Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об органах внутренних дел

Предложения Президента Украины к проекту закона Украины от 06.04.2015 № 2561
Дата рассмотрения: 29.07.2015 Карта проходжения проекта

ПРОПОЗИЦІЇ
до Закону України "Про органи внутрішніх справ"

Прийнятий Верховною Радою України 2 липня 2015 року Закон України "Про органи внутрішніх справ" не може бути підписаний, виходячи з такого.

Підтримуючи необхідність невідкладного проведення комплексного та системного реформування органів внутрішніх справ, слід зауважити, що запропонований Законом, який надійшов на підпис, підхід до функціональних та організаційних перетворень у названій сфері суперечить засадничим нормам Конституції України щодо здійснення виконавчої влади, унеможливлює дальше реформування системи органів внутрішніх справ з метою її наближення до сучасних європейських стандартів деполітизації діяльності правоохоронних органів.

В основу концепції Закону покладено закріплення на законодавчому рівні спрямування і координації Міністром внутрішніх справ України органів, які Законом відносяться до системи органів внутрішніх справ, а саме: Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності. Крім того, до системи органів внутрішніх справ Закон відносить і Національну гвардію України - військове формування (статті 1, 4, 7). Щодо таких органів Міністерство внутрішніх справ України згідно із Законом, зокрема, визначає пріоритетні напрями розвитку (пункт 2 статті 9).

Установлення Верховною Радою України шляхом прийняття Закону переліку центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, обмежує конституційні повноваження Кабінету Міністрів України і є перевищенням парламентом своїх повноважень. Згідно з Конституцією України саме Кабінет Міністрів України, реалізуючи конституційні повноваження з утворення, реорганізації та ліквідації центральних органів виконавчої влади, спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади (пункти 9 і 91 статті 116), визначає систему таких органів, порядок здійснення координації їх діяльності членами Кабінету Міністрів України.

Організація, повноваження та порядок діяльності Кабінету Міністрів України з цих питань визначені відповідно до статті 120 Конституції України Законом України "Про Кабінет Міністрів України".

Це ж стосується і положень Закону, що надійшов на підпис, якими визначаються основні завдання Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади, що утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики у відповідній сфері.

Тож зазначені вище питання мають бути вирішені не Верховною Радою України шляхом прийняття закону, а Кабінетом Міністрів України шляхом прийняття власних актів.

Це дасть змогу оперативно адаптувати сектор цивільної безпеки України до потреб держави та суспільства, забезпечувати посилення інституційної спроможності відповідних органів в умовах реальних загроз національній безпеці України та загроз державному суверенітету внаслідок порушення територіальної цілісності України, агресивних дій Росії, здійснюваних з метою знищення держави Україна і захоплення її території.

Крім того, це дасть змогу здійснювати необхідні заходи для запровадження безвізового режиму поїздок громадян України до держав - членів Європейського Союзу.

Що ж до інших питань діяльності органів внутрішніх справ, порушених у Законі, то вони потребують детального врегулювання у низці спеціальних законів України шляхом внесення до них відповідних змін.

Законом, що розглядається, передбачається існування у складі апарату Міністерства внутрішніх справ України підрозділу внутрішньої безпеки, безпосередньо підпорядкованого Міністрові внутрішніх справ України (стаття 18). Такий підрозділ діятиме з метою попередження, виявлення та припинення кримінальних, адміністративних правопорушень у професійній діяльності персоналу всіх органів внутрішніх справ, а також усунення загроз його життю або здоров'ю, що виникають внаслідок учинення протиправних посягань, пов'язаних із відповідною діяльністю.

Дія підпорядкованого Міністрові внутрішніх справ України механізму контролю персоналу органів внутрішніх справ суперечить європейським стандартам діяльності правоохоронних органів, принципам здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю правоохоронних органів відкритими демократичними методами.

Зокрема, це суперечить Закону України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави", яким визначено, що демократичний цивільний контроль здійснюється на основі розмежування функцій і повноважень політичного керівництва правоохоронною діяльністю та професійного управління правоохоронними органами, унеможливлення дублювання їхніх функцій, деполітизації контролю.

Демократичний шлях розвитку суспільства, який обрала Україна, вимагає гласності та відкритості у роботі правоохоронних органів. Саме такий підхід забезпечить реальне реформування цієї сфери та мінімізує випадки порушень законодавства правоохоронцями, зокрема випадки катувань.

Однак у Законі зафіксовано лише мету діяльності зазначеного підрозділу, але не визначено ні повноважень підрозділу чи його посадових осіб, ні способів реалізації повноважень (що вимагається частиною другою статті 19 Конституції України). Згідно зі статтею 5 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" підрозділ внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ України має право здійснювати оперативно-розшукову діяльність. Отже, задекларована в Законі, що надійшов на підпис, мета діяльності підрозділу внутрішньої безпеки досягатиметься, зокрема, шляхом ведення оперативно-розшукової діяльності, матеріали якої здебільшого за чинним законодавством є державною таємницею, що унеможливить відкритість для суспільства інформації про діяльність органів внутрішніх справ.

Ураховуючи викладене, пропоную Закон України "Про органи внутрішніх справ" відхилити як такий, що не відповідає Конституції та іншим законам України, створює загрози національній безпеці і обороноздатності держави, не відповідає стандартам демократичного цивільного контролю за діяльністю правоохоронних органів держави.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

Опрос