Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (относительно деятельности парламентской оппозиции)

Проект постановления Верховной Рады Украины от 04.02.2008 № 1486
Дата рассмотрения: 04.02.2008 Карта проходжения проекта

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо діяльності парламентської опозиції)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Регламенту Верховної Ради України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., NN 23 - 25, ст. 202) такі зміни:

1. Доповнити Регламент Верховної Ради України новою главою 12-1 такого змісту:
Глава 12-1
ПАРЛАМЕНТСЬКА ОПОЗИЦІЯ

Стаття 67-1. Парламентська опозиція

Парламентською опозицією (далі - опозицією) вважається депутатська фракція, депутатські фракції у складі Верховної Ради України, що не входять до коаліції.

Стаття 67-2. Порядок утворення об'єднаної опозиції

Рішення про утворення об'єднаної опозиції ухвалюється опозиційними фракціями відповідно до визначених ними процедур й оформлюється відповідною заявою за підписами керівників фракцій, що утворили об'єднану опозицію.

Об'єднана опозиція вважається утвореною з моменту оголошення зазначеної заяви на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України.

Стаття 67-3. Права опозиції

Парламентська опозиція має право:

- скликати надзвичайну сесію Верховної Ради України, якщо така пропозиція підтримана не менше ніж 1/4 народних депутатів України від конституційного складу парламенту;

- скликати позачергове пленарне засідання, якщо така пропозиція підтримана не менше ніж 1/4 народних депутатів України від конституційного складу парламенту;

- формувати порядок денний одного пленарного дня кожного місяця чергової сесії Верховної Ради України, питання до якого включаються за поданням опозиції без обговорення і голосування;

- на представництво у керівництві Верховної Ради України та її органів;

- на утворення опозиційного уряду, інших допоміжних органів.

Стаття 67-4. Реалізація прав опозиції на пленарному засіданні Верховної Ради України

Парламентській опозиційній фракції чи об'єднаній опозиції надається право на співдоповідь при розгляді Верховною Радою України питань:

- про засади внутрішньої і зовнішньої політики України;

- про програму діяльності Кабінету Міністрів України;

- про стан виконання державного бюджету України;

- про відповідальність Кабінету Міністрів України;

- про загальнодержавну програму економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

- з інших питань порядку денного відповідно до цього Регламенту.

Парламентській опозиційній фракції чи об'єднаній опозиції надається право на виступ тривалістю до 10 хвилин з кожного питання порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України.

Зазначені права опозиції реалізуються на підставі заяви уповноваженого представника опозиційної фракції чи об'єднаної опозиції.

Стаття 67-5. Право на представництво у керівництві Верховної Ради України та її органах

Верховна Рада України обирає першого заступника Голови Верховної Ради України за поданням об'єднаної опозиції чи найбільш чисельної опозиційної фракції.

Голови парламентських комітетів до відання яких віднесені питання:

- регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України;

- судочинства та судоустрою;

- бюджету;

- законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

- боротьби з організованою злочинністю та корупцією;

- свободи слова та інформації;

- прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;

- охорони здоров'я, науки та освіти;

- соціальної політики;

- діяльності державних монополій, національних акціонерних компаній, управління державними корпоративними правами

обираються з числа народних депутатів, що належать до опозиційних фракцій за поданням уповноважених представників об'єднаної опозиції чи опозиційних фракцій.

Перші заступники голів комітетів, які належать до парламентської коаліції, обираються Верховною Радою України за поданням уповноважених представників об'єднаної опозиції чи опозиційних фракцій.

Обрання на керівні посади у парламентських комітетах здійснюється з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій у Верховній Раді України.

Голови, перші заступники голів,заступники голів, секретарі парламентських комітетів обираються списком без обговорення на пленарному засіданні відкритим поіменним голосуванням.

Стаття 67-6. Опозиційний уряд

Об'єднана парламентська опозиція чи найбільш чисельна опозиційна фракція можуть утворювати опозиційний уряд.

Кабінет Міністрів України надає інформацію та проекти урядових актів, що виносяться на розгляд Кабінету Міністрів України членам опозиційного уряду.

Опозиційний уряд:

- здійснює постійний моніторинг діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, їх посадових осіб;

- здійснює контроль за розробкою та виконанням державного бюджету України в межах парламентського контролю;

- готує альтернативні пропозиції щодо Програми діяльності Кабінету Міністрів України, актів Кабінету Міністрів України та оприлюднює їх у парламентських виданнях;

- розробляє альтернативні законодавчі пропозиції;

- розробляє альтернативні програми суспільного розвитку.

Уповноважений представник опозиційного уряду має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України. Представнику опозиційного уряду надається право на виступ на засіданні Кабінету Міністрів України тривалістю не менше п'ятнадцяти хвилин.

Опозиційний уряд має свій секретаріат, який утворюється у складі апарату Верховної Ради України у порядку встановленому для створення секретаріатів депутатських фракцій.

II. Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос