Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об организации оборонного планирования"

Предложения Президента Украины к проекту закона Украины от 22.12.2014 № 1547
Дата рассмотрения: 23.06.2015 Карта проходжения проекта

ПРОПОЗИЦІЇ
до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про організацію оборонного планування"

Прийнятий Верховною Радою України 2 червня 2015 року Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про організацію оборонного планування" не може бути підписаний з таких причин.

Комплексний характер загроз для національної безпеки України, суттєві зміни в геополітичному безпековому просторі вимагають кардинального перегляду існуючих механізмів планування у секторі безпеки і оборони, які б передбачали поєднання політичних, цивільних та військових спроможностей для ефективного врегулювання наявних і потенційних криз та забезпечення безпечного функціонування держави. Саме такий підхід відповідає принципам, задекларованим главами держав та урядів на Уельському саміті НАТО, щодо підвищення ефективності спільної безпеки і оборони шляхом застосування комплексного та всеосяжного підходу в різних аспектах подальшої діяльності Альянсу, у тому числі за рахунок запровадження нових ініціатив - Ініціативи поєднаних сил, Ініціативи з питань розвитку оборонного та безпекового потенціалу та Ініціативи взаємосумісності партнерів. Реформування сектору безпеки і оборони України вимагає запровадження універсальних механізмів планування для всієї системи забезпечення національної безпеки, уніфікації та унормування процедур міжвідомчого планування, що дозволить синхронізувати та гармонізувати розвиток усіх складових сектору безпеки і оборони, узгодити розподіл функцій і завдань суб'єктів цього сектору, організувати ефективну взаємодію між ними та оптимізувати видатки державного бюджету.

У контексті загальноєвропейських тенденцій розвитку інструментарію планування у секторі безпеки і оборони прийнята Верховною Радою України нова редакція Закону України "Про організацію оборонного планування" виглядає архаїчною, базується на чинному Законі і в частині визначення завдань, принципів та порядку здійснення оборонного планування не містить принципово нових підходів. Так, зокрема, предмет регулювання нової редакції Закону поширюється лише на сили оборони, що не відповідає цілям нової Стратегії національної безпеки України та потребуватиме розроблення додаткових законопроектів щодо унормування процесів планування у секторі безпеки, а також їх узгодження із процесами оборонного планування.

Закон не розв'язує проблеми неузгодженості між довгостроковим, середньостроковим і короткостроковим (бюджетним) плануванням та недосконалого механізму корегування й уточнення документів оборонного планування, які не дозволяють ефективно управляти обмеженими оборонними ресурсами.

Порівняно із чинним Законом України "Про організацію оборонного планування", Закон, що надійшов на підпис, зі складу документів довгострокового оборонного планування вилучає Стратегію національної безпеки України (яка згідно з чинним Законом визначається Президентом України у посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України). Такий підхід іде врозріз із нормами Конституції України, відповідно до якої Президент України є главою держави, гарантом державного суверенітету, забезпечує національну безпеку держави та здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави (стаття 102, пункти 1 і 17 частини першої статті 106). Звертаючись до Верховної Ради України з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України (пункт 2 частини першої статті 106 Конституції України), Президент України визначає, серед іншого, Стратегію національної безпеки України - довгострокову комплексну програму практичних дій щодо забезпечення захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз, яка має бути основою для комплексного планування діяльності органів державної влади у сфері оборони і національної безпеки (статті 1, 5 Закону України "Про організацію оборонного планування").

З огляду на зазначене, а також на те, що нова Стратегія національної безпеки України безпосередньо спрямована на реалізацію до 2020 року пріоритетів державної політики національної безпеки і реформ, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованою Законом України від 16 вересня 2014 року N 1678-VII, вилучення Стратегії національної безпеки України зі складу документів довгострокового оборонного планування є неприйнятним та таким, що не відповідає задекларованим Законом, що розглядається, завданням та основним принципам оборонного планування.

Крім того, Законом, що розглядається, передбачається, що Президент України безпосередньо затверджуватиме Воєнну доктрину України, Стратегічний оборонний бюлетень України, Державну програму розвитку Збройних Сил України. Інші ж державні цільові програми, спрямовані на розв'язання проблем у сфері оборони держави, розроблятимуться і затверджуватимуться в порядку, визначеному законодавством. Слід зазначити, що відповідно до статті 10 Закону України "Про державні цільові програми" загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля за поданням Кабінету Міністрів України затверджуються законом, а інші державні цільові програми за поданням державних замовників - Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, запропонований Законом, що розглядається, порядок розроблення, внесення та затвердження документів оборонного планування, на відміну від чинного Закону, обмежує участь Президента України (на якого Конституцією України покладено здійснення керівництва у сфері національної безпеки і оборони) у вирішенні питань оборони, зокрема пов'язаних із розвитком озброєння, військової і спеціальної техніки, інфраструктури.

Ураховуючи наведене, пропоную Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про організацію оборонного планування" відхилити.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

Опрос