Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке" относительно финансового мониторинга деятельности профессиональных участников фондового рынка

Предложения Президента Украины к проекту закона Украины от 29.12.2010 № 7051-д
Дата рассмотрения: 20.05.2011 Карта проходжения проекта

ПРОПОЗИЦІЇ
до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку"

На підпис Президентові України надійшов прийнятий Верховною Радою України 21 квітня 2011 року Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку".

Цим Законом пропонується доповнити статтю 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" частиною другою, за якою, зокрема:

фізична особа, яка прямо чи опосередковано володіє акціями (частками) професійного учасника фондового ринку, у разі набрання щодо неї законної сили обвинувальним вироком за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності зобов'язана протягом 60 днів після набрання таким обвинувальним вироком законної сили відчужити належні їй акції (частки) професійного учасника фондового ринку (абзац третій пункту 2 розділу І Закону, що надійшов на підпис);

у разі нездійснення відчуження у визначений строк такі акції професійного учасника фондового ринку підлягають обов'язковому продажу на фондовій біржі, а такі частки - обов'язковому продажу шляхом проведення аукціону у встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку протягом 60 днів. Кошти, виручені за такий продаж акцій (часток), підлягають перерахуванню на рахунок зазначеної фізичної особи (абзац четвертий пункту 2 розділу I Закону, що надійшов на підпис).

Запроваджуваний правовий інститут обов'язкового відчуження (продажу) належних фізичній особі акцій (часток) професійного учасника фондового ринку не узгоджується з конституційними гарантіями права приватної власності (стаття 41 Конституції України), за якими:

кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності;

ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності;

право приватної власності є непорушним;

примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості;

примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану;

конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

На неприпустимість порушення конституційних гарантій права власності неодноразово звертав увагу Конституційний Суд України (Рішення від 12 лютого 2002 року N 3-рп/2002, від 20 червня 2007 року N 5-рп/2007, від 16 жовтня 2008 року N 24-рп/2008). Так, у Рішенні від 16 жовтня 2008 року N 24-рп/2008 Конституційний Суд України зазначив, що "відповідно до статті 8 Основного Закону держави в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Одним із проявів цього конституційного принципу є непорушність права приватної власності та недопустимість протиправного позбавлення такого права".

До того ж із Закону незрозуміло, ким будуть визначатися критерії здійснення "опосередкованого" володіння акціями (частками). Відсутність у Законі такого визначення дозволить довільно трактувати наведену норму, що за певних умов на практиці може бути використано для протиправного перерозподілу власності.

Також звертаю увагу, що Законом, який надійшов на підпис, майно, що підлягає відчуженню, жодним чином не пов'язується зі злочином, за який засуджена така особа.

Між тим, за чинним порядком фізична особа, яка прямо чи опосередковано володіє акціями (частками) професійного учасника фондового ринку, може бути позбавлена належних їй акцій (часток) професійного учасника фондового ринку в разі набрання стосовно неї законної сили обвинувальним вироком виключно у випадках, коли такі акції (частки) є предметом конфіскації або спеціальної конфіскації, передбачених санкціями статей Особливої частини Кримінального кодексу України, або у порядку, встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України.

Тож вважаю, що порушене питання має вирішуватися правоохоронними органами в порядку кримінального судочинства, якщо відповідне майно безпосередньо пов'язано зі злочинною діяльністю. Саме такий підхід випливає зі статті 63 Конституції України, за якою засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.

Ураховуючи викладене, пропоную утриматись від запропонованого обов'язкового відчуження (продажу) належних фізичній особі акцій (часток) професійного учасника фондового ринку, якими вона прямо чи опосередковано володіє, у зв'язку з чим абзаци другий і третій запропонованої редакції частини другої статті 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (абзаци третій та четвертий пункту 2 розділу I Закону, що надійшов на підпис) виключити.

Натомість для запобігання рейдерству вважаю за доцільне передбачити механізм, який би забезпечував вирішення порушеного питання в порядку кримінального судочинства, якщо відповідне майно пов'язано зі злочинною діяльністю.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

Опрос