Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Разъяснение относительно расчетов прогнозируемых показателей эффективности инвестиционных программ субъектов хозяйствования в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг
Разъяснение от 28.06.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Роз'яснення щодо розрахунків прогнозованих показників ефективності інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 N 630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14.12.2012 N 381 затверджені Порядки розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 11.01.2013 N 97/22629 та вступили у дію з 01 лютого 2013 року (далі - Порядки).

Зазначеними Порядками встановлені обов'язкові форми додатків до інвестиційної програми, серед яких додаток 3 "Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми" передбачає у відповідності з постановою КМУ від 18.07.2012 N 684 та наказом Мінекономрозвитку від 13.11.2012 N 1279 здійснення розрахунків прогнозованих показників ефективності інвестиційної програми (чиста приведена вартість - NPV, внутрішня норма дохідності - IRR, дисконтований період окупності проекту - DPP та індекс прибутковості - PI).

1. Чиста приведена вартість (NPV) - це різниця між сумою дисконтованого потоку коштів (доходів) за період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми та сумою дисконтованих інвестиційних витрат, необхідних для реалізації (експлуатації) цього проекту/програми (1).

Чиста приведена вартість для цілей Порядку обчислюється при заданій ставці дисконтування із врахуванням того (у зв'язку із особливостями розрахунків та фактичних грошових потоків у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення), що на протязі реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми рух грошових коштів по витратах/надходженнях є нерівномірним та часто залежить від факторів нефінансового характеру, і тому дисконтуються як інвестиційні витрати, так і потік коштів (доходів) за період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми (приймається за амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми). Ставка дисконтування використовується при розрахунку терміну окупності і оцінці економічної ефективності інвестицій для дисконтування грошових потоків, тобто для перерахунку вартості потоків майбутніх доходів і витрат у вартість на даний момент. Враховуючи, що чинними нормативними актами не визначено уніфікованого підходу до розрахунку величини ставки дисконтування, то з метою створення єдиних умов для здійснення ліцензіатами розрахунків, що базуються на загальнодержавному орієнтирі щодо вартості грошових коштів на відповідний період, з урахуванням Положення про процентну політику Національного банку України, затвердженого постановою НБУ N 389 від 18.08.2004, Комісія рекомендує приймати за ставку дисконтування величину облікової ставки НБУ на момент здійснення таких розрахунків1.

____________
1 http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53647&cat_id=44580

Чиста приведена
вартість (NPV)

  

,

(1)

де n - період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми) у роках;

CFk - потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k-му році, грн.;

Опрос