Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 31 Закона Украины "Об отходах" (относительно медицинских отходов)

Предложения Президента Украины к проекту закона Украины от 01.06.2012 № 10555
Дата рассмотрения: 27.06.2012 Карта проходжения проекта

ПРОПОЗИЦІЇ
до Закону України "Про внесення зміни до статті 31 Закону України "Про відходи"

Прийнятий Верховною Радою України 7 червня 2012 року Закон України "Про внесення зміни до статті 31 Закону України "Про відходи" не може бути підписаний, виходячи з такого.

Законом пропонується доповнити пункт "г" частини першої статті 31 Закону України "Про відходи" нормою, за якою на Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні і місцеві органи виконавчої влади покладається здійснення в межах їх компетенції розроблення та впровадження системи збирання, видалення, знешкодження, утилізації відходів, що утворюються у процесі надання послуг з охорони здоров'я людей, ветеринарних послуг, пов'язаних з ними дослідних робіт, а також неякісних та фальсифікованих лікарських засобів (пункт 1).

Слід зауважити, що питання утилізації та знищення неякісних лікарських засобів на даний час уже унормовано Законом України "Про лікарські засоби". Так, за статтею 23 цього Закону:

неякісні лікарські засоби, включаючи ті, термін придатності яких закінчився, підлягають утилізації та знищенню (частина перша);

утилізація та знищення лікарських засобів проводяться відповідно до правил, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я, та інших вимог законодавства (частина друга).

Таким чином, пропонований Законом спосіб урегулювання питання поводження з відходами лікарських засобів не узгоджується зі статтею 23 Закону України "Про лікарські засоби", що призведе до виникнення колізій при практичному застосуванні відповідних норм.

Крім того, Закон, що надійшов на підпис, оперує термінами "послуги з охорони здоров'я людей", "ветеринарні послуги", визначення яких у чинному законодавстві відсутнє. В Основах законодавства України про охорону здоров'я застосовуються поняття "медична допомога", "медичне обслуговування", а Закон України "Про ветеринарну медицину" містить визначення терміна "ветеринарна практика".

Застосування у Законі, що надійшов на підпис, термінів, визначення яких відсутнє в законодавстві, сприятиме або може сприяти виникненню корупційних правопорушень (корупціогенні фактори) та створює ризики неоднозначного тлумачення норм Закону на практиці, розширення дискреційних повноважень державних органів, їх посадових чи службових осіб, застосування Закону залежно від інтересів відповідальних осіб, внаслідок чого порушуватимуться конституційні принципи верховенства права, рівності і справедливості (стаття 8 Конституції України, Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року N 5-рп/2005).

Також Закон, що розглядається, потребує вдосконалення з метою чіткого визначення терміна "система збирання, видалення, знешкодження, утилізації відходів" та доповнення його положеннями стосовно розмежування повноважень Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо розроблення та впровадження системи збирання, видалення, знешкодження, утилізації відповідних відходів, що сприятиме забезпеченню реалізації норм Закону на практиці, уникненню компетеційних спорів.

Ураховуючи викладене, не можу погодитися із пропонованим способом урегулювання питань збирання, видалення, знешкодження, утилізації відходів, що утворюються у процесі надання послуг з медичного обслуговування, пов'язаних з ними дослідних робіт, а також неякісних та фальсифікованих лікарських засобів.

У зв'язку з цим пропоную:

у пункті 1 Закону України "Про внесення зміни до статті 31 Закону України "Про відходи" слова "надання послуг з охорони здоров'я людей, ветеринарних послуг" замінити словами "медичного обслуговування, ветеринарної практики", а слова "а також неякісних та фальсифікованих лікарських засобів" виключити;

доповнити Закон положеннями щодо розмежування повноважень органів виконавчої влади стосовно розроблення та впровадження заходів щодо поводження з відповідними відходами.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

Опрос