Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" относительно упрощения прекращения юридических лиц

Предложения Президента Украины к проекту закона Украины от 11.02.2013 № 2121-1
Дата рассмотрения: 05.06.2014 Карта проходжения проекта

ПРОПОЗИЦІЇ
до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення припинення юридичних осіб"

Названий Закон України, прийнятий Верховною Радою України 13 травня 2014 року, не може бути підписаний, виходячи з такого.

1. Підпунктом 3 пункту 1 Закону, що розглядається, пропонується виключити із Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" частину другу статті 35, за якою з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи забороняється проведення державної реєстрації:

- юридичної особи, засновником (учасником) якої є юридична особа, щодо якої прийнято рішення про припинення;

- змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, про місцезнаходження юридичної особи.

У зв'язку з цим підпунктами 1, 2, 5, 6 і 7 пункту 1 Закону, що надійшов на підпис, із Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" також виключаються норми, які містять посилання на такі заборони (зміни до статей 25, 27, 38, 39 і 391).

Скасування зазначених заборон не узгоджується із Цивільним кодексом України.

Так, Цивільним кодексом України передбачено, що юридична особа може бути створена шляхом об'єднання осіб та (або) майна (частина перша статті 81) і припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації, у разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до правонаступників (частина перша статті 104). Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до Цивільного кодексу України призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється (частина третя статті 105). У свою чергу, ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо інвентаризації майна юридичної особи, що припиняється, а також майна її філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує її корпоративні права в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб, а після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами - складає проміжний ліквідаційний баланс, який включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду (частини четверта та восьма статті 111).

Таким чином, за Цивільним кодексом України заходи, що вживаються у процесі припинення юридичної особи, спрямовані, зокрема, на задоволення вимог кредиторів, погашення заборгованості такої юридичної особи.

Надання ж Законом, що розглядається, можливості фактично створювати та проводити державну реєстрацію юридичної особи, засновником (учасником) якої є юридична особа, щодо якої прийнято рішення про припинення, створює ризик передачі ліквідного майна від юридичної особи, яка припиняється, до іншої юридичної особи, що може унеможливити погашення заборгованості та задоволення вимог кредиторів через відсутність у юридичної особи, яка припиняється, іншого майна.

Стосовно ж пропонованого Законом, що розглядається, скасування заборони на проведення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, про місцезнаходження юридичної особи, яка припиняється, слід зазначити таке.

Як відомо, початок процедури реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи є підставою для обов'язкового здійснення документальної позапланової перевірки, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків (підпункт 75.1.2 пункту 75.1 статті 75, підпункт 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України).

Цивільним кодексом України встановлено, що для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує своєчасне надання органам доходів і зборів та Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування документів юридичної особи (її філій, представництв), у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку (частина сьома статті 111).

На підставі поданих документів зазначені органи проводять перевірку наявності або відсутності заборгованості зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів.

Отже, зміна місцезнаходження юридичної особи у цей період ускладнить проведення перевірки відповідними державними органами та може призвести до ухилення від сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів. Крім того, надання можливості змінювати місцезнаходження юридичної особи, яка припиняється, створює можливості для ухилення комісії з припинення юридичної особи (ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації) від виконання зобов'язань перед кредиторами.

За таких обставин положення підпункту 3 та пов'язаних із ним підпунктів 1, 2, 5, 6, 7 пункту 1 Закону, що надійшов на підпис, не можуть бути підтримані.

2. Підпунктом 4 пункту 1 Закону, що надійшов на підпис, вноситься зміна до частини одинадцятої статті 37 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", якою встановлюється обов'язок державного реєстратора одночасно із внесенням до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення у разі, якщо в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про наявність у такої юридичної особи не закритих відокремлених підрозділів, внести до Єдиного державного реєстру одночасно і відповідні зміни до відомостей про ці відокремлені підрозділи в частині належності до юридичної особи - правонаступника.

Наведене не узгоджується з іншим положенням цього ж підпункту 4 пункту 1 Закону, що надійшов на підпис, яким встановлюється право державного реєстратора залишити без розгляду документи, подані для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом поділу, якщо в Єдиному державному реєстрі щодо такої юридичної особи містяться відомості про наявність у неї не закритих відокремлених підрозділів, стосовно майна яких згідно з розподільчим балансом не визначено правонаступника (зміна до абзацу сьомого частини дев'ятої статті 37 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців").

Слід також наголосити, що цим самим Закон, який надійшов на підпис, фактично покладає на державного реєстратора функцію з внесення відомостей про відокремлені підрозділи юридичних осіб - правонаступників на власний розсуд, адже критерії розподілу відомостей про відокремлені підрозділи між юридичними особами - правонаступниками відсутні.
Наведена вище невизначеність у Законі (обов'язок чи право державного реєстратора вчиняти певні дії, можливість вносити відповідні відомості до Єдиного державного реєстру на власний розсуд) несе корупційні ризики та ризики зловживань з боку державних реєстраторів, а тому наведені положення підпункту 4 пункту 1 Закону, що надійшов на підпис, не можуть бути підтримані.

Ураховуючи викладене, пропонується Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення припинення юридичних осіб" відхилити.

 

____________

Опрос