Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые Законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом

Предложения Президента Украины к проекту закона Украины от 18.11.2008 № 3379
Дата рассмотрения: 14.01.2009 Карта проходжения проекта

ПРОПОЗИЦІЇ
до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв'язку із світовою фінансовою кризою"

Прийнятий Верховною Радою України 23 грудня 2008 року Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв'язку із світовою фінансовою кризою" не може бути підписаний Президентом України з таких підстав.

1. Законом, що надійшов на підпис, передбачається запровадження, зміна та скасування тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита на деякі товари (тимчасова процедура). При цьому Законом визначено, що ця тимчасова процедура спирається на відповідні норми Генеральної угоди з тарифів й торгівлі 1994 року (ГАТТ 1994), зокрема статті XII.

Проте стаття XII ГАТТ 1994 не містить положень щодо застосування державами - членами СОТ жодних надбавок до діючих ставок ввізного мита. При цьому згідно з Домовленістю про положення ГАТТ 1994 щодо платіжного балансу держави - члени СОТ при застосуванні заходів з обмеження імпорту відповідно до статті XII ГАТТ 1994 мають надавати перевагу ціновим заходам, до яких належать додаткові імпортні збори, вимоги про внесення імпортних депозитів або інші рівноцінні торговельні заходи, що відбиваються на ціні імпортованих товарів.

Законом по суті змінюються в односторонньому порядку ставки ввізного мита, встановлені відповідно до зобов'язань України в рамках членства в СОТ. Такі дії порушують домовленості, встановлені додатком I до Протоколу про вступ України до СОТ, що не узгоджується із статтею XXVIII ГАТТ 1994, яка передбачає можливість члена СОТ змінити або скасувати відповідну поступку шляхом переговорів та досягнення домовленості з будь-якою іншою державою - членом СОТ.

Крім того, це не відповідає положенням Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом щодо заборони застосування або посилення обмежень імпорту для цілей платіжного балансу. Реалізація запропонованої Законом тимчасової процедури може поставити під загрозу дальше співробітництво України з МВФ.

Підвищення ставок ввізного мита може також призвести до застосування державами, які є основними торговельними партнерами України, відповідних заходів (у тому числі адекватного збільшення ввізного мита на товари українського товаровиробника).

Розділом II Прикінцеві положення Закону на строк не менше шести місяців запроваджується тимчасова цільова надбавка до діючих напередодні набрання чинності Законом ставок ввізного мита у розмірі 13 відсотків до митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію України в режимі імпорту (крім товарів критичного імпорту), що також не узгоджується з вищезазначеними положеннями ГАТТ 1994 і може розглядатися як безпосереднє збільшення імпортного мита.

При цьому запровадження тимчасової цільової надбавки не буде поширюватися на держави, які мають з Україною зону вільної торгівлі. Так, відповідно до статті 2 Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації від 24 червня 1993 року договірні сторони не застосовуватимуть мито, податки та збори, що мають еквівалентний вплив на експорт та/або імпорт товарів, що походять з митної території однієї з договірних сторін і призначені для митної території іншої договірної сторони. Ця Угода містить лише можливість застосування кількісних обмежень (стаття 3).

Аналогічні положення містяться і в Угоді про створення зони вільної торгівлі, ратифікованій Законом України "Про ратифікацію Угоди про створення зони вільної торгівлі та Протоколу про внесення змін та доповнень до Угоди про створення зони вільної торгівлі", та Угоді про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною, ратифікованій Законом України від 5 липня 2001 року. При цьому, за даними Державного комітету статистики України за станом на 1 листопада 2008 року, на зазначені держави припадає 39,8 відсотка імпорту, до якого не буде застосовуватися тимчасова надбавка. У той же час до імпорту товарів з інших держав - членів СОТ буде застосовуватися 13-відсоткова тимчасова цільова надбавка до ставок ввізного мита.

Зазначене навряд чи сприятиме поліпшенню платіжного балансу України, однак може створити проблеми у відносинах України з іншими державами, в тому числі державами - членами СОТ.

2. Законом, що розглядається, Кабінету Міністрів України надається право зменшувати (скасовувати) розмір тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита (абзац дев'ятий статті 2 розділу II), а також продовжувати застосування тимчасової процедури шляхом прийняття Урядом України відповідного рішення (абзац десятий статті 2 розділу II).

Це не узгоджується з вимогами статті 92 Конституції України, за якою податки і збори встановлюються виключно законами України (пункт 1 частини другої).

Ураховуючи вищевикладене, Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв'язку із світовою фінансовою кризою" пропонується відхилити.

Натомість одним із шляхів розв'язання проблеми поліпшення стану платіжного балансу України у зв'язку із світовою фінансовою кризою є тимчасове запровадження додаткового імпортного збору, що узгоджуватиметься з міжнародними зобов'язаннями України в рамках членства в СОТ.

 

Президент України

В. ЮЩЕНКО

Опрос