового пенсійного забезпечення осіб, які постійно працюють на території зони відчуження;

виділено кошти на відшкодування Пенсійному фонду України виплати та доставки пенсій особам, яким вона призначена на пільгових умовах, до отримання права на пенсію за віком тощо.

Незважаючи на систематичне недофінансування видатків бюджетних програм на підтримку у безпечному стані енергоблоків ЧАЕС та об'єкта "Укриття", а також заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків та поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС, завдяки організації ефективної взаємодії та координації діяльності Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, ДСП "ЧАЕС", Груп управління міжнародними проектами, міської ради Славутича, "Атомпрофспілки", тісній співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку протягом 2007-2009 років відбулися конкретні та вагомі позитивні зрушення щодо зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Виходячи з того що подолання наслідків Чорнобильської катастрофи є одним з головних пріоритетів державної політики, Верховна Рада України постановляє:

1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

1) проаналізувати стан виконання Закону України "Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки" та Рекомендацій парламентських слухань на тему "Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи", схвалених Постановою Верховної Ради України від 21 травня 2009 року N 1368-VI, і з урахуванням підсумків проведеного аналізу подати до 1 березня 2011 року на розгляд Верховної Ради України законопроект про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2012-2016 роки;

2) забезпечити виконання підпункту 1 пункту 1 Постанови Верховної Ради України від 18 квітня 2008 року N 276-VI "Про стан, заходи і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (21-ші роковини Чорнобильської катастрофи" щодо внесення змін до законів України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи";

3) до 1 червня 2010 року подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні" щодо збільшення внеску України до ЧФУ;

4) при розробці проекту закону про Державний бюджет України на 2011 рік передбачити:

а) приведення у відповідність із Законом про Державний бюджет України на 2010 спеціалізованої медичної допомоги, забезпечення безоплатними ліками та житлом, викликає різке Законами України "Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки", "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему", "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами" видатків за бюджетними програмами, фінансування за якими здійснюється у значно нижчих розмірах, ніж передбачено цими законами, а саме:

"Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

"Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення";

"Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

"Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС";

"Підтримка екологічно безпечного стану в зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення";

"Заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків та поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС";

"Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми "SIP";

"Внесок України до Рахунка ядерної безпеки ЄБРР";

"Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи".

У відповідних бюджетних призначеннях за вищезазначеними програмами передбачити капітальні видатки;

б) збільшення видатків за бюджетними програмами:

"Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

"Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безоплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

"Щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

збільшення обсягу видатків міжбюджетних трансфертів на безоплатне придбання ліків та зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, порівняно з 2009 роком;

виділення бюджетних коштів на реалізацію Чорнобильської будівельної програми в обсязі, передбаченому Законом України "Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки";

проведення індексації пенсій, призначених згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", відповідно до індексу інфляції та зростання цін;

не допускати зниження рівня пенсійного забезпечення працюючих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

в) забезпечення достатнього обсягу фінансової підтримки бюджету міста Славутича за рахунок коштів Державного бюджету України та видатків на реалізацію пункту 5 "Соціальне забезпечення" завдань, визначених Першочерговими заходами Закону України "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему";

г) річний кошторис видатків на утримання державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина N 5" з безумовним дотриманням вимог пункту 4 статті 13 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" та з повним урахуванням річної потреби у бюджетному фінансуванні цього закладу для забезпечення спеціалізованого медичного обслуговування працівників ДСП "ЧАЕС" та жителів міста Славутича;

г) фінансування за окремими кодами бюджетної класифікації програм стосовно:

забезпечення ліками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

заходів щодо впорядкування територій у нижній течії річки Прип'ять та загальнозоологічному заказнику загальнодержавного значення "Чорнобильський спеціальний";

5) забезпечити у повному обсязі фінансування внесків України до ЧФУ та Рахунку ядерної безпеки ЄБРР;

6) забезпечити організацію підготовки державних заходів до 25-х роковин Чорнобильської катастрофи, визначених підпунктом 21 пункту 1 Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи", схвалених Постановою Верховної Ради України від 21 травня 2009 року N 1368-VI;

7) на виконання Україною міжнародних зобов'язань відповідно до Меморандуму про взаємопорозуміння між Урядом України і урядами країн "Великої сімки" та Комісією Європейського Співтовариства щодо закриття Чорнобильської АЕС від 20 грудня 1995 року здійснити до 10-ї річниці закриття станції невідкладні заходи щодо:

введення в експлуатацію промислового комплексу з перероблення твердих радіоактивних відходів;

завершення вивантаження відпрацьованого ядерного палива з енергоблока N 3 Чорнобильської АЕС;

створення комплексу з виробництва залізобетонних контейнерів і металевих бочок для транспортування та зберігання/захоронення радіоактивних відходів;

остаточного узгодження строків виконання міжнародних та вітчизняних проектів, у тому числі нового сховища відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу;

подальшого підсилення ролі України в роботі Груп управління міжнародними проектами та забезпеченні стабільного менеджменту робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему";

продовження роботи з країнами-донорами щодо наповнення коштами ЧФУ та Рахунка ядерної безпеки ЄБРР;

забезпечення досягнення цілей та дієвого контролю за виконанням міжнародних проектів, що реалізуються на майданчику Чорнобильської АЕС, насамперед за проектами нового безпечного конфайнменту (НБК) та нового сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2);

8) прискорити реалізацію Концепції створення нового багатоцільового дослідницького ядерного реактора, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року N 1299-р, з метою ефективного використання висококваліфікованого трудового ресурсу ДСП "ЧАЕС", Державної науково-дослідної установи "Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології", а також підприємств та установ інфраструктури міста Славутича;

9) завершити проведення в Україні скринінгового обстеження осіб групи ризику з метою виявлення раку щитовидної залози та на основі його результатів запровадити з 2011 року систему раннього виявлення патології щитоподібної залози;

10) відновити структурні підрозділи радіологічних служб і обласних радіологічних лабораторій, що здійснюють контроль вмісту радіонуклідів у сільськогосподарській продукції, яка виробляється на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та вжити заходів для унеможливлення виробництва радіоактивно забрудненої продукції;

11) розглянути питання розробки плану заходів щодо запобігання лісових пожеж, підтримки екологічно безпечного стану лісових угідь, утилізації і використання деревинної сировини лісових угідь у зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення;

12) забезпечити виконання берегоукріплювальних і днопоглиблювальних робіт у межах національного природного парку "Прип'ять-Стохід" та на річці Десна відповідно до Комплексної програми захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод на період до 2010 року та прогноз до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 року N 901;

13) забезпечити здійснення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виходячи з пріоритету медичних і екологічних показників;

14) розглянути питання про створення умов для зберігання та експонування виявлених та врятованих на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення історико-етнографічних предметів, археологічних пам'яток, архівних документів та інших культурних цінностей з метою їх збереження та внесення до Музейного фонду України і Національного архівного фонду України, а також про надання приміщення для створення історико-етнографічного музею;

15) забезпечити функціонування Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

16) забезпечити виконання підпункту 22 пункту 1 Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи", схвалених Постановою Верховної Ради України від 21 травня 2009 року N 1368-VI, щодо надання в установленому порядку статусу національної Державній установі "Науковий центр радіаційної медицини" Національної академії медичних наук України;

17) забезпечити завершення будівництва патолого-анатомічного корпусу і господарського блоку та реконструкцію першої черги реабілітаційного центру Державної установи "Науковий центр радіаційної медицини" Національної академії медичних наук України;

18) винайти можливість придбання для клініки Державної установи "Науковий центр радіаційної медицини" Національної академії медичних наук України медичного обладнання - магнітно-резонансного томографа.

2. Кабінету Міністрів України до 1 листопада 2010 року поінформувати Верховну Раду України про хід виконання цієї Постанови.

3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

____________

Опрос