Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственных лотереях в Украине

Предложения Президента Украины к проекту закона Украины от 09.06.2011 № 8652
Дата рассмотрения: 15.08.2012 Карта проходжения проекта

ПРОПОЗИЦІЇ
до Закону України "Про державні лотереї в Україні"

Прийнятий 5 липня 2012 року Верховною Радою України Закон України "Про державні лотереї в Україні" не може бути підписаний Президентом України з таких підстав.

1. За Законом, що надійшов на підпис, лотерея - це масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має повністю або частково випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі (абзац перший пункту 2 частини першої статті 1). Водночас частиною четвертою статті 3 Закону проголошується принцип рівності умов участі в державній лотереї, який полягає в рівності шансів на виграш призу в державну лотерею у гравців, які зробили однакові ставки, обов'язковому застосуванні механізму розігрування призів на умовах випадковості, незалежно від волі оператора державних лотерей, гравців або інших осіб.

У той же час за Податковим кодексом України лотерея - це масова гра незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями, приз (виграш) в якій має виключно випадковий характер і територія проведення якої не обмежується одним приміщенням (будівлею) (пункт 14.1.101 статті 14).

У зв'язку з цим вважаю, що пропоноване в Законі, що надійшов на підпис, визначення терміна "лотерея" і встановлення одним із критеріїв визначення лотереї повністю або частково випадкового характеру перемоги створюватиме правову колізію в нормативно-правовому регулюванні питань щодо умов розігрування призів (виграшів) та підгрунтя для можливих маніпуляцій з результатами розіграшів лотерей.

Для уникнення такої ситуації пропоную в абзаці першому пункту 2 частини першої статті 1 Закону, що надійшов на підпис, слова "повністю або частково" вилучити.

2. За Законом, що надійшов на підпис, розповсюджувач державної лотереї - юридична або фізична особа, яка за дорученням (дозволом) оператора державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також інші операції, пов'язані з розповсюдженням державних лотерей (пункт 12 частини першої статті 1). Із розповсюджувачами державної лотереї оператор державних лотерей укладає письмові договори або надає їм письмові дозволи (частина друга статті 11 Закону).

Таким чином, оператор державних лотерей (а за пунктом 11 частини першої статті 1 Закону це - юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, що одержала право на проведення державних лотерей у порядку, визначеному цим Законом) наділяється правом надавати дозволи на здійснення відповідного виду господарської діяльності.

У зв'язку з цим слід зазначити, що за Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" дозвіл є одним з видів документів дозвільного характеру, який видається суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності дозвільним органом, яким можуть бути лише органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру (абзаци третій і четвертий частини першої статті 1).

За таких обставин не можу погодитися з наведеними положеннями Закону, що надійшов на підпис, стосовно визнання операторів державних лотерей дозвільними органами. Тому пропоную в Законі, що розглядається:

1) у підпункті 12 частини першої статті 1 слово "(дозволом)" виключити;

2) у статті 11:

в абзаці сьомому частини першої слова "або у дозволі, виданому оператором" виключити;

у частині другій слова "або надає їм письмові дозволи" виключити.

3. Закон, що надійшов на підпис, визначає, що принцип соціальної спрямованості проведення лотерей передбачає використання відрахувань від проведення державних лотерей виключно на фінансування соціальної сфери держави у напрямах, визначених цим Законом (фінансування державних об'єктів олімпійської підготовки, лікування дітей, хворих на рак, на фінансування культури та спорту) та законами України про державний бюджет на кожний рік; відрахування від проведення державних лотерей, здійснені операторами державних лотерей, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України (частина сьома статті 3 та стаття 7).

Це положення не відповідає:

нормі частини другої статті 95 Конституції України, за якою будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків визначаються виключно законом про Державний бюджет України;

нормам Бюджетного кодексу України, за якими розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, визначення їх складових частин мають визначатися виключно названим Кодексом та законом про Державний бюджет України на відповідний рік (частина п'ята статті 13); бюджетні призначення встановлюються законом про Державний бюджет України у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України (частина друга статті 23); відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових лотерей, віднесено до доходів загального фонду Державного бюджету України (пункт 15 частини другої статті 29).

Тож з метою узгодження положень Закону з наведеними нормами пропоную у тексті Закону виключити положення про визначення відповідних коштів джерелами доходів спеціального фонду Державного бюджету України і напрями їх використання і передбачити водночас доручення Кабінету Міністрів України щодо вирішення питання забезпечення соціальної спрямованості лотерей.

Отже, пропоную в Законі, що надійшов на підпис:

1) у преамбулі слова "соціальної спрямованості лотерей" виключити;

2) частину сьому статті 3 та статтю 7 виключити;

3) у статті 17 "Прикінцеві та перехідні положення":

а) у пункті 1 слова та цифри "крім частини сьомої статті 3 та статті 7, які набирають чинності з дня набрання чинності Законом України про внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу України" виключити;

б) пункт 5 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"NN) пункт 15 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572) виключити".

Передбачити, що цей підпункт набиратиме чинності з 1 січня 2013 року;

в) абзац другий пункту 7 виключити;

г) доповнити статтю новим пунктом такого змісту:

"NN) Кабінету Міністрів України передбачати у проектах законів України про Державний бюджет України на відповідний рік визначення відрахувань коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні, одним із джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України і спрямування цих коштів на фінансування державних об'єктів олімпійської підготовки, лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, на фінансування культури та спорту".

4. Законом, що надійшов на підпис, установлено, що кількість операторів державних лотерей, що здійснюють діяльність в Україні, становить не більше 5 операторів з урахуванням забезпечення принципу конкуренції (частина п'ята статті 5); оператор державних лотерей забезпечує діяльність, спрямовану на проведення державних лотерей на всій території України, і повинен мати постійно діючі відокремлені підрозділи у кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тисяч осіб, а також пункти розповсюдження державних лотерей в кожному населеному пункті з населенням понад 5 тисяч осіб, але не менше 5 тисяч пунктів розповсюдження; електронна система прийняття ставок оператора державних лотерей повинна включати не менше 5 тисяч працюючих терміналів електронної системи прийняття ставок, що належать оператору державних лотерей на праві власності; мережа розповсюдження державних лотерей оператора державних лотерей повинна бути не меншою 5 тисяч пунктів розповсюдження державних лотерей (частина друга статті 6).

Статтею 6 Закону визначено, що статутний капітал оператора державних лотерей не може бути меншим за розмір статутного капіталу, що встановлений Національним банком України для банків (частина п'ята). Проведення державних лотерей є виключним видом господарської діяльності оператора державних лотерей (частина третя).

Водночас статтею 9 Закону, що надійшов на підпис, передбачено конкурсний відбір операторів державних лотерей.

Таким чином, Закон, що надійшов на підпис, крім того, що визначає вимоги до операторів державних лотерей, ще й встановлює обмеження щодо кількості таких операторів, запроваджує конкурсні засади отримання ліцензії на цей вид діяльності.

Із цього приводу слід зазначити, що за Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності":

ліцензування господарської діяльності з випуску та проведення лотерей має здійснюватись відповідно до названого Закону (стаття 9);

конкурсні засади видачі ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності передбачено лише для тих видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів (стаття 12);

одним з основних принципів державної політики у сфері ліцензування є забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб'єктів господарювання; ліцензування не може використовуватися для обмеження конкуренції у провадженні господарської діяльності (стаття 3).

Виходячи з наведеного, слід дійти висновку, що Законом, який надійшов на підпис, встановлюється надмірне державне регулювання господарської діяльності оператора державних лотерей, яке обмежуватиме конкуренцію у цій сфері, а відтак створюватиме ризик порушення норми частини третьої статті 42 Конституції України, за якою держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності.

За таких обставин вважаю за доцільне утриматися від запровадження:

обмеження щодо кількості операторів державних лотерей, що здійснюють діяльність в Україні;

проведення конкурсного відбору операторів державних лотерей.

Натомість необхідно встановити більш жорсткі вимоги до операторів державних лотерей, передбачивши наявність досвіду роботи на лотерейному ринку. Також пропоную визначити, що вимоги, за якими проведення державних лотерей є виключним видом господарської діяльності оператора державних лотерей, не поширюються на державні банки. У зв'язку з цим пропоную скоригувати відповідні положення Закону.

Крім того, пропоную у статті 2 Закону передбачити, що ліцензування з випуску та проведення лотерей здійснюється за Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

5. Законом, що надійшов на підпис, передбачено обов'язкове створення Кабінетом Міністрів України дорадчо-консультативного органу (стаття 8).

Це не відповідає Закону України "Про Кабінет Міністрів України", що є базовим законом, який відповідно до Конституції України визначив організацію, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України і за яким рішення щодо доцільності створення своїх тимчасових консультативних, дорадчих та інші допоміжних органів Кабінет Міністрів України приймає самостійно і є дискреційним повноваженням Уряду (стаття 49).

За таких обставин вирішення питання про утворення зазначених органів має здійснюватися шляхом прийняття рішень Кабінету Міністрів України, а не шляхом прийняття Закону Верховною Радою України. Вирішення ж цього питання парламентом є втручанням у повноваження Уряду, а отже, порушенням статті 19 Конституції України, за якою органи державної влади зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Тому пропоную утриматися від унормування в Законі питання щодо обов'язкового створення Кабінетом Міністрів України відповідного дорадчо-консультативного органу і виключити із нього статтю 8, а також інші положення, в яких згадується дорадчо-консультативний орган.

6. Відповідно до частини першої статті 6, пункту 1 статті 7, частини першої статті 16 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" міністерство є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених Президентом України сферах; одним з основних завдань міністерства як органу, що забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох сферах, є забезпечення нормативно-правового регулювання; інші центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики.

Тому центральний орган виконавчої влади, який, виходячи з конкретного повноваження, формує державну політику у відповідній сфері (шляхом нормативно-правового регулювання), у законодавчих актах слід позначати як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері, а у випадку, коли повноваження за своїм змістом спрямовано на реалізацію державної політики, - як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері.

У зв'язку з цим пропоную в Законі, що надійшов на підпис:

1) у частині першій, другому реченні абзацу третього частини третьої, абзаці другому частини восьмої статті 5, частині третій статті 10, частині третій статті 11 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей";

2) в абзаці другому та першому реченні абзацу третього частини третьої статті 5, абзаці другому частини четвертої та абзаці другому частини сьомої статті 6, абзаці першому частини першої статті 9, частині другій статті 10, частині першій, другій та четвертій статті 15 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей".

7. Недостатньо обгрунтованим убачається положення частини четвертої статті 14 Закону, за яким на операторів державних лотерей не поширюються обмеження, встановлені законодавством, щодо граничних розмірів виплат готівкою, термінів оприбуткування готівки в касу, а також дотримання лімітів готівки в касі.

Із цього приводу слід зауважити, що останніми роками у світі спостерігається швидкий розвиток безготівкових розрахунків. Такі розрахунки є безпечними та ефективними і відіграють вирішальну роль в успішному функціонуванні фінансової системи держави. Саме завдяки переходу на безготівкові розрахунки багатьом державам Заходу вдалося побороти корупцію і тіньову економіку.

У зв'язку із цим пропоную утриматися від установлення щодо операторів державних лотерей зазначеного виключення і частину четверту статті 14 Закону, що надійшов на підпис, виключити.

8. Частиною п'ятою статті 15 Закону передбачається, що порядок здійснення центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, функції контролю за проведенням лотерей в України визначається Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Законі, а також Порядком здійснення контролю в лотерейній сфері, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.

Щодо цього наголошую, що правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб установлено Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". Загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю) визначаються статтею 4 цього Закону. Так, за частиною четвертою зазначеної статті спосіб здійснення державного нагляду (контролю) встановлюється виключно законами.

З огляду на викладене пропоную узгодити норми Закону, що надійшов на підпис, із нормами Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Тож пропоную у статті 15 Закону, що надійшов на підпис:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Державний нагляд (контроль) у сфері лотерейної діяльності";

у частині першій слова "державного контролю" замінити словами "державного нагляду (контролю)";

у частині другій слова "здійснює контроль" замінити словами "здійснює нагляд (контроль)";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Державний нагляд (контроль) у сфері лотерейної діяльності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей, відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом".

9. У підпункті 2 пункту 5 статті 17 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону, що надійшов на підпис, пропонується доповнити частину першу статті 7 Закону України "Про страхування" новим пунктом 45. У зв'язку з цим слід зазначити, що Законом України від 4 липня 2012 року N 5037-VI частину першу статті 7 Закону України "Про страхування" вже доповнено пунктом 45.

За таких умов пропоную в підпункті 2 пункту 5 статті 17 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону, що надійшов на підпис, цифри "45" замінити цифрами "46".

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

Опрос