Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств относительно нарушения требований законодательства Украины при отчуждении пакетов акций, находящихся в государственной собственности, акционерных обществ в отрасли сельскохозяйственного машиностроения в связи с деятельностью ОАО "Лізингова компанія "Украгромашінвест", а также выяснения обстоятельств доведения до банкротства ОАО "Херсонські комбайни"

Проект постановления Верховной Рады Украины от 05.03.2010 № 6155
Дата рассмотрения: 05.03.2010 Карта проходжения проекта

 

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин щодо порушення вимог законодавства України при відчуженні пакетів акцій, що перебувають у державній власності, акціонерних товариств у галузі сільськогосподарського машинобудування у зв'язку з діяльністю ВАТ "Лізингова компанія "Украгромашінвест", а також з'ясування обставин доведення до банкрутства ВАТ "Херсонські комбайни"

Заслухавши та обговоривши Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин щодо порушення вимог законодавства України при відчуженні пакетів акцій, що перебувають у державній власності, акціонерних товариств у галузі сільськогосподарського машинобудування у зв'язку з діяльністю ВАТ "Лізингова компанія "Украгромашінвест", а також з'ясування обставин доведення до банкрутства ВАТ "Херсонські комбайни" постановляє:

1. Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин щодо порушення вимог законодавства України при відчуженні пакетів акцій, що перебувають у державній власності, акціонерних товариств у галузі сільськогосподарського машинобудування у зв'язку з діяльністю ВАТ "Лізингова компанія "Украгромашінвест", а також з'ясування обставин доведення до банкрутства ВАТ "Херсонські комбайни" (далі - Тимчасова слідча комісія) взяти до відома.

2. Тимчасовій слідчій комісії направити Звіт до Президента України, Прем'єр-міністра України.

3. Тимчасовій слідчій комісії направити Звіт до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України для його вивчення та відповідного реагування.

4. Звернути увагу Президента України, Кабінету Міністрів України, Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства промислової політики України, Фонду державного майна України, Рахункової палати, Головного контрольно-ревізійного управління України на дії заступника міністра промислової політики Падалко В. Г., які призвели до нецільового використання коштів, отриманих Відкритим акціонерним товариством "ЛК "Украгромашінвест" від продажу офшорній компанії "Interlink Overseas Corp Limited" власних акцій та від продажу іншим компаніям державних пакетів акцій, переданих до статутного фонду товариства, а також до втрати контролю з боку держави за діяльністю правління Відкритого акціонерного товариства "ЛК "Украгромашінвест" щодо відчуження державних пакетів акцій ВАТ, переданих до статутного фонду товариства, після проведення загальних зборів акціонерів в 2002 році. Крім того, неналежне виконання обов'язків заступника міністра промислової політики Падалко В. Г. сприяло розкрадання службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод" бюджетних коштів у сумі 4 млн. 147 тис. гривень.

5. Рахунковій палаті та Головному контрольно-ревізійному управлінню України провести перевірки Відкритого акціонерного товариства "Лізингова компанія "Украгромашінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод" і Відкритого акціонерного товариства "Херсонські комбайни" та дати правову оцінку щодо фактів, викладених у Звіті Тимчасової слідчої комісії.

6. Генеральній прокуратурі України та Міністерству внутрішніх справ України провести перевірки та дати правову оцінку діям заступника міністра промислової політики Падалко В. Г., колишнього Голови правління Відкритого акціонерного товариства "ЛК "Украгромашінвест" Хорошайлова С. В. та колишнього заступника Голови правління Колгана О. А., а також діям службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод" щодо фактів, викладених у Звіті Тимчасової слідчої комісії, та вжити відповідних заходів реагування.

7. Припинити повноваження Тимчасової слідчої комісії.

8. Тимчасовій слідчій комісії опублікувати Звіт Тимчасової слідчої комісії у газеті "Голос України".

9. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

 

Голова Верховної Ради України

 

ТИМЧАСОВА СЛІДЧА КОМІСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
з питань розслідування обставин щодо порушень вимог законодавства України при відчуженні пакетів акцій, що перебувають у державній власності, акціонерних товариств у галузі сільськогосподарського машинобудування у зв'язку з діяльністю Відкритого акціонерного товариства "Лізингова компанія "Украгромашінвест", а також з'ясування обставин доведення до банкрутства Відкритого акціонерного товариства "Херсонські комбайни"

(Постанова Верховної Ради України від 20 березня 2009 року N 1197-VІ)

Верховній Раді України

ЗВІТ
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин щодо порушення вимог законодавства України при відчуженні пакетів акцій, що перебувають у державній власності, акціонерних товариств у галузі сільськогосподарського машинобудування у зв'язку з діяльністю ВАТ "Лізингова компанія "Украгромашінвест", а також з'ясування обставин доведення до банкрутства ВАТ "Херсонські комбайни"

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування обставин щодо порушення вимог законодавства України при відчуженні пакетів акцій, що перебувають у державній власності, акціонерних товариств у галузі сільськогосподарського машинобудування у зв'язку з діяльністю ВАТ "Лізингова компанія "Украгромашінвест", а також з'ясування обставин доведення до банкрутства ВАТ "Херсонські комбайни" (далі -Тимчасова слідча комісія) утворена Постановою Верховної Ради України від 20 березня 2009 року N 1197-VI у складі 9-ти народних депутатів України.

Цим актом Тимчасовій слідчій комісії поставлено наступні завдання:

1) розслідувати обставини щодо порушень вимог законодавства України при відчуженні пакетів акцій, що перебувають у державній власності, акціонерних товариств у галузі сільськогосподарського машинобудування у зв'язку з діяльністю Відкритого акціонерного товариства "Лізингова компанія "Украгромашінвест";

2) з'ясувати обставини доведення до банкрутства Відкритого акціонерного товариства "Херсонські комбайни".

Усвідомлюючи суспільну важливість поставлених перед Комісією завдань Комісія приступила до роботи з моменту прийняття відповідної постанови.

За час роботи ТСК встановлено наступні факти та відомості:

1. Створення ВАТ "ЛК "Украгромашінвест" та передання пакетів акцій з власності держави у власність ВАТ "ЛК "Украгромашінвест"

ВАТ "Лізингова компанія "Украгромашінвест" була створена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.97 року N 1144 "Про лізингову компанію "Украгромашінвест".

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.98 N 286 "Питання лізингової компанії "Украгромашінвест" був затверджений Статут Компанії та перелік державних пакетів акцій 19 відкритих акціонерних товариств розміром 26 % статутного фонду, які передбачалось передати Компанії для формування її статутного фонду (додаток N 2). У результаті передачі Фондом державних пакетів акцій підприємств сільськогосподарського машинобудування статутний фонд Компанії був сформований у розмірі 20,0 млн. грн. (100 % акцій у власності КМУ). Державні пакети акцій передавалися в статутній капітал Відкритого акціонерного товариства "Украгромашінвеста" на умовах заборони їх відчуження.

Створення такого холдингу не було ефективним та створило умови для прихованої приватизації підприємств без здійснення безпосереднього контролю з боку держави. Згідно з законодавством України пакети акцій підприємств, які вносяться до статутного фонду іншого державного відкритого акціонерного товариства, належать вже не державі, а цьому відкритому акціонерному товариству. Правом розпорядження такими пакетами акцій отримує правління товариства, яке обмежене виключно необхідністю погодження їх продажу з загальними зборами товариства чи з спостережною радою.

Згідно з положеннями статті 1 Закону України "Про приватизацію державного майна" приватизація державного майна - це відчуження майна, що перебуває у державній власності, і майна, що належить Автономній Республіці Крим. Отже, норми цього закону не поширюються на продаж пакетів акцій підприємств, власником яких є не держава, а інше відкрите акціонерне товариство.

Посадовими особами, які розробили та погодили створення Відкритого акціонерного товариства "ЛК "Украгромашінвест", а також визначили, пакети акцій яких державних підприємств будуть передані до статутного фонду Украгромашінвесту, були міністр промислової політики (В. Гурєєв), міністр фінансів (І. Мітюков), міністр економіки (В. Суслов) та посадовими особами ФДМУ (В. Крюков та Васильєв). Постанова була прийнята Кабінетом міністрів України та підписана В. Пустовойтенко.

2. Збільшення статутного фонду ВАТ "ЛК "Украгромашінвест" та продаж 49 % акцій іноземному інвестору

Першим етапом прихованої приватизації без здійснення безпосереднього контролю з боку держави став продаж акцій 49 % акцій Відкритого акціонерного товариства "ЛК "Украгромашінвест" офшорній компанії.

Через кілька місяців після створення Украгромашінвесту Постановою "Питання лізингової компанії "Украгромашінвест" від 22.12.99 року N 2347 Кабінет Міністрів України прийняв рішення про збільшення розміру статутного фонду Компанії до 58,3 млн. грн..

З метою збереження у державній власності контрольного пакета акцій Компанії (50 % плюс одна акція), за дорученням Уряду, Фонд державного майна додатково вніс до статутного фонду Компанії 18 державних пакетів акцій підприємств сільгоспмашинобудування (додаток N 3). Таким чином, до статутного фонду Компанії було передано 37 державних пакетів акцій відкритих акціонерних товариств. Внесення 18 державних пакетів акцій було здійснено без затвердження відповідного рішення Постановою КМ України, а також не було внесено зміни в Постанову Кабінету Міністрів України від 7 березня 1998 р. N 286. (Внесення пакетів акцій до статутного фонду Відкритого акціонерного товариства "ЛК "Украгромашінвест" здійснювалось на підставі розпоряджень Прем'єр-міністра України В. Пустовойтенка та листів ФДМУ).

Збільшення статутного фонду та продаж 49 % акцій офшорній компанії, діяльність якої згідно з висновками Антимонопольного комітету України ніколи не була пов'язана з випуском сільськогосподарської техніки та яка не мала іншого персоналу крім директора, було першим кроком для створення умов прихованого продажу ліквідних державних активів.

Постанова "Питання лізингової компанії "Украгромашінвест" від 22.12.99 року N 2347 була прийнята Кабінетом міністрів України та підписана першим віце-прем'єром України А. Кінахом. Погодження було отримано від Мінпромполітики (В. Гурєєв), ФДМУ, Мінекономіки (В. Роговий), Мінфіна (І. Мітюков), Мінагропрома (Ю. Лузан) та Національного агентства з управління державними корпоративними правами (О. Таранов).

3. Визначенні іноземного інвестора та оцінка вартості пакету акцій ВАТ "ЛК "Украгромашінвест"

За ініціативою заступника міністра промислової політики Падалко В. Г. збільшення статутного фонду передбачалося за рахунок залучення в установленому порядку недержавних інвестицій та закріплення державній власності пакета акцій Компанії у розмірі 50 % плюс одна акція. На виконання вказаної постанови Компанія здійснила додаткову емісію акцій та зареєструвала її в ДКЦПФР.

Розміщення акцій у розмірі 49,92 % статутного фонду Компанії було здійснено шляхом укладення договору між ВАТ "ЛК "Украгромашінвест" та нерезидентом України - офшорною компанією "Interlink Overseas Corp.Ltd". Визначення інвестора ВАТ "ЛК "Украгромашінвест" також проводилося заступником міністра промислової політики Падалко В. Г. та відбувалося непрозоро без проведення конкурсу, а рішення щодо залучення інвестором саме офшорної компанії "Interlink Overseas Corp.Ltd" не було жодним чином аргументовано. Крім того, не було проведено незалежну оцінку вартості 49,92 % акцій ВАТ "ЛК "Украгромашінвест" до продажу їх офшорній компанії, внаслідок чого остання придбала їх лише за 29 мільйонів гривень. Підписка на акції Компанії була завершена 22 вересня 2000 р. Результати підписки були затверджені загальними зборами акціонерів Компанії, які відбулися 25 вересня 2000 р.

4. Скасування пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1999 р. N 2347

Згідно з пунктом 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1999 р. N 2347 "Питання лізингової компанії "Украгромашінвест" в редакції, що діяла до 2004 року, 50 % статутного фонду плюс одна акція відкритого акціонерного товариства "Лізингова компанія "Украгромашінвест" закріплюється у державній власності терміном до 5 років. Але, цей пункт було скасовано згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 р. N 1193. Зазначене питання було ухвалене без надання пояснювальної записки, що є порушенням пункту 16 Постанови КМ України "Про затвердження Тимчасового реґламенту Кабінету Міністрів України" N915 від 05.06.2000 року.

Постанова N 1193 від 08.09.2004 року була прийнята Кабінетом міністрів України та підписана прем'єр-міністром України В. Януковичем. Погодження проекту постанови були отримані від виконуючого обов'язки Міністра економіки Першина В. Л., Голови Антимонопольного комітету Костусєва О. О., Міністра юстиції Лавриновича О. В. та Міністра промислової політики Неустроєва О. Л..

5. Нецільове використання коштів, отриманих ВАТ "Лізингова компанія "Украгромашінвест" від іноземного інвестора

Використання коштів, отриманих ВАТ "Лізингова компанія "Украгромашінвест" від компанії "Interlink Overseas Corp.Ltd" було нецільовим, що підтверджується Актом КРУ в місті Києві N13-30/377 від 27.06.2006 року, згідно з яким кошти отримані для формування статутного капіталу від інвестора на фінансування виробництва сільгосптехніки з подальшою передачею її у фінансовий лізинг Компанією не використовувались.

Так, у 2001 році керівництвом компанії було протиправно привласнено грошові кошти в сумі 29100000 гривень, які надійшли від офшорної компанії "Interlink Overseas Corp Limited", в якості оплати за проданий пакет акцій ВАТ "ЛК "Украгромашінвест" розміром 49 %. Вказані кошти в сумі 28084700 грн. керівництвом компанії було перераховано на рахунок ДП "Укрпілар" з призначенням платежу: за нафтопродукти згідно договору від 22.09.2000 N 011. Проте, ДП "Укрпілар" не було виконано умови договору та нафтопродукти до ВАТ "ЛК "Украгромашінвест" поставлено не було.

Необхідно зазначити, що представником в Україні офшорної компанії "Interlink Overseas Corp Limited" і офшорної компанії "Піллар" (засновник ДП "Укрпіллар") була одна особа, а саме: громадянин Ізраїлю Урі Бідер. Отже, є всі підстави стверджувати, що кошти, отримані ВАТ "ЛК "Украгромашінвест" від "Interlink Overseas Corp Limited" було перераховано компанії, безпосередньо пов'язаній з останньою.

В подальшому, ВАТ "ЛК "Украгромашінвест" був укладений договір N 125 від 10.10.2003 з ТОВ "Виробнича компанія "Протон" на розробку та впровадження для компанії комплексного управління Холдингом. Цей програмний продукт представляє собою кілька сторінок друкованого тексту, але загальна вартість робіт згідно договору становить 38500000 грн. Станом на липень 2009 року місцезнаходження цього програмного продукту невідоме.

У 2004 р. між Компанією, ТОВ "Виробнича компанія "Протон" та ДП "Укрпілар" укладено договір про заміну сторін щодо прийняття останнім прав та обов'язків Лізингової компанії по договору N 125 від 10.10.2003.

Згідно з договором від 10.12.2003 N 130, укладеним між Компанією та ДП "Укрпілар" права Компанії по договору N 125 від 10.10.2003 та зобов'язання в частині погашення вартості робіт Компанії перед ТОВ "Виробниче об'єднання "Протон" було передано ДП "Укрпілар".

Згідно з актом приймання-передачі виконаних робіт від 14.03.2005 по договору від 10.10.2003 N 125 ТОВ "Виробнича компанія "Протон" виконало роботу на користь ДП "Укрпілар" по розробці і впровадженню в сферу господарської діяльності, визначеного замовником - ВАТ "Украгромашінвест" - комплексної системи управління Холдингом. Вартість робіт склала 27 380 140 грн.

Тобто, дебіторська заборгованість ДП "Укрпілар" перед компанією, яка виникла за рахунок авансових платежів згідно з договорами купівлі-продажу нафтопродуктів на суму 27308270 грн. була погашена за рахунок зобов'язань, які виникли в ході виконання умов договору між Компанією та ТОВ "Протон".

Таким чином, правління ВАТ "ЛК "Украгромашінвест", за халатного відношення до власних обов'язків посадових осіб Спостережної ради товариства та Міністерства промислової політики України, фактично здійснили обмін половини корпоративних прав товариства на програмний продукт, який на цей час не використовується на підприємстві та місцезнаходження якого невідоме.

Згідно з умовами договору купівлі-продажу 49 % пакету акцій ВАТ "Украгромашінвест", кошти, отримані для формування статутного капіталу від інвестора - компанії "Interlink Overseas Corp Limited", повинні були бути витрачені на фінансування виробництва сільгосптехніки з подальшою передачею її у фінансовий лізинг Компанією, але вказані грошові кошти фактично були переведені на рахунки підконтрольних членам правління товариств, що підтверджується висновками Контрольно-Ревізійного Управління. Варто ще раз підкреслити, що Спостережна рада Компанії, не вчинила жодних дій для відновлення порушених прав держави. Крім того, всі зазначені вище дії були відомі прем'єр-міністру А. Кінаху та промислової політики В. Гурєєву, які також не вживали жодних заходів для захисту прав держави.

6. Розробка Міністерством промислової політики проекту Статуту, якій містив положення, що зменшували контроль держави за діями правління

12 квітня 2002 року було призначено проведення загальних зборів акціонерів Компанії. Міністерство промислової політики розробило проект змін до статуту ВАТ "ЛК "Украгромашінвест" та надіслало його Фонду державного майна України листом N 14/2-5-718 від 03.04.2002 року. Положення цього проекту передбачали обов'язкове погодження відчуження пакетів акцій державних підприємств, переданих до статутного капіталу ВАТ "ЛК "Украгромашінвест". Але, 09.04.2002 року Міністерство промислової політики листом N 14/3-3-759 (підписаний заступником міністра промислової політики Падалко В. Г.) відкликало попередній проект змін та направило Фонду нові пропозиції, які було розроблено за безпосередньою участю членів правління Відкритого акціонерного товариства "ЛК "Украгромашінвест". Положення нового проекту містили норми, які фактично дозволяли правлінню Компанії укладати договори купівлі-продажу пакетів акцій державних підприємств, переданих до статутного капіталу Компанії, без попереднього погодження з ФДМУ, Мінпромполітики та КМ України.

Як вбачається з пояснень Падалко В. Г., які містяться в матеріалах кримінальної справи N 49-1853, він відкликав попередній проект статуту в зв'язку з тим, що отримав вказівку Міністра промислової політики В. Гурєєва опрацювати проект статуту, розроблений на користь офшорної компанії "Interlink Overseas inc.".

Не зважаючи на те, що проект статуту не забезпечував належним чином захист інтересів держави, його було погоджено та направлено листом до ФДМУ.

7. Фальсифікація нової редакції Статуту Відкритого акціонерного товариства "ЛК "Украгромашінвест"

Представником держави на загальних зборах акціонерів, на яких було затверджено нову редакцію Статуту, що передбачав зменшення контролю з боку держави за діями правління ВАТ "ЛК "Украгромашінвест", був заступник міністра промислової політики Падалко В. Г., який діяв на підставі доручення ФДМ України та додатку до неї, в якому було закріплено завдання представника. На загальних зборах акціонерів Компанії було внесено зміни та доповнення до статуту Компанії. Згідно з протоколом загальних зборів представник держави не голосував за пункт 81 Статуту, положення якого і передбачали обмеження контролю з боку держави за діяльністю правління Компанії. Але, представник держави підтримав внесення змін в пункт 62 Статуту, що зменшило контроль держави за діями правління щодо відчуження пакетів акцій, переданих до статутного фонду товариства.

Реєстрацію нової редакції Статуту, в якій було сфальсифіковано пункт 82 (в новому Статуті містить положення пункту 81 Статуту в редакції 2001 року з врахуванням змін, які не було затверджено загальними зборами акціонерів), здійснювало правління Компанії в особі Голови правління Хорошайлова С. та Заступника Голови правління Колгана О..

Згідно з матеріалами реєстраційної справи, отриманої від Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, доручення на право подавати документи для реєстрації нової редакції Статуту Відкритого акціонерного товариства "ЛК "Украгромашінвест" було підписано заступником голови правління Колганом О. А..

Представник ВАТ "ЛК "Украгромашінвест" Медведев Ю. А. надав реєстратору витяг з Протоколу N 3 загальних зборів акціонерів ВАТ "ЛК "Украгромашінвест", який не відповідає за змістом Протоколу N 3 щодо затвердження змін до статуту, що зберігався в матеріалах Міністерства промислової політики України. Цей витяг з протоколу підписано Головою зборів, секретарем зборів та завірено заступником голови Правління ВАТ "ЛК "Украгромашінвест" Колганом О. А.. Крім того, представник надав реєстратору фальсифікований примірник Статуту, підписаний Головою зборів та Головою Правління товариства.

Таким чином, Хорошайлов С. В. та Колган О. А. здійснили фальсифікацію Статуту товариства, що стало другим кроком для відчуження ліквідних державних активів. Ці зміни до статуту призвели до втрати контролю з боку держави за діяльністю Компанії та стали підставою для завдання шкоди інтересам держави.

Спостережна рада Компанії, яку на той час очолював Падалко В. Г. також не вжила жодних заходів для відновлення порушених прав держави. Спостережна рада не направила в правоохоронні органи жодної заяви щодо фальсифікації Статуту товариства ні після проведення загальних зборів акціонерів товариства та реєстрації нової редакції Статуту, ні після укладання угод правлінням товариства на підставі повноважень, виписаних в сфальсифікованому Статуті.

8. Відчуження правлінням товариства пакетів акцій державних підприємств, які було передано до статутного фонду Відкритого акціонерного товариства "ЛК "Украгромашінвест"

До статутного фонду ВАТ "ЛК "Украгромашінвест" в числі інших були внесені державні пакети акцій відкритих акціонерних товариств "Білоцерківсільмаш", "Харківський тракторний завод ім. Орджонікідзе", "Херсонські комбайни", "Красилівський машинобудівний завод", "Ковельсільмаш", "Віра-Сервіс", "Фрегат", "Тернопільський комбайновий завод", "Рівнесільмаш", "Вінницький завод тракторних агрегатів", "Могилів-Подільський завод тракторних гідроагрегатів", "Гідросила" (всього 13 пакетів акцій).

Протягом 2004 року першим заступником голови правління ВАТ "ЛК "Украгромашінвест" Колганом О. А. зі статутного фонду ВАТ було незаконно відчужено вищезазначені пакети акцій.

Відчуження майна здійснено з порушеннями вимог Законів України "Про приватизацію державного майна", "Про господарські товариства" та статутних документів ВАТ "Лізингова компанія "Украгромашінвест". Зокрема, вилучення пакетів акцій із статутного фонду лізингової компанії було здійснено за відсутності рішень Кабінету Міністрів України про приватизацію перерахованих акціонерних товариств та загальних зборів акціонерів, а також без погодження із Фондом державного майна України, який, відповідно до Генеральної угоди від 08.08.00 N 1265, здійснював функції по управлінню 50 % державним пакетом акцій ВАТ "Лізингова компанія "Украгромашінвест".

Крім того, в актах прийому-передачі цінних паперів вищезазначених відкритих акціонерних товариств, укладених Фондом державного майна із ВАТ "ЛК "Украгромашінвест" передбачалось, що акції залишаються у державній власності до прийняття рішення про приватизацію майна компанії. Тобто, правління товариства не було наділено правом щодо розпорядження отриманими пакетами акцій.

Водночас, Указом Президента України від 9 лютого 2004 р. N 175 "Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції" передбачалось вилучення державних пакетів акцій, переданих до статутного фонду ВАТ "ЛК "Украгромашінвест" та їх приватизація на конкурсних засадах.

Як вже було зазначено, серед пакетів акцій, що були відчужено Правлінням Компанії, був пакет акцій ВАТ "Херсонські комбайни" у розмірі 50 % плюс 1 акція на користь офшорної корпорації "Katredas" (договір купівлі-продажу цінних паперів від 17 серпня 2004 року). Інші акції ВАТ "Херсонські комбайни" були продані Фондом державного майна у порядку, визначеному діючим на той час законодавством.

9. Доведення Відкритого акціонерного товариства "Херсонські комбайни" до банкрутства та вибір інвестора для відновлення платоспроможності боржника

У 2004 року за сприяння Фонду державного майна України корпорація "НВІГ "Інтерпайп" та її пов'язані підприємства змінили склад Спостережної ради та Правління ВАТ "Херсонські комбайни" без проведення загальних зборів акціонерів, як того вимагає ст. 159 Цивільного кодексу України та ст. 41 Закону України "Про господарські товариства". Головою Правління ВАТ "Херсонські комбайни" та Головою Спостережної Ради були призначені особи, які безпосередньо представляли інтереси Корпорації "НВІГ "Інтерпайп".

При новому правлінні фінансовий стан підприємства значно погіршився, внаслідок чого господарським судом Херсонської області було порушено справу N 5/115-6-05 про банкрутство ВАТ "Херсонські комбайни" за заявою однієї з підконтрольних фірм Корпорації, НВІГ "Інтерпайп" - ТОВ "Фірма "Стройкомплект".

Правління заводу не здійснило погашення боргу перед ініціюючим кредитором не зважаючи на те, що місячні грошові обороти ВАТ "Херсонські комбайни" значно перевищували суму заявленої заборгованості в 160 тис. гривень. Це свідчить про умисне доведення підприємства до банкрутства з метою виведення його активів на підконтрольне підприємство. Покарання за вчинення таких дій передбачено статтею 219 Кримінального кодексу України.

Зокрема, суд розпорядником майна призначив особу, яка була запропонована Корпорацією "НВІГ "Інтерпайп", а саме: Білодід Г. М., яка до цього моменту постійно представляла інтереси Корпорації "НВІГ "Інтерпайп" та пов'язаних структур, що підтверджується відповідними дорученнями.

В цей час, за адресою ВАТ "Херсонські комбайни" створюється окрема юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальність "Херсонський машинобудівний завод".

25 червня 2007 році господарський суд Херсонської області затверджує Мирову угоду, у відповідності із якою ТОВ "Херсонський машинобудівний завод" в обмін на практично все ліквідне майно банкрута зобов'язався погасити борги кредиторам впродовж трьох років.

Вибір інвестора для Відкритого акціонерного товариства "Херсонські комбайни" відбувався без проведення конкурсу та без належного обґрунтування необхідності в переведенні всіх активів ВАТ на користь інвестора. Крім того, Звіт оцінки майна Відкритого акціонерного товариства "Херсонські комбайни" викликає сумніви в незалежності та об'єктивності ТОВ "Регіональна оціночна компанія "Полтаваексперт", оскільки вартість майна, визначена оцінщиком, була в кілька разів менша за ринкову.

10. Виконання ТОВ "Херсонський машинобудівний завод" мирової угоди, за якою він отримав активи ВАТ "Херсонські комбайни"

В розпорядженні ТСК є докази того, що інвестор, Товариство з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод" не виконує власні зобов'язання за мировою угодою, на підставі якої він отримав ліквідне майно боржника, Відкритого акціонерного товариства "Херсонські комбайни". Отже, обмін активів виявився неефективним ні з точки зору оздоровлення боржника, ні з точки зору створення нового ефективного власника, оскільки в даний час Відкрите акціонерне товариство "Херсонські комбайни" знову заходиться у процедурі банкрутства за поданням УПФУ в Суворівському районі м. Херсона, а Товариство з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод" має значні проблеми зі збутом готової продукції та з виплатою заробітної платні працівникам.

11. Розкрадання бюджетних коштів посадовими особами Міністерства промислової політики України та ТОВ "Херсонський машинобудівний завод" у сумі 4 млн. 147 тис. грн.

07 листопада 2008 року між керівництвом ТОВ "Херсонський машинобудівний завод", в особі в.о. директора Пугачової Т. М., та Міністерством промислової політики, в особі заступника Міністра промислової політики Падалки В. Г., укладено договори N 44041/2 та N 44042/2 про створення кормозбирального комбайна МКС-250 продуктивністю 70 - 80 т/год. і зернозбирального комплексу КЗС-10 продуктивністю 10 - 12 кг/сек. для збирання зернових, кукурудзи та соняшнику.

Згідно з двосторонніми актами здавання - приймання науково-технічної продукції, ТОВ "Херсонський машинобудівний завод" розроблено, погоджено та затверджено технічне завдання, розроблено робочу конструкторську документацію та виготовлено дослідні зразки комбайнів КЗС-10 та МКС-250 і в особі в.о. директора ТОВ "Херсонський машинобудівний завод" Пугачової Т. М. передано, а Міністерством промислової політики, в особі заступника Міністра промислової політики-директора державного департаменту тракторного і сільськогосподарського машинобудування Саченка В. І. та директора департаменту фінансового-економічного забезпечення промисловості Кондрашова М. М., прийнято зазначену науково-технічну продукцію. На розрахунковий рахунок ТОВ "Херсонський машинобудівний завод" перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 5,4 млн. грн. (за договором N 44041/2 - 2,4 млн. грн., за договором N 44042/2 - 3 млн. грн.).

Але, фактично у повному обсязі виконано тільки технічне завдання на комбайни КЗС-10 та МКС-250, розроблення конструкторської документації не завершено у зв'язку із зупинкою в листопаді 2008 року роботи ТОВ "Херсонський машинобудівний завод", а техніка, указана в договорах та актах виконаних робіт, на території заводу відсутня.

При цьому посадовими особами ТОВ "Херсонський машинобудівний завод" з метою отримання бюджетних коштів, замість комбайна МКС-250 виставлено комбайн МКС-200, а замість комбайна КЗС-10 - комбайн КЗС-9-2.

Таким чином, посадові особи ТОВ "Херсонський машинобудівний завод" шляхом надання для підписання документів, у яких містяться неправдиві відомості про виконану роботу за договорами N 44041/2, N 44042/2 та представлення такої сільськогосподарської техніки, що не є предметом зазначених договорів, здали науково-технічну продукцію, а посадові особи Міністерства промислової політики шляхом неналежного виконання своїх обов'язків, що полягало в неперевірці фактів, зазначених в актах, прийняли науково-технічну продукцію.

Після надходження цільових бюджетних коштів на рахунок посадові особи ТОВ "Херсонський машинобудівний завод" здійснили розкрадання бюджетних коштів у сумі 4 млн. 147 тис. грн. шляхом переведення коштів на користь ТОВ Науково-виробниче підприємство "Білоцерківський МАЗ" та ТОВ "Сек'юріті груп".

На підставі статті 88 Регламенту Верховної Ради України, Тимчасова слідча комісія рекомендує Верховній Раді України:

1. Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин щодо порушення вимог законодавства України при відчуженні пакетів акцій, що перебувають у державній власності, акціонерних товариств у галузі сільськогосподарського машинобудування у зв'язку з діяльністю ВАТ "Лізингова компанія "Украгромашінвест", а також з'ясування обставин доведення до банкрутства ВАТ "Херсонські комбайни" (далі - Тимчасова слідча комісія) взяти до відома.

2. Направити Звіт до Президента України, Прем'єр-міністра України.

3. Направити Звіт до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України для його вивчення та відповідного реагування.

4. Звернути увагу Президента України, Кабінету Міністрів України, Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства промислової політики України, Фонду державного майна України, Рахункової палати, Головного контрольно-ревізійного управління України на дії заступника міністра промислової політики Падалко В. Г., які призвели до нецільового використання коштів, отриманих Відкритим акціонерним товариством "ЛК "Украгромашінвест" від продажу офшорній компанії "Interlink Overseas Corp Limited" власних акцій та від продажу іншим компаніям державних пакетів акцій, переданих до статутного фонду товариства, а також до втрати контролю з боку держави за діяльністю правління Відкритого акціонерного товариства "ЛК "Украгромашінвест" щодо відчуження державних пакетів акцій ВАТ, переданих до статутного фонду товариства, після проведення загальних зборів акціонерів в 2002 році. Крім того, неналежне виконання обов'язків заступника міністра промислової політики Падалко В. Г. сприяло розкрадання службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод" бюджетних коштів у сумі 4 млн. 147 тис. гривень.

5. Рахунковій палаті та Головному контрольно-ревізійному управлінню України провести перевірки Відкритого акціонерного товариства "Лізингова компанія "Украгромашінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод" і Відкритого акціонерного товариства "Херсонські комбайни" та дати правову оцінку щодо фактів, викладених у Звіті Тимчасової слідчої комісії.

6. Генеральній прокуратурі України та Міністерству внутрішніх справ України провести перевірки та дати правову оцінку діям заступника міністра промислової політики Падалко В. Г., колишнього Голови правління Відкритого акціонерного товариства "ЛК "Украгромашінвест" Хорошайлова С. В. та колишнього заступника Голови правління Колгана О. А., а також діям службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод" щодо фактів, викладених у Звіті Тимчасової слідчої комісії, та вжити відповідних заходів реагування.

7. Припинити повноваження Тимчасової слідчої комісії.

8. Опублікувати Звіт Тимчасової слідчої комісії у газеті "Голос України".

 

Народний депутат України, Голова Тимчасової слідчої комісії Ю. В. Одарченко

Народні депутати України В. Г. Крайній, В. П. Скубенко

Опрос