Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности" (относительно унификации документов)

Предложения Президента Украины к проекту закона Украины от 02.11.2011 № 9394
Дата рассмотрения: 10.01.2012 Карта проходжения проекта

ПРОПОЗИЦІЇ
до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

Прийнятий Верховною Радою України 22 грудня 2011 року Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" не може бути підписаний з таких підстав.

1. Законом, що надійшов на підпис, передбачається розширити Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затверджений Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (з наступними змінами), доповнивши його новими документами дозвільного характеру (пункт 1).

При цьому до Переліку пропонується включити документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких уже передбачена Законами України "Про Червону книгу України", "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів", "Про природно-заповідний фонд України", "Про відходи" тощо.

Водночас Законом пропонується включити до зазначеного Переліку і документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких чинними законами України ще не передбачена. Ідеться про такі документи дозвільного характеру, як дозвіл на проведення на землях водного фонду робіт, пов'язаних з розчисткою русел річок, каналів і дна водойм; дозвіл на розроблення проектів нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин; дозвіл на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки; дозвіл на утримання диких тварин у напіввільних умовах; реєстраційне свідоцтво, що видається суб'єктам господарювання, які розробляють документи щодо обгрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Одержання названих документів дозвільного характеру не передбачено відповідно Водним кодексом України, Законами України "Про охорону атмосферного повітря", "Про захист тварин від жорстокого поводження".

Такі доповнення до Переліку не узгоджуються з основними вимогами до дозвільної системи у сфері господарської діяльності, визначеними Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності": виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюється необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види (стаття 4), а також суперечать головній меті реформи у сфері дерегуляції - суттєвому скороченню дозвільних документів для усунення бар'єрів для розвитку малого та середнього бізнесу.

2. Пунктом 2 Закону, який надійшов на підпис, передбачено, що він "набирає чинності одночасно із законом про реформування та вдосконалення дозвільної системи у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального і невиснажливого використання природних ресурсів та екологічної безпеки, зменшення регуляторного тиску на суб'єктів господарювання". Однак на даний час такий закон про реформування та вдосконалення дозвільної системи Верховною Радою України не прийнято. Тож набрання Законом, що надійшов на підпис, чинності відтерміновуватиметься на невизначений строк.

У зв'язку з цим слід наголосити, що за Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" забороняється вимагати від суб'єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, які не внесені до затвердженого цим Законом Переліку.

Отже, до набрання Законом, що надійшов на підпис, чинності зазначена заборона поширюватиметься і на низку документів дозвільного характеру, які цим Законом пропонується включити до Переліку і необхідність одержання яких передбачена Законами України "Про Червону книгу України", "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів", "Про природно-заповідний фонд України", "Про відходи" тощо.

Таке блокування виконання вимог законів України щодо необхідності одержання для здійснення господарської діяльності відповідних дозволів навряд чи є виправданим.

Для усунення зазначених недоліків вважаю за необхідне виключити із Закону, що надійшов на підпис, посилання на дозволи, одержання яких ще не запроваджено чинними законами, та з урахуванням цього скоригувати строк набрання ним чинності.

Тож пропоную у Законі, що надійшов на підпис:

1) у пункті 1:

а) у підпункті 1:

в абзаці другому цифри "16" і "65" виключити;

абзаци третій і дев'ятий виключити;

б) у підпункті 3:

в абзаці дев'ятому слова "напіввільних умовах чи" виключити;

абзаци другий та третій виключити, у зв'язку з чим в абзаці першому цифри "155" замінити цифрами "153", а пункти 146 - 155, якими пропонується доповнити Перелік, вважати відповідно пунктами 144 - 153;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування".

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

Опрос