Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно упорядочения функций органов государственного надзора в электроэнергетике)

Предложения Президента Украины к проекту закона Украины от 22.02.2011 № 8152
Дата рассмотрения: 10.06.2011 Карта проходжения проекта

ПРОПОЗИЦІЇ
до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

На підпис Президентові України надійшов прийнятий Верховною Радою України 19 травня 2011 року Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

Цим Законом встановлюється, зокрема, що державний нагляд (контроль) в електроенергетиці та у сфері теплопостачання здійснює Інспекція з державного енергетичного нагляду. На цю Інспекцію покладаються стосовно суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів енергії функції державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог відповідних нормативно-правових актів, норм, правил, інструкцій та стандартів. При цьому передбачено, що положення про Інспекцію затверджується Кабінетом Міністрів України (нові редакції статті 9 Закону України "Про електроенергетику" та статті 14 Закону України "Про теплопостачання").

У зв'язку з цим слід зазначити, що контрольно-наглядові функції, які пропонується покласти на утворювану Інспекцію, є притаманними для центральних органів виконавчої влади (частина друга статті 17 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади").

До того ж за Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності здійснюється уповноваженими законом центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, органами місцевого самоврядування (стаття 1).

Виходячи з цього, Інспекція з державного енергетичного нагляду має утворюватися зі статусом центрального органу виконавчої влади.

Основним Законом держави утворення, реорганізація та ліквідація (за поданням Прем'єр-міністра України) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, призначення (за поданням Прем'єр-міністра України) їх керівників, припинення їхніх повноважень на цих посадах віднесено до виключних повноважень Президента України (пункти 10, 15 частини першої статті 106).

Положення про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади за Законом України "Про центральні органи виконавчої влади" затверджує Президент України.

Тож передбачений Законом, що надійшов на підпис, спосіб утворення державного органу з нагляду (контролю) не відповідає зазначеним конституційним положенням, нормам названих вище Законів, а відтак - і основоположним конституційним засадам поділу влади, засадам правопорядку, за якими:

державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України (стаття 6 Конституції України);

Конституція України має найвищу юридичну силу; закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8);

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 19 Конституції України).

У зв'язку з наведеним вважаю за неможливе підписати Закон, який не узгоджується з Конституцією та законами України, і пропоную привести його положення щодо органу з державного енергетичного нагляду у відповідність із Основним Законом держави та основоположними законами у цій сфері.

Тому пропоную:

частини першу і другу нової редакції статті 9 Закону України "Про електроенергетику" (абзаци третій та четвертий підпункту 2 пункту 2 розділу I Закону, що надійшов на підпис) замінити однією частиною такого змісту:

"Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці здійснюється центральним органом виконавчої влади з державного енергетичного нагляду";

у зв'язку з цим внести відповідні зміни до інших положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

Опрос