Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" (относительно деятельности Аграрного фонда)

Предложения Президента Украины к проекту закона Украины от 27.04.2012 № 10417
Дата рассмотрения: 06.08.2012 Карта проходжения проекта

ПРОПОЗИЦІЇ
до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

Прийнятий Верховною Радою України 4 липня 2012 року Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" не може бути підписаний з таких підстав.

1. Законом, що надійшов на підпис, пропонується встановити, що Аграрний фонд здійснює закупівлю послуг, пов'язаних з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та страхування об'єктів державного цінового регулювання у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку (абзац другий пункту 1 розділу I).

У зв'язку з цим слід зауважити, що за чинним порядком Аграрний фонд здійснює лише відшкодування витрат на зазначені послуги в межах норм, встановлених Кабінетом Міністрів України (підпункт 9.2.7 пункту 9.2 статті 9 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"). Запропоноване ж Законом положення дасть можливість здійснювати за рахунок коштів державного бюджету закупівлю таких послуг за будь-якими цінами (у тому числі й вище ринкових) без контролю за цінами з боку Кабінету Міністрів України (тим більше, що на закупівлю послуг Аграрним фондом за Законом України "Про державну підтримку сільського господарства України" не поширюється дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" (абзац вісімнадцятий частини третьої статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель").

Отже, реалізація пропонованого положення створить ризик неефективного та нераціонального витрачання бюджетних коштів, застосування корупційних схем.

Крім того, слід ураховувати, що реалізація пропонованого Законом положення стосовно здійснення Аграрним фондом закупівлі послуг зі страхування об'єктів державного цінового регулювання потребуватиме значних додаткових видатків державного бюджету. Однак джерел покриття таких видатків усупереч частині першій статті 27 Бюджетного кодексу України в Законі не визначено.

2. Законом, що надійшов на підпис, пропонується запровадити механізм, за яким Аграрний фонд матиме право здійснювати реалізацію чи безоплатну передачу об'єктів державного цінового регулювання з державного інтервенційного фонду визначеному постачальнику (сільськогосподарському товаровиробнику/товаровиробнику) виключно у таких випадках:

у зв'язку із закінченням встановленого терміну зберігання об'єктів державного цінового регулювання, а також виникнення обставин, які можуть призвести до псування або погіршення їх якості до закінчення терміну зберігання, за умови одночасної або наступної поставки до державного інтервенційного фонду тієї ж кількості та якості об'єктів державного цінового регулювання у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку;

за умови одночасного закладення об'єктів державного цінового регулювання тієї ж кількості та якості;

у порядку тимчасового позичання на договірних засадах з наступною поставкою до державного інтервенційного фонду тієї ж кількості та якості об'єктів державного цінового регулювання або у разі неможливості їх повернення - з відшкодуванням грошової вартості на день перерахунку коштів, але не менше, ніж на час відпуску у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку (пункт 2 розділу I).

Запровадження можливості реалізувати чи передати безкоштовно об'єкти державного цінового регулювання "визначеному постачальнику" спричинить порушення принципів конкуренції на ринку аграрної продукції, що є неприпустимим з огляду на конституційні принципи щодо обов'язку держави забезпечувати захист конкуренції у підприємницькій діяльності, недопущення зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірного обмеження конкуренції та недобросовісної конкуренції (частина третя статті 42 Конституції України).

Стосовно уможливлення здійснення Аграрним фондом безоплатної передачі об'єктів державного цінового регулювання з державного інтервенційного фонду слід зазначити таке. Державний інтервенційний фонд формується Аграрним фондом виключно для здійснення товарних інтервенцій з метою забезпечення цінової стабільності (пункт 2.51 статті 2 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"). У свою чергу, кошти, отримані Аграрним фондом внаслідок здійснення товарних інтервенцій, спрямовуються за законом про Державний бюджет України на черговий рік на здійснення фінансових інтервенцій (підпункт 9.3.2 пункту 9.3 статті 9 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"). Такий механізм передбачено і Законом України "Про Державний бюджет України на 2012 рік".

Запровадження ж безоплатної передачі об'єктів державного цінового регулювання з державного інтервенційного фонду може унеможливити реалізацію такого механізму у 2012 році, що призведе до розбалансування доходів від повернення коштів, наданих на формування державного інтервенційного фонду Аграрному фонду, та видатків на фінансування витрат Аграрного фонду, пов'язаних із комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експорту об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду, а також на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом (пункт 7 статті 8, пункти 41, 42 статті 9 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"). Це спричинить також порушення принципу збалансованості бюджету - повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний бюджетний період (частина третя статті 95 Конституції України, пункт 2 статті 7 Бюджетного кодексу України).

Що стосується визначення випадків, які дозволяють здійснювати реалізацію чи безоплатну передачу об'єктів державного цінового регулювання з державного інтервенційного фонду, слід зауважити таке.

Із приводу умови закінчення встановленого терміну зберігання об'єктів державного цінового регулювання, а також виникнення обставин, які можуть призвести до псування або погіршення якості цих об'єктів до закінчення терміну зберігання, то Законом України "Про державну підтримку сільського господарства України" вже врегульовано можливість продажу Аграрним фондом об'єктів державного цінового регулювання, не пов'язаного з державним ціновим регулюванням (абзац третій підпункту 9.2.1 пункту 9.2 статті 9). Отже, в урегулюванні цього питання немає потреби.

Стосовно умови виникнення обставин, які можуть призвести до псування або погіршення якості об'єктів державного цінового регулювання до закінчення терміну зберігання, то не зрозуміло, хто і яким чином буде визначати ці обставини, як часто буде контролюватися якість продукції, що зберігається, і який сенс обмінювати об'єкти державного цінового регулювання, в яких закінчується термін зберігання або які можуть зіпсуватися, на об'єкти такої ж якості, тобто, практично, такі самі.

До наведеного слід додати, що поза межами регулювання Закону, який надійшов на підпис, залишилися питання механізму встановлення "визначеного постачальника", якому можуть бути реалізовані чи безоплатно передані об'єкти державного цінового регулювання з державного інтервенційного фонду, а також питання відповідальності такого постачальника за неповернення відповідних державних ресурсів тієї ж кількості та якості, які він має поставити до державного інтервенційного фонду замість отриманих.

Отже, запропонований Законом, що розглядається, механізм реалізації чи безоплатної передачі Аграрним фондом об'єктів державного цінового регулювання з державного інтервенційного фонду визначеному постачальнику є таким, що порушує конституційні принципи конкуренції, суперечить Бюджетному кодексу України, містить ризики застосування корупційних схем при розпорядженні об'єктами державного цінового регулювання та може призвести до непрогнозованих втрат бюджетних коштів, а тому є неприйнятним.

Ураховуючи викладене, пропоную Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" відхилити. 

 

Президент України  

В. ЯНУКОВИЧ 

Опрос