Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об отчете Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам реформирования Службы безопасности Украины и его законодательного обеспечения

Проект постановления Верховной Рады Украины от 24.06.2009 № 4714
Дата рассмотрения: 17.09.2009 Карта проходжения проекта

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань реформування Служби безпеки України та його законодавчого забезпечення

Заслухавши та обговоривши звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань реформування Служби безпеки України та його законодавчого забезпечення, утвореної Постановою Верховної Ради України від 19 березня 2009 року N 1156-VI, Верховна Рада України постановляє:

1. Звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань реформування Служби безпеки України та його законодавчого забезпечення прийняти до відома.

2. Продовжити роботу Тимчасової спеціальної комісії і визначити термін її діяльності - шість місяців з дня прийняття цієї постанови.

3. Визначити Комісію головною з підготовки і доопрацювання проекту Закону України "Про Службу безпеки України" (реєстр. N 4839 від 16.07.09) та законопроекту про внесення змін до чинних законів України, які пов'язані з прийняттям цього Закону.

4. Звіт Тимчасової спеціальної комісії про виконану роботу заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніше шестимісячного терміну з дня прийняття цієї Постанови.

5. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

 

Голова Верховної Ради України

В. ЛИТВИН

 

ЗВІТ
Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань реформування Служби безпеки України та його законодавчого забезпечення

Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України з питань реформування Служби безпеки України та його законодавчого забезпечення (далі - Комісія) утворена Постановою Верховної Ради України від 19 березня 2009 року N 1156-VI терміном на шість місяців у складі семи народних депутатів України, що представляють усі фракції парламенту.

Метою діяльності Комісії є законодавче забезпечення реформування Служби безпеки України та здійснення парламентського контролю за цим процесом.

Правовою основою реформування Служби безпеки України є Конституція України, Закон України "Про основи національної безпеки України", Указ Президента України "Про Стратегію національної безпеки України", Концепція реформування Служби безпеки України та Комплексна цільова програма реформування Служби безпеки України. Останні два документи схвалені рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, які введені в дію Указами Президента України від 20 березня 2008 року та від 20 березня 2009 відповідно.

Відповідно до зазначених актів, основними завданнями, які вирішуються в ході реформування, є:

- перетворення Служби безпеки із державного правоохоронного органу спеціального призначення на спеціальну службу сучасного зразка;

- поступова демілітаризація Служби безпеки із підвищенням рівня соціального захисту її співробітників;

- посилення демократичного цивільного контролю за діяльністю Служби безпеки України.

Комісія затвердила План роботи, в якому деталізувала напрямки своєї діяльності, визначила відповідальних членів Комісії, а також налагодила взаємодію зі Службою безпеки України.

Комісією проведено шість засідань, в яких брали участь всі члени Комісії, за рідким виключенням. Окремі засідання проведено за участі керівництва Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони та керівництва Служби безпеки України.

Реалізація завдань Комісії вимагає детального вивчення та глибокого аналізу сучасного стану функціонування і кадрового забезпечення Служби безпеки України. З цією метою до Служби направлено відповідні запити, а на засіданні Комісії заслухано інформацію Голови СБУ щодо ключових проблем її реформування. На даний час триває робота над узагальненням отриманих матеріалів і підготовкою відповідних законопроектів.

Попередні результати роботи Комісії дозволяють констатувати, що реформування Служби безпеки України здійснюється відповідно до затвердженої Радою національної безпеки і оборони України програми:

У сфері управління шляхом розмежування та у правовому відношенні закріплення функцій суб'єктів забезпечення національної безпеки, а також посилення ролі і відповідальності СБУ за забезпечення державної безпеки України.

У сфері контррозвідувальної діяльності - опрацьовується модель функціонування СБУ як спеціально уповноваженого національного контррозвідувального органу. Продовжується робота над проектом Національної контррозвідувальної стратегії.

У сфері захисту національної державності та боротьби з тероризмом - поглиблюється співробітництво зі спецслужбами та правоохоронними органами іноземних держав, продовжують реалізовуватися заходи із налагодження та розвитку співробітництва з антитерористичними структурами ЄС та РФ.

У сфері захисту економічних інтересів держави - корегуються пріоритетні завдання Служби безпеки України відповідно до основних напрямів її діяльності, впроваджуються нові підходи до організації контррозвідувального захисту економіки держави.

У сфері досудового слідства - завершується розробка Концепції вдосконалення системи судово-експертного та експертно-криміналістичного забезпечення оперативно-службової діяльності.

У сфері ресурсного забезпечення діяльності Служби безпеки України впроваджуються елементи програмно-цільового принципу, розробляється відповідна комплексна програма.

У сфері кадрової роботи та правового захисту особового складу СБ України розробляються професійно-кваліфікаційні характеристики за типовими посадами співробітників Служби безпеки України.

Разом з тим, попереднє вивчення вказує на те, що більш ефективному функціонуванню СБУ перешкоджає низка існуючих проблем і кризових явищ, пов'язаних перш за все, з надто затяжним у часі процесом реорганізації Служби, хронічним недофінансуванням і зниженням рівня соціального захисту її співробітників. Сьогодні заробітна плата оперуповноваженого СБУ помітно менша ніж для аналогічних посад у МВС, митних і податкових органах. За 2007-2008 рр. Службою надано всього 510 квартир, при цьому черга складає 5490 військовослужбовців, з них 1827 по Центральному управлінню. Саме з питаннями зарплати й житла в першу чергу пов'язані непоодинокі факти звільнення зі служби професійно підготовлених офіцерів, які не досягли пенсійного віку. Це має бути враховане парламентом і урядом під час формування бюджету Служби.

В таких умовах пошук стимулів для утримання в Службі кваліфікованих співробітників призвів до непропорційного збільшення (у співвідношенні 4:1) штатних посад старшого офіцерського складу проти посад молодшого офіцерського складу. На це Комісією звернуто увагу керівництва СБУ.

Потребує корегування кадрова політика в Службі, перш за все, у питані підбору й розстановки керівного складу. Існує необхідність посилення уваги до формування якісного кадрового резерву й попередньої перевірки кандидатів на придатність до керівництва колективами за діловими якостями, недопущення суб'єктивних впливів у цій роботі, призначень виходячи з особистих або політичних інтересів.

Суттєву роль у здійсненні Службою послідовної кадрової політики може зіграти посилення парламентського контролю при призначенні керівних кадрів. Відповідні механізми для цього передбачено у проекті нової редакції Закону України "Про Службу безпеки України" (реєстр. N 4839 від 16.07.09), який розглянуто й рекомендовано членами Комісії для внесення до Верховної Ради України (протокол засідання Комісії N 5 від 11.06.09). Його авторами є народні депутати Скибінецький О. М. (голова Комісії) та Самойленко Ю. П. (секретар Комітету з питань національної безпеки і оборони). Даний законопроект скерований на приведення діяльності СБУ у відповідність до вимог і потреб сьогодення, і має на меті забезпечити концентрацію зусиль Служби на головних напрямах попередження та нейтралізації загроз державній безпеці України.

Комісія вважає передчасною реалізацію поставленого Концепцією та Програмою реформування завдання перетворення СБУ на суто контррозвідувальний орган без правоохоронних функцій. Існуючі сьогодні загрози основам національної державності, на погляд членів Комісії, потребують максимальної концентрації зусиль протидії, ефективність якої буде знижена у випадку руйнування інтегрованої системи оперативних заходів і дізнання, що існує в Службі. Крім того, ст. 17 діючої Конституції України передбачає, що державна безпека України забезпечується лише правоохоронними органами та військовими формуваннями.

Тому в проекті нової редакції Закону України "Про Службу безпеки України", поряд з демілітаризацією Служби, пропонується зберегти її правоохоронний статус.

Комісія також здійснює роботу над підготовкою законопроекту про внесення змін і доповнень до чинних законів України, які регламентують діяльність Служби безпеки України і у зв'язку з її реформуванням потребують уточнення. Йдеться, зокрема, про зміни до кримінально-процесуального законодавства, законодавства про оперативно-розшукову діяльність, боротьбу з організованою злочинністю, про державні секрети, а також щодо прокурорського нагляду, конфіденційного співробітництва осіб зі Службою безпеки та ін.

На підставі вищевикладеного Комісія рекомендує Верховній Раді України:

1. Звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань реформування Служби безпеки України та його законодавчого забезпечення прийняти до відома.

2. Продовжити роботу Комісії і визначити термін її діяльності - шість місяців з дня заслуховування цього Звіту.

3. Визначити Комісію головною з підготовки і доопрацювання проекту Закону України "Про Службу безпеки України" (реєстр. N 4839 від 16.07.09) та законопроекту про внесення змін до чинних законів України, які пов'язані з прийняттям цього Закону.

4. Наступний звіт Комісії про виконану роботу заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніше шестимісячного терміну з дня прийняття рішення про продовження роботи Комісії.

 

Голова Комісії

О. Скибінецький

Опрос